تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 مصطفی خسروی، متولد سال ۱۳۶۰ در ابهر است. ساخت مستند حاج اکبر کفاش، ایستگاه آخر، مشاغل، فیلم کوتاه داستانی یکی خواب یکی بیدار و ... از نمونه فعالیت های هنری او هستند. 


فیلم ها:

    •    حاج اکبر کفاش
    •    ایستگاه آخر
    •    مشاغل
    •    یکی خواب یکی بیدار
    •    سرباز E9جوایز
 حضور در :
درصورتی که برای کامل شدن این صفحه اطلاعات بیشتری دارید، لطفا" از طریق کلید زیر به ما اطلاع دهید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز