تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

عکس مونا زاهد

 مونا زاهد، متولد 21 مهرماه 1354 در تهران و دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی است. او علاوه بر مستندسازی، سابقه طراحی صحنه و لباس و بازیگری را در سابقه خود دارد. 

نويسنده-كارگردان-تهيه كننده-طراح لباس وصحنه و نقاش و پرفورمر, بازي در چندين تئاتر وسريال و فيلم سينمايي١٣٧٣-١٣٧5 سريال خانه به خانه كيانوش عيارى سريال دبيرستان خضرا .
‎ساخت فيلم كوتاه آن روز كه مامان نيامد ١٣٧5
‎دريافت ديپلم افتخار(براي شناخت زيبايي) از چهاردهمين جشنواره بينالمللي سينماي جوان

‎ديپلم افتخار بهترين صدابرداري و صداگذاري از چهاردهمين جشنواره بينالمللي سينماي جوان .
‎ فيلم مستند هرو ١٣٧٦ دريافت ديپلم افتخار از اولين جشنواره دانشجويي ١٣٧٧ دريافت ديپلم افتخار از جشنواره انتظار سبز و حضور در چندين جشنواره بينالمللي
‎هندونه ١٣٧٧ ديپلم افتخار از جشنواره خانه سينماگران جوان دريافت ديپلم افتخار از سومين جشنواره دانشجويي، منتخب جشنواره فيلم و تصوير هنرمند، منتخب جشنواره ميلان، منتخب جشنواره چك، منتخب جشنواره هامبورگ، منتخب جشنواره ياماگاتا ژاپن، منتخب جشنواره سينما دو ريل فرانسه، منتخب چهل و هفتمين جشنواره كورك ايرلند.

‎ مستند خندان گريستم ١٣٧9
‎دريافت جايزه ويژه هيئت داوران چهارمين جشنواره دانشجويي دريافت ديپلم افتخار از جشنواره دوربينهاي خانگي (بهترين ايده ساخت) دريافت ديپلم افتخار از جشنواره دوربينهاي خانگي (بهترين نگاه ) مستند چيزي شبيه من ١٣80
‎دريافت ديپلم افتخار از جشنواره باران دريافت ديپلم افتخار از جشنواره فيلم فروغ ،منتخب جشنواره كراكو، منتخب جشنواره آنكارا، منتخب جشنواره نيويورك، منتخب جشنواره استراليا، منتخب جشنواره زنان سوئد، منتخب جشنواره لوساس فرانسه
‎دستيار كارگردان و مدير برنامه ريزي مجموعه ٤0 قسمتى مستند تاريخ سينماي ايران به كارگرداني بهمن مقصودلو ١٣8١( احمد محمود- ايران درودى و.....)

‎ برنامه ريز فيلم دختران ايران به كارگردانى هرمز كى (شبكه آرته فرانسه) عضو هيئت برگزاري دوره دوم و سوم هفته فيلم فروغ (١٣٧٧-١٣82)
‎عضو هيئت انتخاب سومين هفته فيلم فروغ ( ١٣٧9- ١٣8١) همكاري با خانه سينماگران جوان بعنوان مدير كميته طرح و برنامه١٣8١ ١٣٧ عضو هيئت برگزاري جشن سينماي نوين ١٣80عضو شوراي مركزي كانون كارگردانان خانه سينماگران جوان عضو هيئت داوري جشنواره فيلمهاي متفاوتكيش ١٣٨٢
 سفر به آمريكا ١٣82-١٣8٧ كارگردان و تهيه كننده بيش از ده مستند علمي و پژوهشي براي دانشگاه 2008-2003 U.C.L.A
‎مدير اجرايى جشنواره فيلم نور در آمريكا ١٣٧٦

 برگشت به ايران ١٣8٧ كارگردان و تهيه كننده چندين مستند صنعتي- تبليغاتي و نماهنگ ١٣٧8-١٣92
‎برگزاري چندين ورك شاپ و آموزش فيلمسازي در خانه سينماگران جوان ١٣٧8-١٣9١ نوشتن فيلم نامه بلند سينمايى بيگانه درخانه (مونا زاهد -فريد مفصطفوي ) طراح صحنه و لباس فيلم جعبه ها به كارگرداني احسان جعفري ١٣90 دريافت جايزه بهترين طراحي صحنه از جشنواره شمسه ١٣90 اجراي پرفورمنس آرت سيب از مجموعه بامن افطار كن در گالري ايست ١٣90 اجراي پرفومنس آرت انسان بينوا انسان بانوا در گالري ايست
‎اجراي پرفورمنس آرت الاكلنگ در گالري ايست، كارگردان و تهيه كننده ويديو آرت پدر ١٣92 نوشتن فيلم نامه نهنگ عنبر ١٣9٣ ساخت ويدئو آرت بودن يا نبودن ١٣9٣ مدير اجرايي جشنواره فيلم مستقل خورشيد ١٣9٣

‎عضو هيئت انتخاب جشنواره فيلم مستقل خورشيد ١٣9٣ عضو هيئت داوري بخش ويدئو آرت جشنواره فيلم مستقل خورشيد ١٣9٣ اجراي پرفورمنس خيابان انقلاب گالري ايست، برگزاري ورك شاپ شخصي نگاري در فيلم مستند( خانه هنرمندان ) ١٣9٣
‎مدير توليدو برنامه ريز فيلم بلند سينمايي يونس به كارگرداني وحيد وكيلي فر ،١٣9٣ساخت ويدئو آرت چرخ و فلك ،١٣9٤ نوشتن فيلم نامه درد ١٣٩٤ نوشتن فيلم نامه پنج پرده ١٣٩٥ دبير اجرايي و عضو شوراي سياست گزاري اولين همايش كودكان سينما اچ آي وي ايدز ١٣9٤( خانه سينما) مدير روابط عمومى انجمن مستند سازان سينماى ايران١٣9٤-١٣9٧ مدير هنرى گالرى آس ( ١٣95-١٣9٧) عضو هيئت داورى جشن خانه سينما ١٣95 كانديد بهترين فيلم نامه ( نهنگ عنبر ) در جشن حافظ ١٣95 مدير اجرايى دومين همايش كودكان سينما اچ آى وى ايدز ١٣95 عضو هيئت مديره انجمن صنفى كارگردانان سينماى مستند ١٣95

 نوشتن فيلم نامه خط سفيد ميان دايره سرخ١٣9٦
‎ساخت فيلم كوتاه تجربى پشت سر ١٣9٦ حضور در بخش كن شورت فيلم كورنر ١٣9٧ منتخب جشنواره Delle Notte Segni
‎ايتاليا ١٣9٧ منتخب جشنواره المپيا كشور آمريكا ١٣9٧ منتخب جشنواره Kisakes استانبول اجراى پرفورمنس آرت گوزن زرد ايرانى ١٣9٧ تماشاخانه دا عضو پنج نفر نويسنده نا-كتاب(( پلى كپى)) سالنامه هنر نارسمى( انتشار اسفند 9٧) سردبير فصلنامه كولى ( مجله چند رسانه اى) ١٣9٧
‎ ١٣٩٥ دبير اجرايي و عضو شوراي سياست گزاري اولين همايش كودكان سينما اچ آي وي ايدز ١٣9٤( خانه سينما) مدير روابط عمومى انجمن مستند سازان سينماى ايران١٣9٤-١٣9٧ مدير هنرى گالرى آس ( ١٣95-١٣9٧) عضو هيئت داورى جشن خانه سينما ١٣95 كانديد بهترين فيلم نامه ( نهنگ عنبر ) در جشن حافظ ١٣95 مدير اجرايى دومين همايش كودكان سينما اچ آى وى ايدز ١٣95 عضو هيئت مديره انجمن صنفى كارگردانان سينماى مستند ١٣95

 نوشتن فيلم نامه خط سفيد ميان دايره سرخ١٣9٦
‎ساخت فيلم كوتاه تجربى پشت سر ١٣9٦ حضور در بخش كن شورت فيلم كورنر ١٣9٧ منتخب جشنواره Delle Notte Segni
‎ايتاليا ١٣9٧ منتخب جشنواره المپيا كشور آمريكا ١٣9٧ منتخب جشنواره Kisakes استانبول اجراى پرفورمنس آرت گوزن زرد ايرانى ١٣9٧ تماشاخانه دا عضو پنج نفر نويسنده نا-كتاب(( پلى كپى)) سالنامه هنر نارسمى( انتشار اسفند 9٧) سردبير فصلنامه كولى ( مجله چند رسانه اى) ١٣9٧

١٣٩٥ دبير اجرايي و عضو شوراي سياست گزاري اولين همايش كودكان سينما اچ آي وي ايدز ١٣9٤( خانه سينما) مدير روابط عمومى انجمن مستند سازان سينماى ايران١٣9٤-١٣9٧ مدير هنرى گالرى آس ( ١٣95-١٣9٧) عضو هيئت داورى جشن خانه سينما ١٣95 كانديد بهترين فيلم نامه ( نهنگ عنبر ) در جشن حافظ ١٣95 مدير اجرايى دومين همايش كودكان سينما اچ آى وى ايدز ١٣95 عضو هيئت مديره انجمن صنفى كارگردانان سينماى مستند ١٣95

 نوشتن فيلم نامه خط سفيد ميان دايره سرخ١٣9٦
‎ساخت فيلم كوتاه تجربى پشت سر ١٣9٦ حضور در بخش كن شورت فيلم كورنر ١٣9٧ منتخب جشنواره Delle Notte Segni
‎ايتاليا ١٣9٧ منتخب جشنواره المپيا كشور آمريكا ١٣9٧ منتخب جشنواره Kisakes استانبول اجراى پرفورمنس آرت گوزن زرد ايرانى ١٣9٧ تماشاخانه دا عضو پنج نفر نويسنده نا-كتاب(( پلى كپى)) سالنامه هنر نارسمى( انتشار اسفند 9٧) سردبير فصلنامه كولى ( مجله چند رسانه اى) ١٣9٧


فیلم ها:

    •      آن روز که مامان نیامد
    •      چيزي شبيه من

تالیف :

    •     نویسنده فیلمنامه «نهنگ عنبر» (سامان مقدم)

حضور در :