تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

عکس علیرضا نوروزی

علیرضا نوروزی، فعالیت سینمایی اش را ازسال 1372 در انجمن سینمای جوانان ایران آغاز نموده است.


فیلم ها:

  •   در بند کردن یک لحظه
  •   مهندس شقاقی (اولین آسانسور ایران) (ناتمام)
  •   حمام خسرو آقا (نا تمام)
  •   مستند شاداب 
  •   باد چیزی خواهد گفت

جوایز :


 حضور در :