تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 لیلا شمسی ، متولد ششم فروردین هزارو سیصد و پنجاه و پنج خورشیدی ، اصفهان

تحصيلات دانشگاهي : دانش آموخته ي كارگرداني سينما در مقطع كارشناسي .

 


 

 

 فیلم ها :

 کارگردان :

 • فيلم كوتاه "روزنه" توليد 1375
 • فيلم كوتاه" طلوع ديگر" توليد 1376
 • فيلم كوتاه" آبي به رنگ آب"توليد 1377
 • فيلم كوتاه" نزديك دورها" توليد 1382

تدوینگر :

 • فيلم مستند « سقاي تشنه » 43 دقيقه ، ‌مشترك با آقاي فرشاد احمدي دستگردي 
 • فیلم مستند« اصفهان شهری که ساخته‌ایم » 20 دقيقه ،  //
 • فیلم مستند« قوس بر قزح زنده‌ رود »30 دقيقه ،    //
 • فیلم مستند«  در کسوت کسب » 26 دقيقه ،     // 
 • فیلم مستند « حلزونی‌های دور کم کن » 22 دقيقه ، //
 • فیلم مستند « خصوصی و خود باور » 34 دقيقه ،   //
 • فيلم مستند « بر گسل زاده ام » 38 دقيقه ، //
 • فیلم مستند« اسماعیل که آمد» 90دقيقه،‌//
 • فيلم مستند « از مهراب تا محراب» 43 دقيقه، // 
 • فيلم مستند « مابا خاك چه كرده ايم»76 دقيقه، // 
 • فيلم مستند « خاتم در اوج وفرود » 79 دقيقه ، //
 • فيلم مستند« بازيافت فلز در سبا » 20 دقيقه ، مشترك با آقايان : سيد مجتبي رضوي وفرشاد احمدي دستگردي 
 • فیلم داستانی« نقطه صفر» 44 دقيقه ،  مشترك با آقاي فرشاد احمدي دستگردي
 • فيلم تئاتر« باد سرخ » 35 دقيقه، // 
 • فيلم تئاتر« برادری ، برابری » 22 دقيقه، // 
 • فيلم تئاتر« اترارنامه » 48 دقيقه ، //
 • فيلم تئاتر «مثل آواز خدا » 31 دقيقه ،//
 • فيلم تئاتر« شهر ما » 71 دقيقه ، //
 • فيلم تئاتر« یزرا »67 دقيقه، // 
 • فيلم تئاتر« شاعره ی آتش » 27 دقيقه ، //
 •  فيلم داستاني« مرگ نامه ي سهراب» 130 دقيقه ،‌//
 • نماهنگ « نصف جان در قاب» 12 دقيقه، //
 • مجموعه ايي 48 قسمتي با عنوان معرفي خط بنايي در معماري ،‌//
 • مجموعه ايي 10 قسمتي با عنوان نگاره هاي ايراني ،‌//
 • فيلم داستاني انيميشن «پرواز پروانه ها» 46 دقيقه، //

صداگذار :

 • فيلم مستند « در احوال مهر»84 دقيقه
 • فيلم مستند« بازيافت فلز در سبا » 20 دقيقه
 • فيلم تئاتر« شهر ما » 71 دقيقه 
 • فيلم تئاتر« یزرا »67  دقيقه
 • فيلم داستاني انيميشن «پرواز پروانه ها»
 • فیلم مستند« اسماعیل که آمد» 90دقيقه،‌ مشترك با آقاي فرشاد احمدي دستگردي
 • فيلم تئاتر« اترارنامه » 48 دقيقه ، //
 • فيلم تئاتر «مثل آواز خدا » 31 دقيقه ،//
 • فيلم تئاتر« شاعره ی آتش » 27 دقيقه ، //
 • فيلم تئاتر« برادری ، برابری » 22 دقيقه، // 
 • فيلم مستند « از مهراب تا محراب» 43 دقيقه، // 
 • فیلم مستند« خصوصی و خود باور » 34 دقيقه،   //
 • فيلم مستند « مابا خاك چه كرده ايم»76 دقيقه، // 
 • فيلم مستند « خاتم در اوج وفرود » 79 دقيقه ، //

 


 

 جوایز :

 

 • بهترين كارگرداني براي فيلم« روزنه »در جشنواره ي استاني سينماي جوان ، 1375 
 • مقام دوم كارگرداني براي فيلم كوتاه « روزنه » در جشنواره ي دانشجويي كشور، 1376
 • بهترین تدوین برای فیلم مستند« حلزونی های دور کم کن» در جشنواره رسانه واقتصاد ،1381  
 • بهترین تدوين برای فیلم « سقای تشنه» در جشنواره یادگار، 1382
 • بهترین تدوین برای فیلم مستند« در کسوت کسب» در جشنواره رسانه واقتصاد ،1383
 • بهترین تدوین برای فيلم تئاتر« باد سرخ » در جشنواره تولیدات مراکز استانها ،1383
 • بهترین تدوین برای فيلم تئاتر« شاعره ی آتش» در جشنواره تولیدات مراکز استانها ،1386
 • بهترین تدوین برای فيلم تئاتر« اترارنامه» در جشنواره تولیدات مراکز استانها ،1385 
 • بهترين تدوين براي فيلم داستاني « نقطه صفر» در جشنواره تولیدات مراکز استانها،‌ 1386