فیما امامی، متولد سال 1360 در تهران و دانش آموخته، رشته‌ سینما با گرایش کارگردانی است.


فیلم ها:

 •  او چه می بیند
 •  شما می‌بینید یک فیلم 
 • روشنی باغچه (8 میلیمتری) (1371)
 • 1372 کیمیا(8 میلیمتری)
 • 1373 نوبت پنجره‌هاست (8 میلیمتری)
 • 1375 نهار امروز (مستند)
 • 1376 برج (نقاشی متحرک)
 • 1377 او چه می‌بیند (مستند)
 • 1380 شما می بینید یک فیلم (نقاشی متحرک)
 • 1383 قدم‌زنان در آب (مستند)
 • فیلم سینمایی مهتاب روی سکو (1389)
 • مستند بلند جای خالی آقا یا خانم ب» (مشترک با 

  رضا دریانوش)

 • مستند "افسونگران هزاران ساله"
 • مستند "درد مشترک" (1395)

حضور در:

 


 جوایز و افتخارات :


 

 

   اطلاعات این صفحه را بروزرسانی کنید.

      بروزرسانی فیلمبا