تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 

مستند/ویدئو/1381


کارگردان: منوچهر مشیری


فیلم بردار: منوچهر مشیری


 تدوین گر:


 تهیه کننده:


 منتخب در:


 خلاصه فیلم: 

 مستندی است درباره  دکتر بهادری نژاد