تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 محمد شکیبانیا، از تهیه کنندگان با سابقه سینمای مستند است و در این حرفه به صورت تخصصی فعالیت میکند.


 

فیلم ها 

تهیه کنندگی :


جوایز :


 حضور در :