تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 امیرحسین خلیل زاده، متولد سال ۱۳۶۲ در ساوه است.


فیلم ها:

  •      " ننه آقا متخصص "
  •      " نشان بی نشان "
  •     " یک لقمه نان "
  •     " خاکستر سخت "تالیف :

  •     جوایز :

  •       حضور در جشنوارهحضور در :
 

از طریق دکمه زیر، اطلاعات این صفحه را، ویرایش نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز