تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 فرامرز وکیلی، متولد همدان است و در رشته معماری تحصیل کرده و تاکنون ساخت چند فیلم کوتاه مستند را عهده دار بوده است. 


فیلم ها:

    •      جان مستر

  جوایز :

    •      ()

 حضور در جشنوارهحضور در :
 

از طریق دکمه زیر این صفحه را، آسان ویرایش نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز