تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 میلاد ثابت کار


فیلم ها:

  • «کایه دو فیلم»
  • «سه شنبه ی س ام»

 جوایز :

        •  دومین جشنواره فیلم کوتاه نهال  جایزه بهترین فیلم جشنواره به فیلم "سه شنبه سی ام

 

  

اطلاعات این صفحه را بروزرسانی کنید.

      بروزرسانی فیلمبا