تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

محمود مزرعتی، متولد سال ۱۳۴۱ در تهران است.


فیلم ها:

  •      درمانگر
  •      خدا همین نزدیکی است
  •      سریال " عروسک آرزوها "
  •      چفیه ای به رنگ سرخ
  •      مستند " زیباتر از زندگی "تالیف :

  •     جوایز :

  •       حضور در جشنوارهحضور در :
 

از طریق دکمه زیر، اطلاعات این صفحه را، ویرایش نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز