تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 مستند/ویدئو/1376


کارگردان: منوچهر مشیری


فیلم بردار: منوچهر مشیری


 تدوین گر:


 تهیه کننده: منوچهر مشیری


 منتخب در:


 خلاصه فیلم: 

 درباره زندگی و آثار استاد عباس سحاب