تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند «عملیات رسوب زدایی سد سفیدرود(شاس)» / 16م.م رنگی /27 دقیقه/تولید 1367


کارگردان: فرهاد مهران فر


 پژوهشگر: فرهادمهرانفر

طراح داستان: احمد محامد


فیلمبردار: محمدرضا پیشه احسان


 تدوین گر: شهرزاد پویا


 مدیرتولید: جمشید گیلان پور

محصول: شرکت سینمایی گیل نگاه


 خلاصه فیلم: 

مستند «عملیات رسوب زدایی سد سفیدرود(شاس)»، به نحوه رسوب زدایی از سد سپیدرود در سال 1368 می پردازد.