تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 میلاد بهار،متولد ۶۲، دیپلم سینما از مدرسه روایت فتح و لیسانسیه تئاتر از دانشگاه ازاداست. او عضو انجمن مستند سازان ایران است و فعالیت متعددی نیز در مطبوعات داشته است.


فیلم ها :

 • یک مساوی پنج ۱۳۸۰
  آنسوی خط ۱۳۸۰
  دونه دونه ۱۳۸۶
  یک بازی جدید ۱۳۸۳
  همتون منو میشناسین۱۳۹۰_۱۳۸۷
  چادر مشکی تهیه کننده: رشتیان۱۳۹۱

تالیف :

 • نقد و گزارش سینمایی در ماهنامه ی فیلم
 • نقد و گزارش سینمایی در ماهنامه ی ۲۴
 • دبیر بخش مستند بولتن جشنواره فجر ۹۴

  جوایز :

 • ۱=۵
  فیلم تجربی جشنواره فیلم کوتاه تهران ۸۱
  بهترین فیلم تجربی جشنواره دانشجویی ۸۱
  بهترین فیلم تجربی جشنواره باران ۸۱
  بهترین فیلم کوتاه مستند کیش۸۱
  انسوی خط
  بهترین پژوهش جشنواره دانجویان کشور ۸۱

 حضور در جشنوارهحضور در :

 • دانشجویان کشور ۸۱
  باران ۸۱
  فیلم کوتاه تهران ۸۱
  مستند کیش ۸۱
  موج ۸۲
  پلیس ۸۱
  پلیس ۹۰
  تصویرسال ۳ دوره
  دوشنبه تاجیکسنان مستند های تهران
  سینما حقیقت ۸۹
  زنان در سینما ۸۳