مستند/   دقیقه/تولید


کارگردان:       منوچهر مشیری


فیلم بردار: منوچهر مشیری


 تدوین گر:


 تهیه کننده:     منوچهر مشیری


 خلاصه فیلم: 

 مستند چهره نگار «صدسالگی»درباره  زندگی پروفسور" محمد حسن گنجی " استاد جغرافیای ایران  است. این شخصیت علمی فراز و فرودهای زندگی خود را از سالهای دور تا به امروز روایت میکند