تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 رضا فرهمند


فیلم ها:

  • مستند «زنانی با گوشواره‌های باروتی»
  • مستند «آزادی»
  • مستند «اتاق صعود»

 جوایز :

 


       اطلاعات این صفحه را بروزرسانی کنید.

          بروزرسانی فیلمبا