تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند «در مدرسه حضرت سید قلیچ ایشان» / 16م.م رنگی /تولید 1374


کارگردان: فرشاد فداییان


 پژوهشگر: فرشاد فدائیان


فیلمبردار: مرتضی پورصمدی


 تدوین گر: فرشاد فدائیان

صدابردار: اصغر آبگون


 تهیه کننده: محمدرضا سرهنگی

مدیرتولیدمرتضی رزاق کریمی

مجری طرح: شرکت دگا فیلم

مشاورطرح: مصطفی رحماندوست

محصول: صدا و سیما - گروه کودک شبکه دوم


 خلاصه فیلم: 

مستند «در مدرسه حضرت سید قلیچ ایشان» از مجموعه کودکان سرزمین ما، به زندگی طلبه های دینی نوجوان اهل تسنن در یک مدرسه شبانه روزی پرداخته است.این مدرسه بیش از دویست سال قبل توسط سید قلیچ ایشان، روحانی بزرگ طایفه گوکلان در منطقه ترکمن صحرا مابین کلاله و مراوده تپه بنیان گذاشته شده است.