تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

28 تیر –2 مرداد 1375

 مکان: تهران

 دبیر جشنواره: محمد حسین صوفی


     اولین جشنواره بین المللی فیلم های 100 در سال 1375 و از دل سیزدهمین جشنواره فیلم تهران (سینمای جوان) 1375 ،بیرون آمده است.این بخش  به مناسبت یکصدمین سال تولد سینمای ایران به این جشنواره اضافه شد.