تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 جواد تقوی، دانش آموخته داشکده صدا و سیما ، رشته کارگردانی تلویزیون - شاغل در صدا و سیمای خراسان رضوی 


فیلم ها :

 • چولی قزک 1382
  نجواهای معلم بمی 1382
  آق آش 1385
  سوگواران در میان سوگواران 1387
  بودن بدون درد 1390
  خواب ابریشم 1390
  چشم به راه باد 1391
  مردم خیال 1395

تالیف :

 • مقاله « یک جیغ بلند » ماهنامه مدیریت ارتباطات

 جوایز :

 • بهترین فیلم جشنواره سیمای سلامت برای فیلم بودن بدون درد 1390 و 1391
 • لوح تقدیر برای تصویر برداری مستند «چشم به راه باد» از دومین جشنواره ملی فیلم جلوه های آب 1394
 • لوح تقدیر برای فیلم آق آش - جشنواره پیامبر اعظم

 حضور در :


 تایید صحت اطلاعات فیلمسازصحت اطلاعات این صفحه توسط آقای جواد تقوی تایید شد.