تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند/ 16م.م رنگی/  دقیقه/تولید 1362


کارگردان: محمود نظرعلیان


 پژوهشگر: محمود نظرعلیان


فیلم بردار: جمال صراطی ، بدخشانی


 تدوین گر:


 تهیه کننده: محمود نظرعلیان

تهیه شده در: صدا و سیمای مرکز زنجان


 خلاصه فیلم: 

 چگونگی پیدایش و سیر تکاملی خط و انواع آن، بانمونه های موجود در موزه ها معرفی می شود و شرح حال استادان و خوشنویسان و نقش آنان بر شمرده می شوند.