تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 سید مجتبی رضوی


فیلم ها:

    •      فیلم مستند " بازیافت فلز در سبا "
    •      آوا نما " سرگذشت آهن "  جوایز :
 حضور در جشنوارهحضور در :
درصورتی که برای کامل شدن این صفحه اطلاعات بیشتری دارید، لطفا" از طریق کلید زیر به ما اطلاع دهید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز