میردولت موسوی


فیلم ها :

  • پیر عشق/۱۶ م م /مستند/۱۳۷۹
  • دیوه دویدی/۱۶ م م /مستند/۱۳۷۹
  • نگار
  • ب مثل باران
  • تکیه بر جام
  • پویانمایی یادمان باشد

تالیف :

  • نویسنده

  جوایز :

  •  فیلمنامه «سپیده شب»

 حضور در جشنوارهحضور در :
 

از طریق دکمه زیر، اطلاعات این صفحه را، تکمیل نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز