تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 


فیلم ها :

  • کوتاه داستانی «نارگل»
  • کوتاه داستانی «از نوع سوم»
  • کوتاه داستانی «زندگی»
  • کوتاه داستانی «ساعت انتقام»
  • کوتاه داستانی «مهمان ویژه»
  • مستند «حرف‌های ناتمام»
  • مستند «راه بی‌پایان»
  • مستند «فراموش‌شدگان»
  • مستند «زندگی نفت سیبری»

 جوایز :


 حضور در :

  • جشنواره 

از طریق دکمه زیر، اطلاعات این صفحه را، تکمیل نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز