تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند «خرمن و بذر»/ 35 م.م  سیاه و سفید/30 دقیقه /تولید 1344


کارگردان: ابراهیم گلستان


 نویسندهابراهیم گلستان


فیلمبردار: سلیمان میناسیان

دستیار فیلمبردار: هراند میناسیان


 تدوین گر: ابراهیم گلستان

صدابردار: محمود هنگوال، هراند میناسیان

موسیقی متن: مرتضی حنانه


 تهیه کننده: ابراهیم گلستان

دستیارتهیه و کارگردان: ذکریا هاشمی

محصول: سازمان فیلم گلستان


 خلاصه فیلم: 

 مستند «خرمن و بذر»، مطالعه ایست در وضع یک روستا که چگونه با اصلاحات ارضی سالهای چهل مسئله تراکم سرمایه سبب می شود که در یک منطقه روستایی از راه بست و بند، تمام قدرت سیاسی و اقتصادی، نزد یک نفر در جامعه جمع شود و مالک غایب قبلی جای خود را به مالک تازه می دهد، بی آنکه انصاف و عدالت نصیب مردمان آن روستا گردد.

- تمام نسخه های این فیلم را شخص نخست وزیر وقت جمع آوری و توقیف کرد و در حال حاضر فقط نگاتیو این فیلم موجود است.