تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند «آن سوی حصار»/16م.م رتگی/ 35 دقیقه/تولید 1371


کارگردان: محمدرضا مقدسیان


 پژوهشگر: محمدرضا مقدسیان


 محصول : امور تصویری وزارت جهاد سازندگی


 خلاصه فیلم: 

 مستند «آن سوی حصار»، بخش وسیعی از جنگل های شمال بر اثر قطع بی رویه درختان و چرای دام و سوزاندن درختان، از بین رفته است.سازمان جنگلها و مراتع کشور که از سالها پیش با هدف حفاظت و احیاء م بهره برداری تشکیل شده، می داند که بدون همکاری جنگل نشینان و سهیم کردن آنها در منابع، بهره برداری صحیح از جنگل، کار حفاظت و احیاء راه به جایی نخواهد برد.