تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 

مستند/   18دقیقه/تولید 1382


کارگردان:  سحر شیخ بهایی


فیلم بردار: مجتبی وطن خواهان


 تدوین گر: مهران قماشی


 تهیه کننده: موسسه دیدآرمان فیلم


 منتخب در: دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه اصفهان در بخش اصفهان شناسی سال 1383 ، فیلم " جویباره-تصعید"

                 نخستین جشنواره فیلم مستند یادگار ، سال 1383 ، فیلم " جویباره-تصعید"


 خلاصه فیلم: مستندی درباره بافت قدیمی جویباره اصفهان