تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند/   دقیقه/تولید


کارگردان: پژمان مظاهری پور


 پژوهشگر:  پژمان مظاهری‌پور


فیلمبردار: 


 تدوین گر:


 تهیه کننده:


 منتخب در:


 خلاصه فیلم: 

 «دستگرد یزد‌شاپوران»

محصول: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی/ زمان: 35 دقیقه/ سال ساخت: 1388-92

سال 1369 بواسطه تسطیح یک تپه کوچک در کنار یک زمین کشاورزی به منظور گسترش زمین‌های زارعتی منطقه در شهرستان درگز واقع در شمال شرق ایران و در نزدیکی مرز ترکمنستان یک محوطه باستانی مربوط به دوران ساسانی پیدا می‌شود. آثار پیدا شده مربوط به دوران حکومت بهرام پنجم ساسانی است و اولین گزارش‌ها از منطقه توسط لباف خانیکی باستان‌شناس به اداره کل باستان‌شناسی استان خراسان ارائه می‌شود. بعد از آن مهدی رهبر باستان‌شناس مأمور کاوش در منطقه می‌شود و طی یازده فصل تپه‌های باستانی بندیان درگز را کاوش می‌کند. این مستند گزارشی است از مجموع یازده سال کاوش باستان‌شناسی در بندیان درگز، جایی که هنگام حکومت ساسانیان به دستگرد یزد شاپوران شناخته می‌شده است.