تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 

مسعود ایمانی فولادی ، متولد هفتم خردادماه هزارو سیصد وشصت خورشیدی در اصفهان

سینما را به صورت تجربی فرا گرفته و چندین داستان و فیلمنامه داستانی نوشته .

بازی در تئاتر از سال 1368 تا 1375 و تمرین با گروههای نمایشی در اصفهان

 

 فیلم ها :

  •   خط خط دایره ، سال 1378 ، زمان 6 دقیقه ، داستانی ، انجمن سینمای جوان اصفهان
  •   چهره زمین ، زمان 30 دقیقه ، سال 1389 ، شبکه اصفهان
  •   معما ، سال 1396 ، شبکه مستند
  •   و روایت سمفونی ، سال 1396 ، شبکه مستند