تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند«خواب آب»/ 31  دقیقه/تولید 1393


کارگردان: آرش اسحاقی


 پژوهشگرآرش اسحاقی


فیلمبردار: آریا آزادروش


 تدوین گرآرش اسحاقی


 تهیه کننده: مهدیه صفایی


 خلاصه فیلم: 

 فیلم مستند«خواب آب»، واکاوی آیین های نوروزی بر پایه ی چهار آخشیج