تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند/   دقیقه/تولید


کارگردان: فرهاد ورهرام


پژوهشگر: فرهاد ورهرام


 فیلم بردار: رضا تیموری


صدابردار: احمدرضا طایی


 تدوین گر: مهدی باقری


 تهیه کننده: فرهاد ورهرام، مركز گسترش سينماي مستند و تجربي


 خلاصه فیلم: 

 این فيلم درباره حضور سیاهان در ایران، ویژگی های فرهنگی، موسیقی و آداب و رسوم و اعتقادات، ویژگی های اجتماعی، روابط درون گروهی و برون گروهی، ویژگی های اقتصادی، کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، دریانوردی و کار در بخش خدمات آنان است.

 سیاهان ایران در گستره جغرافیایی وسیعی از استان خورستان تا خلیج گواتر در استان سیستان و بلوچستان زندگی می کنند.

فرهاد ورهرام کارگردان این مستند مگوید: درباره سياهان و سابقه حضور آنها از دیرباز تاكنون، به جز در زمينه موسيقي محلی و برگزاری مراسم آیینی زار، تحقيقات جدی انجام نگرفته است.

 از سیاهان ایران هیچ گونه آمار دقیقی و یا تقریبی در دست نیست. بیشترشان در جزایر و شهرهای بزرگ و کوچک و یا روستاهای ساحلی پراکنده اند و حتی گروهی از آنها زندگی دامداری و عشایری دارند.

 ورهرام درباره دیگر بخشهای مستند «سیاهان جنوب» اظهار کرد: نوع معیشت سیاهان تحت تاثیر بومیان جنوب ایران واقع شده است. اغلب آنها بی هیچ فرقی با دیگر بومیان جنوبی به کارهای مختلف مشغول اند. شغل اغلب سیاهان ایران، ماهیگیری و یا کار در لنج های باربری است. گروهی از آنها شتر دارند و گروهی دیگر کشاورزند و یا در کار خرید و فروشند و یا در کارخانجات و بخش خدمات کار می کنند.

 سیاهان با لهجه فارسی مردم جنوب ایران و یا به زبان عربی و گاه ممزوج با لهجه سرزمین مادری و یا به زبان بلوچی صحبت می کنند؛ سیاهان ایران مراسم و آیین های خود را هنوز حفظ کرده اند و بر موسیقی نواحی سواحل جنوب ایران تاثیر گذاشته اند.

نقد مستند «سیاهان جنوب ایران»