تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 شهره سجادیه، عضو هیات مدیره شورای کمیته مستندسازان انجمن سینماگران استان اصفهان است.


فیلم ها:

    •     فیلم مستند " زنان تالاب " جوایز :

    •      ()

 حضور در جشنوارهحضور در :

    •