تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند/16 م.م رنگی/ 20  دقیقه/تولید 1370


کارگردان: منوچهر قطری


 پژوهشگر: منوچهر قطری


فیلم بردار: منوچهر قطری


 تدوین گر: منوچهر قطری


 تهیه کننده: سازمان ترویج  کشاورزی


 خلاصه فیلم: 

 درباره عواملی که موجب هدر رفتن نان و اسراف در مصرف آن می شود.