مستند «در نیمه راه»/16م.م رتگی/40 دقیقه/تولید 1370


کارگردان: محمدرضا مقدسیان


 پژوهشگر: سهراب فرسیو


فیلمبردار: رضا جلالی


 صدابردارمحسن عبدالوهاب


 محصول وزارت جهاد سازندگی


 خلاصه فیلم: 

 مستند «در نیمه راه»، نحوه بافت قالی در کارگاه های کوچک خانوادگی و چگونگی کمک تعاونی قالی بافان به این کارگاه ها را مورد بررسی قرار می دهد.