تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 مستند/ویدئو/1384


کارگردان: منوچهر مشیری


فیلم بردار: منوچهر مشیری


 تدوین گر:


 تهیه کننده: منوچهر مشیری


 خلاصه فیلم: 

 شرح حال  دکتر ابوالقاسم سیاه قلم