تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

عکس کتاب «فرهنگ فیلم های مستند ایران»

 معرفی کتاب «فرهنگ فیلم های مستند ایران» تاريخ سينماي مستند ايران  (از آغاز تا سال 1375)

عنوان اصلی: فرهنگ فیلم های مستند سینمای ایران

نویسنده: مسعود مهرابی

موضوع: تاريخ سينماي مستند ايران

قیمت : 1950 تومان

سال چاپ: 1375

تعداد صفحه: 624

نمونه خوان: مژگان محمد

فهرست نامها: محمدرضا باباگلی

ترجمه مقدمه: بهروز تورانی

حروف چین و صفحه آرا: اسفندیار رسولی

طراح جلد: علی سمیعی مقدم

طراح متن: مسعود مهرابی

چاپ: اول

تیراژ: 3000 نسخه

دیویی : 016،/791430955م869ف1375 

کد کنگره : Z578487م9س/

 

فرهنگ فیلم های مستند سینمای ایران، مسعود مهرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، 1375

مقدمه به انگلیسی :Massoud Mehrabi. A Guide to Iranian-documentary films from the beginning to 1977

این کتاب همراه با پیوستی از ترجمه ضمیمه کتاب "سینما در ایران ? 1357 - 1279" نوشته محمدعلی ایثاری است.

«فرهنگ فیلم های مستند سینمای ایران» کتابی است که ما در «فیلمبا» برای تکمیل کارنامه برخی از مستندسازان کشورمان، از آن بهره زیادی بردیم.