تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 معصومه نورمحمدی،


فیلم ها :

  • مستند «سورنا»
  • مستند«زیر خط آب»
  • «کاپیتان»
  • «سوزنگرد»

تهیه کننده :

  • چهارده روز جزیره

  جوایز :


 حضور در جشنوارهحضور در :


 از طریق دکمه زیر، اطلاعات این صفحه را، تکمیل نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز