تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 مژگان ایلانلو، متولد 1349/ تهران

دانش آموخته، کارشناسی ارشد ادیان و عرفان

 

فیلم ها

 • «تو چراغ خود برافروز»
 • این باغ تشنه است
 • کمان غیرت
 • آسمان امن است
 • شکارچیان بهترین پیروانند
 • ریشه در خویش
 • زنان فرماندار
 • کمی خاک قند
 • مثل یک زن
 • حق ناحق بودن

تالیف

 • نویسنده

جوایز

 • جایزه

حضوردر

 • جشنواره

نقد مستند « زنان فرماندار»


 

از طریق دکمه زیر، اطلاعات این صفحه را، تکمیل نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز