تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 

امیر کساوندی


 فیلم ها:

       افسانه دو برادر

       شکر


 

 حضور در :

 شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم تهران

بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم نوجوانان ایران