تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 شروع فیلمسازی در سال ۷۲ با انجمن سینمای جوان دفتر زاهدان، ساخت ۳ فیلم کوتاه و نیمه بلند داستانی و ۴ فیلم مستند


فیلم ها :

 • داستانی نیمه بلند"روز احسان" سال ۱۳۹۰
  مستند "آس باد" سال ۱۳۸۷
  مستند "بانگ سحر" سال ۱۳۹۱
  مستند "خطوط ناپیدا" سال ۱۳۹۴

تالیف :

 • کتاب "زندگی سرود"

  جوایز :

 • دریافت جایزه ویژه حمایتی جشنواره تجسمی فجر برای فیلم خطوط ناپیدا

 حضور در جشنوارهحضور در :

 • دو دوره حضور در جشنواره سینما حقیقت
 • حضور در جشنواره تجسمی فجر
 • حضور در جشنواره فیلم کوتاه سینمای جوان


 تایید صحت اطلاعات فیلمسازصحت اطلاعات این صفحه توسط آقای مهدی رخشانی تایید شد.