تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 

مستند/1393


کارگردان:  رضا سید فاتحی


فیلم بردار: سیدرضا سیدفاتحی


 تدوین گر: سیدرضا سیدفاتحی


 تهیه کننده:  حوزه هنری کردستان


 خلاصه فیلم: 

اسماعیل ملکی مهرمشهور به شاطراسماعیل،شمری خشن که 55سال رادرتعزیه های ماه محرم مخالف خوانی کرده پسرجوانش راازدست میدهدو....