تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 مرجان ریاحی، متولد متولد 1359 اصفهان/دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی


فیلم ها :

  • مستند «بی بازگشت»
  • مستند «نینجای ایرانی»
  • داستانی «دعای باران»

 حضور در جشنوارهحضور در :
 

از طریق دکمه زیر، اطلاعات این صفحه را، تکمیل نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز