تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 طلایه اطلسی،


فیلم ها :

  • مستند «سرقفلی»
  • «فرشته نگهبان آب»
  • مستند «بوتیک14»

تالیف :

  • نویسنده

 جوایز :

  • جایزه

 حضور در :
 

از طریق دکمه زیر، اطلاعات این صفحه را، تکمیل نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز