تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 رسول انتشاری، متولد ۱۳۶۰ در اصفهان
لیسانس کارگردانی سینما از دانشگاه سوره
شروع فعالیت هنری از سال ۱۳۷۷ و با بازیگری نتاتر


فیلم ها:

 • سپید از یاد رفته ۱۳۸۲
 • اشاره به حیاتی دیگر ۱۳۸۴
 • افراشته از خشت ۱۳۸۵ -۸۷
 • پرنده چوبی من ۱۳۸۹
 • پرواز با بالهایم۱۳۹۰
 • یک روز دو بار بر در بازار اصفهان ۱۳۹۱
 • محله های اصفهان ۱۳۹۲
 • خانه ام دانشگاه ۱۳۹۴
 • ساکن گلخانه ۱۳۹۴
 • آخرین جرعه ۱۳۹۵
 • سلام مسیر ۱۳۹۵
 • فرزندان زاینده رود ۱۳۹۶

مجموعه های تلویزیونی :

 • ۱۳۸۳ تعزیت
 • ۱۳۸۴چهارباغ
 • ۱۳۸۳-۸۴فیلم کوتاه
 • ۱۳۸۴حکایت
 • -۸۹ - ۱۳۸۸طره هنر
 • ۱۳۹۲-۹۳روستا

 جوایز :

 • دیپلم افتخار بهترین تدوین از جشنواره منطقه سینمای جوان
 • لوح افتخار بهترین مستند منطقه سینمای جوان
 • دیپلم افتخار بهترین کارگردانی مستند ششمین جشنواره عذرا
 • مستند تقدیر شده در اولین همایش علمی وزارت جهاد کشاورزی
 • اول کارگردان مستند در بخش مسابقه ملی جشنواره رویش
 • دیپلم افتخار و کارگردانی دوم بخش بین الملل رشد
 • تندیس و دیپلم افتخار بهترین تدوین جشنواره مستند اصفهان
 • دیپلم افتخار در بخش علم صنعت و تکنولوژی جشنواره مستند اصفهان

 حضور در :


 تایید صحت اطلاعات فیلمسازصحت اطلاعات این صفحه توسط آقای رسول انتشاری تایید شد.