تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است که مجری قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزهٔ هنر و رسانه می‌باشد. از یازدهم آبان ماه سال ۱۳۹۵ آقای سید رضا صالحی امیری به عنوان وزیر در مصدر این وزارتخانه است. ایشان توانست از مجموع ۲۷۵ رأی مأخوذه نمایندگان، با ۱۸۰ رأی موافق، ۸۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع اعتماد وکلای ملت را کسب کند و به عنوان ۱۲مین وزیر این وزارتخانه مشغول به فعالیت شود.

 

فهرست اسامی برخی از تولیدات فیلم مستند در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

 

تاریخچه :

وزارت فرهنگ و هنر:

در سال ١٢٧٢ هجری قمری (١٢٣٠ ه . ش) وزارت علوم تاسیس گردید.

وزارت علوم ابتدا به وزارت علوم و معارف تغییر نام یافته سپس در سال ١٣٢٨ هجری قمری (١٢٦٦ ه . ش) به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر نام یافت این وزارتخانه وظایف آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، علوم و آموزش عالی و سازمان اوقاف را برعهده داشت.

در سال ١٣٠٠ ه .ش شورای عالی معارف به منظور توسعه دوائر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی تشکیل گردید.

در سال ١٣١٧ ه .ش به موجب مصوبه فرهنگستان ایران کلمه فرهنگ جایگزین کلمه معارف شد و وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به وزارت فرهنگ تغییر نام داد.

در ٢٤ آبان سال ١٣٢٨ ه . ش اداره هنرهای زیبا بنا به مصوبه شورایعالی نگارش و هنرهای زیبا تشکیل گردید.

در تاریخ ٢/١١/١٣٢٩ هجری شمسی اداره هنرهای زیبا به اداره کل هنرهای زیبای کشور تغییر مییابد. در وزارت فرهنگ تشکیل شد.

سپس بموجب مصوبه شورایعالی فرهنگ شورای عالی هنرهای زیبا تشکیل گردید.

در سال ١٣٤٠ ه . ش هنرهای زیبای کشور برای پیشرفت هنر و ترویج آثار هنری و تشویق هنرمندان و احیاء هنرهای ملی تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت.

در تاریخ آذرماه ١٣٤٣ ه . ش وزارت فرهنگ و هنر تشکیل شد و به استناد آن قانون هنرهای زیبای کشور، اداره کل باستانشناسی، کتابخانه ملی، دایره رایزنیهای فرهنگی و اداره تالیف و ترجمه از وزارت فرهنگ منتزع و به وزارت فرهنگ و هنر منتقل شد.

در سال ١٣٤٤ ه . ش تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها بر اساس قانون به عهده وزارت فرهنگ و هنر گذاشته شد.

در تیرماه سال ١٣٤٦ ه . ش شورایعالی فرهنگ و هنر تاسیس شد.

در تاریخ ١٧/١٢/١٣٥٧ بموجب مصوبه شورای انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ادغام دو وزارتخانه «فرهنگ و هنر» و «علوم و آموزش عالی» تشکیل شد.

در سال ١٣٥٩ واحدهای زیر از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع و در وزارت ارشاد اسلامی ادغام گردید.

موزه هنرهای معاصر

موزه آزادی

مجموعه باغ فردوس

اداره کل فعالیتهای هنری

فرهنگسرای نوبها(به استثناء موزه سفالینه و آبگینه)

اداره تالیف و ترجمه

اداره کل تولید فیلم و عکس و اسلاید

اداره کل همکاریهای سمعی و بصری

اداره کل نظارت و نمایش فیلم

اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی

دفتر ایرانی جوانان دوستدار موسیقی(ژونس موزیکال)

ارکستر سمفونیک تهران

تئاتر شهر وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

تالار رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

تالار سنگلج وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

ب: وزارت اطلاعات و جهانگردی:

 

در ١١/٤/١٣٢٢ هجری شمسی اداره کل انتشارات و تبلیغات برای انجام امور تبلیغات در داخل و خارج از کشور تشکیل گردید که وظایف آن توسط رادیو، نشریات، تئاتر و فیلم و موسیقی انجام میشد.

در مورخ ٢٧/١٢/١٣٤٢ وزارت اطلاعات به منظور شناساندن تمدن و فرهنگ کشور و هدایت افکار عمومی و تمرکز کلیه امور و وسایل تبلیغاتی و انتشاراتی و بر اساس مصوبه مجلس شورای ملی اداره کل مذکور (اداره کل انتشارات و تبلیغات) به وزارت اطلاعات تغییر نام مییابد. کلیه وظایف و اختیارات اداره کل انتشارات و رادیو به این وزارت منتقل گردید.

در سال ١٣٤٤ ه .ش سازمان جلب سیاحان تحت نظر مستقیم نخست وزیر تشکیل میشود.

در تیرماه ١٣٤٦ ه.ش سازمان تلویزیون ملی ایران وابسته به وزارت اطلاعات تشکیل شد.

در سال ٢٣/٣/١٣٥٠ سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران وابسته به وزارت اطلاعات تشکیل گردید و سازمان تلویزیون ملی ایران منحل میشود.

در سال ١٣٥٣ سازمان جلب سیاحان به وزارت اطلاعات وابسته شد و وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل میشود.

سازمانهای وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی عبارت بودند از:

الف) سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران

ب) شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و جهانگردی

ج) سازمان خبرگزاری پارس

د) مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات

ه) شرکت سهامی گشتها

و) شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی

ز) شرکت سهامی مرکز خانههای ایران

ح)سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی

در سال ١٣٥٨ بموجب اصل ١٧٥ قانون اساسی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران زیر نظر مشترک قوای سه گانه قرار گرفت.

در تاریخ ٢١/١/١٣٥٨ بموجب مصوبه شورای انقلاب اسلامی شرکت سهامی گشتها، شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی، شرکت سهامی مرکز خانههای ایران و سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی در یکدیگر ادغام و سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت اطلاعات و تبلیغات (جهانگردی) تشکیل شد.

در ٧/٣/١٣٥٨ وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی تغییر نام یافت.

در ٦/٨/١٣٥٨ مدرسه عالی خدمات جهانگردی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل گردید.

در ١٥/١٠/١٣٥٨ امور حج و زیارت از سازمان اوقاف وابسته به نخست وزیری منتزع و وابسته به وزارت ارشاد اسلامی تحت نام سازمان حج و زیارت گردید.

در سال ١٣٥٩ وزارت ارشاد ملی به وزارت ارشاد اسلامی تغییر نام یافت (تصویب آقای دوزدوزانی بعنوان وزیر ارشاد اسلامی)

در سال ١٣٦٣ سازمان اوقاف از نخست وزیری منتزع و با سازمان حج و زیارت ادغام و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی تشکیل گردید.

در سال ١٣٦٤ اداره حفظ میراث فرهنگی شهرستانها، اداره کل موزهها، اداره کل کاخها، اداره کل بناهای تاریخی از وزارت ارشاد اسلامی منتزع و به سازمان میراث فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل شد.

در ١٢/١٢/١٣٦٥ با تصویب قانون و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.

سازمانهای وابسته به این وزارتخانه عبارتند از:

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی

سازمان چاپخانه و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی

در مورخ ١٥/٨/١٣٧٠ بموجب مصوبه شورایعالی اداری سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به دو سازمان «حج و زیارت» و «اوقاف و امور خیریه» تفکیک گردید.

در مورخ ٣٠/٤/١٣٧٤ به موجب مصوبه شورایعالی اداری معاونت امور بین الملل وزارت ارشاد اسلامی منحل و وظایف آن به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی واگذار گردید.

در مورخ ٢٩/٣/١٣٧٨ به موجب مصوبه شورایعالی اداری وظایف معاونت سیاحتی و زیارتی به سازمان ایرانگردی و جهانگردی الحاق گردید.

در مورخ سال ٢٩/٨/١٣٧٨ به موجب مصوبه شورایعالی اداری سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در کتابخانه ملی ایران ادغام گردید.

در مورخ ١٧/٣/١٣٧٩ براساس بازنگری در ساختار حوزه مرکزی و به موجب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور معاونت طرح و برنامهریزی و تحول اداری در وزارت ایجاد گردید.

در سال ١٣٨٣ نمودار نهایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در غالب شش معاونت شامل چهار معاونت تخصصی و دو معاونت پشتیبانی به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رسید و برای اجرا ابلاغ گردید.

تشکیلات تفصیلی مربوطه کماکان در دست تهیه میباشد.

 

اهداف :

 ١. تعمیق و نشر ارزش­های انقلاب اسلامی برپایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی

٢. ترویج و اقامه احکام الهی، نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی برپایه دین ­مداری و فرهنگ دینی

٣. نقد مکاتب الحادی و انحرافی در عرصه­های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مبارزه جدی با خرافات و موهومات

٤. تبیین و تقویت فرهنگ مهدویت و نهضت انتظار و ترویج روح بیداری اسلامی

٥. تبیین و تاکید بر مولفه­های هویت ایرانی – اسلامی برپایه میراث تاریخ تمدنی، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی

٦. تقویت روحیه عزت، افتخار، خودباوری ملی، امیدواری و نشاط فردی و اجتماعی

٧. تولی و تبری، تعمیق روحیه دشمن­شناسی، ترویج فرهنگ ظلم­ستیزی و استکبارستیزی

٨. تبیین و ارائه الگوهای مطلوب حیات طیبه فردی – اجتماعی برپایه معارف و آموزه­های قرآن، پیامبر اعظم و اهل بیت (سلام­ا... علیهم)

٩. توجه و تاکید بر نقش بنیان خانواده و خانواده­محوری در حیات فرهنگی جامعه و ممانعت از گسست نسل­ها

١٠.ترویج روحیه سلحشوری، فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت­طلبی و ذلت­ناپذیری

١١.مبارزه با فساد و تبعیض و اصلاح فرهنگ نظام مدیریتی برپایه عدالت­خواهی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر

١٢.افزایش و ارتقاء آگاهی­های عمومی و فرهنگ عمومی براساس تمدن فرهنگ ایرانی – اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی

١٣.بازشناسی و بازتولید میراث، سنن و آداب و رسوم ایرانی در مناطق مختلف کشور ایران اسلامی

١٤.ترویج و اشاعه روحیه کار و خلاقیت در راستای فرهنگ مطلوب تلاش و برپایی

 

 

اهداف اساسی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

 

١- رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی.

 

٢- استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب .

 

٣- اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق ، تتبع و ابتکار در جامعه.

 

٤- رواج فرهنگ و هنر اسلامی .

 

٥- آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی.

 

٦-گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.

 

٧- فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمین.

 

 

 

            وظایف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

١. سیاستگذاری برای رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران و اسلام به عنوان عناصر هویت ملی

 

٢. سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه فرهنگ عمومی و اصول سیاست فرهنگی کشور

 

٣. برنامه ریزی و ایجاد بسترهای لازم به منظور پرورش استعداد، انگیزه و ذوق فرهنگی و هنری و تقویت روحیه ابتکار و تحقیق آحاد جامعه به ویژه نسل جوان

 

٤. سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ قرآن کریم و عترت طاهرین (علیهم السلام)

 

٥. برنامه ریزی در راستای زنده نگاهداشتن و تبیین اندیشه دینی، فرهنگی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)

 

٦. تدوین راهکارهای عملی در جهت تحقق منویات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر

 

٧. برنامه ریزی جهت بهره گیری از ابزار و امکانات متناسب به منظور رویارویی با جنگ نرم فرهنگی و تبلیغات سوء رسانه های بیگانه

 

٨. سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور فراهم سازی زمینه کارآفرینی، اشتغال پویا و رونق اقتصادی بخش فرهنگی کشور

 

٩. برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه همکاری با مراجع تصمیم گیر و تأثیر گذار در ارتباط با مهندسی فرهنگی کشور

 

١٠. سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و حمایت از رشد و توسعه فعالیت های فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و اطلاع رسانی

 

١١. سیاستگذاری برای تعیین ضوابط صدور مجوز تأسیس، توسعه یا انحلال مراکز، موسسات، کانون ها، انجمن ها، مجامع و سایر تشکل های فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و اطلاع رسانی

 

١٢. سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اداره امور مربوط به دوره های آموزش عالی علمی - کاربردی فرهنگ و هنر

 

١٣.برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و گسترش فضاهای فرهنگی و هنری شامل کتابخانه ها، کانون های فرهنگی و هنری مساجد، سالن های نمایش، موزه های فرهنگی و هنری، مراکز دائمی نمایشگاه های فرهنگی و هنری و نظایر آن

 

١٤. تهیه و تدوین آئین نامه ها، ضوابط و مقررات ناظر بر برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها، مراسم و مسابقات فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین المللی

 

١٥. سیاستگذاری، برنامه ریزی و حمایت از توسعه کمی و کیفی و بهره مندی از فناوری اطلاعات، ارتباطات و رسانه های دیجیتال در بخش فرهنگ و هنر؛ اعم از فضای واقعی و مجازی

 

١٦. سیاستگذاری برای تعیین ضوابط و برنامه های مربوط به آموزش منابع انسانی بخش فرهنگ و هنر و تأسیس، اداره و انحلال موسسات آموزشی در رشته های فرهنگی و هنری و نظارت بر فعالیت آنها با همکاری دستگاه های ذیربط

 

١٧. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پژوهشگران قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای چند رسانه ای و ایجاد مراکزی برای ثبت آثار پدید آورندگان

 

١٨. تدوین سیاست های حمایتی برای تأمین خدمات اجتماعی، درمانی و اعتباری نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران

 

١٩. سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و حمایت از امور مربوط به معرفی و بزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و احیا و انتشار آثار ارزنده آنان و همچنین معرفی آثار فرهنگی و تمدن اسلام و ایران

 

٢٠. سیاستگذاری برای تدوین ضوابط و شاخص های مربوط به :

 

     ١-٢٠. توسعه، گسترش، احداث، بهره برداری و نحوه اداره مجتمع ها، تالارها، فرهنگسراها و سایر فضاها و مراکز فرهنگی، مطبوعاتی، کتابخانه های عمومی، کانون های فرهنگی هنری مساجد با تأکید بر بهینه سازی ارائه خدمات فنی، تخصصی و آموزشی

 

     ٢-٢٠. صدور اجازه تاسیس، انحلال و نحوه اداره موسسات خبری و نمایندگی های خبرگزاری و رسانه های خارجی و صدور اجازه فعالیت برای خبرنگاران خارجی در کشور بر طبق مقررات مربوطه و نظارت بر آنها

 

      ٣-٢٠. نحوه فعالیت خبرنگاران داخلی و نظارت بر اجرای آن

 

٢١. تعیین ضوابط مربوط به انتشار نشریات و بولتن های داخلی و بروشورهای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی

 

٢٢. تعیین اهداف کمی و کیفی در جهت غنی سازی اوقات فراغت آحاد جامعه با همکاری دستگاه های ذیربط

 

٢٣. سیاستگذاری و تنظیم برنامه های فرهنگی، هنری و تبلیغاتی برای انعکاس مناسب فعالیت ها و اقدامات دولت و دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی در سطح جامعه

 

٢٤. سیاستگذاری در جهت صدور مجوز فعالیت های فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیت های دینی و مذهبی شناخته شده در قانون اساسی و نظارت بر آنها

 

٢٥. سیاستگذاری در جهت شناساندن مبانی، اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی و فرهنگ و هنر ایرانی به جهانیان از طریق توسعه مناسبات، مبادلات و روابط فرهنگی با مجامع و سازمان های بین المللی و منطقه ای

 

٢٦. برنامه ریزی برای حمایت از صدور محصولات فرهنگی و هنری به خارج کشور و حضور مؤثر در بازارهای جهانی

 

٢٧. سیاستگذاری و نظارت بر امور حج و زیارت در چارچوب قوانین و مقررات مصوب مربوطه

 

٢٨. سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت های اوقاف و امور خیریه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

 

٢٩. سیاستگذاری در جهت تقویت، توسعه و آموزش زبان فارسی در خارج از کشور

 

٣٠. سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت های فرهنگی – تبلیغاتی در خارج از کشور و پیگیری و هماهنگی انعقاد و اجرای موافقت نامه ها و برنامه مبادلات فرهنگی، هنری و تبلیغی با سایر کشورها

 

 

 

١-دفتر وزارتی

 

  ١. برنامه ­ریزی برای راه‌اندازی و هدایت اتاق فکر به منظور تحلیل و بررسی مسائل مختلف فرهنگی در حوزه‌های تخصصی و ارایه نقطه نظرات مشورتی به مقام عالی وزارت.

 

  ٢. برنامه‌‌ریزی و اتخاذ تدابیر به منظور رعایت حقوق و شئون ایثارگران و برخورد مناسب با آنان در سطح وزارت‌خانه و جامعه .

 

  ٣. انجام مطالعات و تحقیقات لازم درخصوص وضعیت، مسائل و مشکلات امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهت‌دهی آنان به سوی سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی.

 

  ٤. نظارت بر امر بررسی اسناد و مدارک واحدهای تابعه وزارت‌خانه و ارزشیابی آنها براساس دستورالعمل‌های صادره ازسوی مراجع قانونی ذیربط.

 

  ٥. نظارت بر انجام مکاتبات، تحریرات، ترجمه و مراسلات، بایگانی، اسناد و سوابق حوزه وزارتی و تنظیم گزارشات و برنامه‌هایی که نیاز به استحضار و اظهار نظر و امضاء مقام عالی وزارت را دارد.

  ٦. اتخاذ تمهیدات به منظور هماهنگی بهینه و مؤثر در تعامل معاونت‌های تابعه، سازمان‌های وابسته و ادارات کل ستادی و استانی با یکدیگر.

 ٧. فراهم نمودن تمهیدات به منظور تنظیم برنامه‌های دیدار و ملاقات‌های داخلی و خارجی مقام عالی وزارت با  هماهنگی قبلی.

 ٨. تهیه و تدارک مقدمات شرکت مقام عالی وزارت در اجلاس‌های داخل و خارج از کشور.

 ٩. ابلاغ قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوبات واصله از هیأت دولت و دیگر مراجع به واحدهای تابعه و سازمان‌های وابسته .

 ١٠. پی‌گیری تهیه گزارش‌های مربوط به تکالیف قانونی مقرر در قوانین، مصوبات دولت و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از سازمان‌ها، معاونت‌ها و ادارات کل ستادی و استانی و تجزیه­ ،تحلیل و جمع‌بندی آن جهت ارائه به مقام عالی وزارت یا سایر مراجع ذی‌ربط حسب مورد.

 ١١. ارتباط مستمر با مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر مراجع مرتبط و اجرای خط مشی‌ها، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت‌خانه و ارائه گزارش‌های لازم در چارچوب وظایف محوله.

١٢. برقراری ارتباط مستمر با ایثارگران به منظور شناخت نیازها و مشکلات برای برنامه‌ریزی جهت بهبود زندگی آنها.

 ١٣. هماهنگی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای تهیه فهرست و جداول مربوط به اسناد قابل امحاء معاونت‌ها، مراکز ستادی و ادارات کل استانی و ارسال آنها براساس دستورالعمل‌های مربوطه بصورت سالانه.

 

  ١٤. برگزاری جلسات و انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای معاونان و شورای برنامه­ریزی .

 

  ١٥. انجام تشریفات، هماهنگی و حضور در جلسات انعقاد قراردادهای خارجی با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پی‌گیری نتایج کار هیأت‌های اعزامی و تهیه گزارشات لازم .

 

  ١٦. ایجاد بستر و ارتباط مؤثر و متناسب جوانان با وزارت خانه ازطریق بررسی و جمع‌آوری ایده‌ها و طرح‌های ایشان و ارائه مشاوره به مقام عالی وزارت با موضوع جوانان و انجام هماهنگی لازم با حوزه مشاوران.

 

  ١٧. تهیه، تنظیم و ابلاغ احکام انتصابات معاونان، رؤسای سازمان‌ها، مدیران کل ستادی و استانی .

 

  ١٨. بررسی دستور جلسات کمیسیون‌های دولت و جمع‌آوری مدارک، مستندات و سوابق مربوط یا ارجاع به مسئولان ذی‌‌ربط جهت اعلام نظر و پی‌گیری برای دریافت نظرات آنها به منظور ارائه به مقام عالی وزارت قبل از تشکیل جلسات یا انعکاس به کمیسیون‌ها .

 ١٩. معرفی نمایندگان مقام عالی وزارت برای شرکت در کمیسیون‌ها، مجامع، شوراها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی حسب مورد.

 ٢٠. درخواست صدور گذرنامه از وزارت امور خارجه برای مهمانان خارجی و مدیران وزارت‌خانه.

 ٢١. انجام هماهنگی‌های لازم با نهاد ریاست جمهوری در مورد شبکه پیام دولت به عنوان نقطه اصلی تماس وزارت‌خانه با شبکه مذکور و برقراری ارتباط مستمر جهت اخذ و ارسال مکاتبات.

 ٢٢. بررسی واگذاری وظایف و اختیارات لازم به واحدهای استانی با حفظ جایگاه نظارتی حوزه مرکزی وزارت‌خانه و پیشنهاد آن به مقام عالی وزارت.

 ٢٣. ابلاغ تصمیمات و مصوبات جلسات به مراجع و واحدهای ذی‌ربط.

 

  ٢٤. تمشیت امور مربوط به مشاوران مقام عالی وزارت.

 

 

 

  ١/١- دبیرخانه ستاد پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

 ١. برنامه ­ریزی ­درخصوص چگونگی­ حسن اجرای مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب در زمینه های آموزشی، پژوهشی، هنری و رسانه­ ای.

 ٢.  برنامه­ ریزی برای ایجاد انگیزه، حساسیت ­در هنرمندان، اهالی فرهنگ به منظور تولید برنامه­ های فرهنگی و هنری در ابعاد مختلف با رویکرد پیشگیری ­از آسیب های اجتماعی.

 ٣. تهیهو تدوین استراتژی­های بخش فرهنگ و هنر در راستای پیشگیری از­ آسیب های­ اجتماعی.

 ٤. بررسی وارائه پیشنهاد سیاستهایامور فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشهای عمومی به منظور پیشگیری از آسیب­های اجتماعی از اعتیاد بویژه مشروبات الکلی، مواد دخانی، ایدز و غیره.

 ٥. حمایت از تولیدات نمایشی، موسیقی، هنرهای تجسمی با مضامین پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تقدیر از آثار برتر.

 ٦. حمایت از تهیه و چاپ کلیه آثار مکتوب (بولتن، نشریه، بروشور، پوستر) و آثار غیر مکتوب (نرم افزارهای رایانه­ای ) به منظور اشاعه فرهنگ پیشگیری از اعتیاد.

 ٧. جمع آوری اطلاعات جهت ارزیابی و نظارت بر اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در واحد­های استانی.

 

 

٢/١- دبیر خانه ارزشیابی هنرمندان ، نویسندگان و شاعران کشور

 ١. تهیه آئین نامه­ها و ضوابط نحوه چگونگی تشکیل اداره جلسات شورای ارزشیابی هنرمندان.

 ٢. اخذ نظرات خبرگان رشته­های هنری بر اساس ضوابط شورا.

 ٣. ارزش­گذاری به تخصص و تجربه و پاسداشت شأن و منزلت هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور.

 ٤.  تبیین شیوه های ارزشیابی و تعیین جایگاه متولیان امر.

 ٥.  تهیه صورت جلسات و ثبت تصمیمات اتخاذ شده توسط اعضای شورا.

 ٦.  پاسخگویی به مراجعان و نیز بررسی شکایات واصله.

 

 

 ٣/١- دبیرخانه هیأت تخلفات اداری

 ١.     بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت‌ها در حوزه ستادی، سازمانهای وابسته و واحدهای استانی و آثار این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط واحدهای تابعه و ‌ارسال آن برای بالاترین مقام دستگاه و هیأت عالی نظارت در فاصله‌ های شش ماهه و یک ساله.

٢.      نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در حوزه ستادی و واحدهای استانی و راهنمایی، هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای قانون.

 

٣.      برگزاری­ و حضور در جلسات هماهنگی بین هیأت‌های وزارت خانه یا سازمانهای وابسته در فاصله‌های زمانی مناسب.

 

٤.      بازرسی از چگونگی کار هیأت‌های مربوط در حوزه ستادی و استانی و تهیه گزارش برای بالاترین مقام دستگاه به ویژه در مواردی که گزارشی‌ از کم‌کاری و غرض‌ورزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.

 

٥.      بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به بالاترین مقام دستگاه­ و هیأت‌عالی نظارت.

 

٦.      ارائه نقطه ‌نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به مراجع ذی‌ربط برای رفع اشکال‌ و بهبود فعالیت هیأت‌ها.

 

٧.      تهیه گزارش‌های ماهانه از کار هیأت‌های مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور:

 

  الف - جمع‌بندی و تهیه گزارش‌های دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط.

 ب -  تجزیه و تحلیل کار هیأت‌ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌.

 ج -  بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم.

 

٨.     انجام پیگیری برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت‌ها برای تسهیل در کار آنها.

 

٩.    پیشنهاد ایجاد، انحلال شعبه یا شعبه­هایی از هیأت ها در حوزه ستادی یا واحد های استانی با توجه به حجم نیروی انسانی و واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابعه و وابسته.

 

١٠.   ارتباط با دیوان عدالت اداری بمنظور ایجاد هماهنگی با دیوان مزبور.

 

 

 

            ٢- مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

 

١.      برنامه ریزی، فرهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در عرصه اطلاع رسانی به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات .

 ٢.      تدوین برنامه جامع و بهینه سازی ارتباطات دو سویه وزارت خانه و مخاطبان داخلی و خارجی با همکاری مراجع ذیصلاح و نظارت بر حسن اجرای آن.

 ٣.برنامه ­ریزی ­و اجرای فعالیت­های تبلیغاتی، شامل تبلیغات محیطی و محتوایی متناسب باسیاست­های کلان تبلیغاتی دولت با هدف اقناع و ترغیب افکار عمومی نسبت به عملکرد­ها وفعالیت­های دستگاه .

 ٤.برنامه ریزی و تدوین تقویم سالانه مناسبت­های ملی، مذهبی و انقلاب اسلامی به منظور برگزاری مراسم و مناسبت­ها با هدف پاسداشت شعائر دینی و ایجاد شادابی و نشاط در محیط کار.

 ٥.    تهیه دستورالعمل­ها و آیین نامه­ های اجرایی روابط عمومی متناسب با راهبردها و سیاست های کلان دولت.

 ٦.       طراحی، تدوین، ساماندهی به منظور انتشار ، اشتراک ،تأمین و توزیع نشریات داخلی دستگاه و نظارت بر انتشار سایر نشریات تخصصی درون و برون سازمانی.

 ٧.تهیه متون و محورهای مورد نظر برای سخنرانی مقامات دستگاه در چارچوب راهبردها، سیاست­ها و خط مشی­های دولت.

 

٨.   بررسی و تحلیل محتوای رسانه­های جمعی ( صدا و سیما ، جراید، خبرگزاری­ها و پایگاههای اطلاع رسانی) و ارائه گزارش مستمر برخوردهای رسانه­ای به مسئولان از طریق تهیه بولتن های خبری و اطلاع رسانی.

 

٩.       طراحی و اجرای پژوهش های ارتباطی در حوزه شناخت مخاطبان و سنجش افکار عمومی به منظور اخذ بازخورد از عملکرد دستگاه و ارائه راهکارهای مناسب به مدیریت.

 

١٠. بررسی و پاسخگویی مطالبات مردمی و دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات عمومی از طریق راه اندازی دورنگار، شبکه پیام گیر، تلفن گویا و برگزاری ملاقات­های عمومی.

 

١١.      سنجش افکار عمومی نسبت به عملکردهای دفتر و ارتباطات مردمی و انعکاس آنها به مقامات وزارت خانه به منظور اتخاذ روشهای مطلوب و بهره­برداری از آنها در تدوین طرح­ها وبرنامه ­ها .

 

١٢.     برقراری ارتباط اثربخشی و تعامل فعال با رسانه­ های جمعی از طریق برگزاری گفت و گوهای اختصاصی و نشست های عمومی خبری و ارسال تولیدات رسانه­ای در جهت اطلاع رسانی صحیح، به هنگام و شفاف از فعالیت­های دستگاه   و پاسخگویی به خواسته­ های معقول رسانه­ های جمعی داخلی و خارجی.

 

١٣.    هدایت عملکرد روابط عمومی معاونتها و واحدهای استانی و نظارت بر حسن انجام فعالیت آنان بر اساس سیاستها و خط مشی های ابلاغی .

 

١٤.     گردآوری، تدوین و انتشار گزارش های عملکرد وزارت در دوره های معین و همچنین تهیه و گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز با هدف اقناع و اطلاع رسانی به مخاطبین در راستای وظایف دبیرخانه ای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به   اطلاعات .

 

١٥.   ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در حوزه روابط عمومی و انعکاس فعالیت­ها و اخبار دستگاه از طریق آن به مراجعین ذیربط.

 

١٦.      برقراری ارتباط با مراکز و مؤسسات و مجامع فرهنگی و علمی و اطلاع رسانی داخلی و خارجی به منظور همکاری و تبادل اطلاعات از طریق عضویت در مجامع .

 

 

 ١/٢- دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 ١.   برنامه­ ریزی و نظارت بر تهیه انواع گزارش عملکرد به صورت فصلی ، نوبه­ای ، دوره­ای، سفرهای استانی برای مخاطبان عام و خاص.

 ٢.  انتشار گزارشات به صورت مکتوب، نشریه ، لوح فشرده، بولتن اختصاصی مقام عالی وزارت و معاونین و مدیران.

 ٣. برگزاری جلسات توجیهی با نمایندگان معاونت­ها، سازمانها و واحدهای ستادی و استانی در تهیه بعضی از گزارشات خاص.

 ٤. تعیین شاخص ها بر اساس فعالیت های بخش­های مختلف وزارت­خانه با همکاری معاونت ها ، سازمان ها و واحدهای ستادی و استانی.

 ٥. تهیه نرم افزار جهت جمع آوری اطلاعات و ارتباط کلیه معاونت ها، سازمان­ها و واحدهای ستادی و استانی با دبیر خانه به صورت بهنگام.

 ٦.  آرشیو تمامی گزارشات تهیه شده و نگهداری مستندات مربوط به هر گزارش. 

 

 

 ٣-  مرکز حراست

 ١.  برنامه‌ریزی در جهت پشتیبانی و هدایت حراست واحد­های تابعه و سازمانهای وابسته و شناخت نارسائیها، مشکلات و کمبودهای آنها در زمینه‌های آموزشی، پرسنلی و تجهیزات و کوشش برای رفع آنها .

 ٢.کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در وزارت­خانه، بر اساس ضوابط اعلام شده از طریق سازمان حراست کل کشور.

 ٣.  کنترل و نظارت بر تردد کارکنان و مراجعان در اماکن و تاسیسات طبقه‌بندی شده وزارت­خانه.

 

٤.  کنترل و نظارت بر نحوه انجام وظایف حراست واحد های تابعه و سازمانهای وابسته، میزان موفقیت طرحها و برنامه‌های مصوب، از طریق دریافت گزارشها و بازدیدهای غیرمترقبه.

 

٥.  بررسی و نظارت بر فناوری اطلاعات و سیستم های مکانیزه و اتوماسیون وزارتخانه جهت تأمین و حفاظت از اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری موجود.

 

٦.  بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای حراستهای تابعه و جمع‌بندی آنها به منظور تهیه بولتن در فواصل زمانی مناسب، جهت ارائه به مقامات و مراجع ذیصلاح و ذیربط و ارائه گزارش عملکرد ماهانه به وزارت اطلاعات .

 

٧.  بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان، در مشاغل حساس و نیز اعزام آنان به خارج از کشور بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی سازمان حراست کل کشور.

 

٨.  بررسی صلاحیت افراد و اعلام نظر در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست اعطای مجوز فعالیت می‌نمایند.

 

٩.  تدوین و ابلاغ ضوابط مربوط به  اتصال رایانه­ها و شبکه های سازمان به  شبکه های خارج از سازمان از جمله اینترنت.

 

١٠. تهیه و ابلاغ ضوابط کلی حفاظتی و حراستی.

 ١١. تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعمل‌های حفاظت از اماکن و تاسیسات وزارت­خانه بمنظور جلوگیری از بروز هرگونه خطر و تهدید امنیتی .

 ١٢. تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعمل‌های حفاظت از اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده وزارت­خانه به منظور تضمین حیطه دسترسی و جلوگیری از افشاء غیرمجاز ‌آنها .

 ١٣.  تهیه و ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعمل‌های آموزشی برای مدیران و کارکنان وزارت­خانه، در زمینه‌های حفاظتی و اطلاعاتی، از طریق تشکیل کلاس، انتشار جزوات ‌آموزشی، نمایش فیلم و غیره پس از سیر مراحل تصویب.

 

١٤.  تدوین و ابلاغ ضوابط مربوط به ورود و خروج تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری.

 

١٥.  ابلاغ دستورالعملها و ضوابط حراستی و ایجاد ساز و کارهای لازم  به  منظور هماهنگی با  واحدهای استانی و نظارت بر آن.

 

١٦.  تهیه طرحها و دستورالعمل‌های دفاع غیرنظامی کارکنان وزارت­خانه، برابر مقررات غیرنظامی کشور.

 

١٧.  حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن تحت پوشش وزارت­خانه‌، به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی.

 

١٨.  کسب و پرورش اطلاعات و اخبارسیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره وزارت­خانه‌ و انعکاس بموقع آنها به مسئولین ذیربط.

 

١٩.  تعیین مشاغل حساس وزارتخانه‌، بر اساس خط مشی ابلاغی سازمان حراست کل کشور.

 

٢٠.پیش‌بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در اماکن تحت پوشش وزارت­خانه‌، با هماهنگی سازمان حراست کل کشور.

 

٢١.  شناسایی تخلفات کارکنان و بررسی زمینه‌ها و چگونگی انجام آنها و گزارش موارد به مراجع ذیربط و انجام اقدامات بعدی لازم، با هماهنگی سازمان حراست کل کشور.

 

٢٢.  شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی (درون و برون سازمانی)، بررسی و تحلیل آنها و گزارش موارد به مراجع ذیربط.

 

٢٣.  پیشگیری از نفوذ و مقابله با توطئه‌های عوامل ضد انقلاب داخلی و خارجی در وزارت­خانه‌، بر اساس سیاستها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از طریق سازمان حراست کل کشور.

 

٢٤.  شناسایی و کنترل عناصری که دارای مسائلی از قبیل وابستگی به معدومین و یا خود جزء زندانیان آزادشده می‌باشند.

 

٢٥.  صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان به وزارت­خانه و اتخاذ تدابیر به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده‌ و جعل در مدارک مذکور و ترددهای غیرمجاز.

 

٢٦.  طبقه‌بندی اماکن و تاسیسات وزارت­خانه، از نظر حفاظت فیزیکی، برابر مقررات مصوب مربوط، با هماهنگی مراجع ذیربط.

 

٢٧.  انجام امور مربوط به مکاتبات محرمانه و ثبت آنها در دبیرخانه محرمانه.

 

٢٨.  تشکیل پرونده حفاظتی برای کارکنان و مدیران وزارت­خانه و ایجاد بایگانی محرمانه.

 

٢٩.  تهیه شناسنامه محیطی وزارت­خانه و بهنگام نمودن اطلاعات آن در فواصل زمانی مناسب.

 

٣٠.  همکاری با وزارت اطلاعات از طریق تأمین و ارائه تسهیلات لازم جهت فعالیتهای اطلاعاتی نظیر صدور کارت پوششی، استفاده از اماکن و سایر امکانات وزارتخانه.

 

٣١.  همکاری با سایر ارگانهای ذیصلاح و پاسخ به استعلامهای آنها، برابر دستورالعمل صادره از طریق سازمان حراست کل کشور.

 

٣٢. انجام امورپدافند غیرعامل ازطریق تقویت زیر ساخت­های سخت افزاری ، برنامه سازی و نرم افزاری براساس راهبردهای کلان دفاعی پدافند غیرعامل کشور .

 

٣٣.  انجام سایر امور محوله از سوی مقام عالی وزارت .

 

 

 

    ٤- اداره کل پدافند غیر عامل

 

   ١.   تهیه و تدوین برنامه های سالیانه و پنج ساله پدافند غیر عامل دستگاهها.

 

   ٢.   آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل در دستگاه در سطح مختلف (ستاد واحدهای استانی و شهرستانی).

 

   ٣.  شناسایی و طبقه بندی زیر ساخت های دستگاهها و به روز رسانی آنها با توجه به پویا بودن تهدیدات.

 

   ٤.  تهیه برآورد تهدیدات تخصصی دستگاه در حوزه های مختلف و به روز رسانی آنها.

 

   ٥. تهیه برآورد رزمایش­های تخصصی دستگاه و پی گیری اجرای آن با هماهنگی سازمان پدافند غیر عامل کشور.

 

   ٦.   تهیه آسیب پذیری حوزه­های مختلف دستگاه و طراحی اقدامات پدافند غیر عامل برای کاهش آنها.

 

   ٧.  حفظ و مراقبت از اطلاعات و طرح های طبقه بندی پدافند غیر عامل در دستگاه.

 

   ٨.  نظارت بر اجرای طرح های پدافند غیر عامل.

 

   ٩.  پی گیری و دریافت گزارش های مرحله­ای مشاورین طرح های پدافند غیر عامل دستگاه.

 

  ١٠. برقراری جلسات و ارائه گزارش پیشرفت پروژه های طراحی های پدافند غیر عامل و ارسال گزارش به سازمان پدافند غیر عامل.

 

  ١١. برآورد اعتبارات مورد نیاز طرح های پدافند غیر عامل و ارائه به مراجع ذیربط برای پیش بینی در بودجه سنواتی.

 

  ١٢. بررسی مقدماتی طرح های پدافند غیر عامل دستگاه و ارائه به سازمان پدافند غیر عامل.

 

 

 

      ٥- دفتر مدیریت  عملکرد

 

١.  برنامه ­ریزی به منظور تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیار های ارزیابی عملکرد دستگاه ، سازمان ها ، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی در سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان.

 

٢.  استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سطح دستگاه. (مشتمل بر سه سطح؛ سازمان، مدیران و کارمندان)

 

٣.  همکاری در تهیه و تدوین برنامه راهبردی و برنامه های عملیاتی سالانه دستگاه ،              سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته واحدهای استانی از طریق اعمال مدیریت واحد.

 

٤. هماهنگی، پی­گیری و نظارت بر اجرای نظام ارزیابی عملکرد در سطح سازمان، مدیران و کارمندان با در نظر گرفتن سازمانها، موسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی.

 

٥.       مدیریت و جمع آوری گزارش خود ارزیابی دستگاه در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه و بهره­وری به صورت دوره­ای منظم به بالاترین مقام دستگاه و دفتر نوسازی و تحول اداری برای ارائه به شورای تحول اداری.

 

٦.       نظارت بر تکمیل فرمهای ارزشیابی کارکنان واحدهای ستادی و استانی و راهنمایی مدیران در مورد نحوه تکمیل آنها و نظارت براجرای صحیح مقررات مربوط و رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان.

 

٧.       استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد توسط دستگاه، سازمانها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی به نحوی که ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشکلات موجود، زمینه ارتقای     بهره وری و بهبود عملکرد سازمان ، مدیران و کارمندان فراهم شود.

 

٨.       مکانیزه نمودن فرآیند اجرای نظام مدیریت عملکرد دستگاه در راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

 

٩.       تعامل و همکاری با دبیرخانه شورای تحول اداری در اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد در سه سطح سازمان مدیران و کارمندان.

 

١٠.   تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیران و کارمندان بر اساس بازرسی های انجام شده و اعمال نتایج حاصله در ارزیابی عملکرد آنها.

 

١١.   تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد کارمندان و انجام امور مربوط به عنوان دبیرخانه کمیته.

 

١٢.   تهیه و تنظیم و اجرای برنامه­های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی و استانی دستگاه، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی برای سنجش میزان "مطابقت عملکرد" اقدام کنندگان با اهداف ،برنامه ها، دستور العمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه.

 

١٣.   بازرسی از عملکرد مدیران و کارمندان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع.

 

١٤.   برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده ١٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول ٨٨ و ٩٠ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات.

 

١٥.   شناسایی سوء جریان و مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط.

 

١٦.   تهیه و تدوین شاخص های سنجش میزان سلامت اداری دستگاه و اندازه گیری سالیانه آن و ارایه به مراجع ذیربط.

 

١٧.   استقرار نظام ارتباطات مردمی در سطح دستگاه، سازمان­ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی.

 

١٨.   استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) در سطح دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت­های وابسته و واحدهای استانی و شهرستانی و فراهم نمودن ارتباط سامد با سایر     اتوماسیون­های دستگاه متبوع و روز آمد نمودن آن.

 

١٩.   هماهنگی و تعامل دو سویه بین مردم و دستگاه و دریافت موارد مردمی از قبیل: درخواست، شکایت، پیشنهاد، طرح، ایده، گزارش و تقدیر و تشکر در ملاقات های چهره به چهره مردم با مقامات عالی وزارت.

 

٢٠.   برقراری امکان  مراجعه حضوری و غیرحضوری در بستر سامد و ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات خدمات ارائه شده به متقاضیان برای مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و سامد.

 

٢١.   جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط.

 

٢٢.   انجام مطالعات و تحقیقات در ارتباط با موضوعات مدیریت و ارزیابی عملکرد، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات (ارتباطات مردمی) و بازرسی در دستگاه و ارایه پیشنهاد.

 

    ٦- دبیرخانه هیات مرکزی گزینش

 

١.       تشکیل پرونده‌های گزینشی اعضاء هسته‌ها و دبیرخانه هیأت و انجام اقدامات لازم نظیر تحقیق و استعلام با نظر هیئت مرکزی.

 

٢.       ارائه اطلاعات و گزارشات به هیأت مرکزی جهت ایجاد هسته‌های گزینش و یا هر گونه تغییرات لازم در هسته‌ها .

 

٣.       بررسی و ارزیابی امور هسته‌ها و واحدهای مربوط از نظر رعایت ضوابط و معیارهای مصوب و تهیه گزارش لازم با نظر و حکم هیأت مرکزی گزینش.

 

٤.       پی‌گیری و دریافت گزارش ماهیانه از اقدامات انجام شده توسط هسته‌های گزینش و ارائه به هیأت مرکزی گزینش .

 

٥.       انجام کلیه امور پشتیبانی هیأت مرکزی و هسته‌های گزینش اعم از اداری، روابط عمومی، تدارکات و نظیر آنها.

 

٦.       تهیه دستور جلسات هیأت مرکزی گزینش بر اساس پیشنهادات اعضاء به هیأت و انجام مراحل مقدماتی و طرح در جلسات هیئت مرکزی.

 

٧.       تهیه و تنظیم صورتجلسات هیأت مرکزی و ابلاغ و پی‌گیری مصوبات و تصمیمات متخذه و ارسال آن به هیأت عالی گزینش.

 

٨.       تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعمل­های مورد نیاز در صورت تفویض از طرف هیأت مرکزی.

 

٩.       پی‌گیری اجرای کلیه مصوبات هیأت عالی و دستورالعمل­های صادره از سوی هیأت مرکزی به هسته‌های گزینش.

 

١٠.   دریافت و طرح شکایات مرحله دوم تجدید نظر از­ آراء هسته‌های گزینش و شکایات واصله از مراجع ذیصلاح و انجام اقدامات لازم طبق نظر هیأت مرکزی و ارائه گزارشات لازم به هیأت مذکور جهت اعلام نتیجه .

 

١١.   پی‌گیری شکایات واصله مرحله بدوی تا اعلام پاسخ به شاکیان توسط هسته‌های گزینش.

 

١٢.   دریافت اعلام نیازهای آموزشی اعضای هسته‌های گزینش و طرح موضوع در هیأت مرکزی و فراهم آوردن امکانات لازم جهت اجرای دوره‌ها با نظر هیأت مرکزی و تائید هیأت عالی گزینش.

 

١٣.   پیگیری و اقدام در خصوص مواردی که نیاز به تائید هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش دارد نظیر تائید اعضاء هیأت، هسته‌ها، تهیه جزوات و غیره.

 

١٤.   انعکاس کلیه گزارشات مربوط به اقدامات انجام شده، در هسته‌های مختلف گزینش به هیأت مرکزی 

 

١٥.   تهیه و تنظیم گزارشهای مربوط به عملکرد اعضاء هسته‌های گزینش از نظر پیش‌گیری از ورود عناصر اخلالگر و نفوذی در هسته با نظر هیأت مرکزی گزینش جهت ارائه به هیأت عالی گزینش.

 

١٦.   بررسی و تعیین صلاحیت عقیدتی، سیاسی و اخلاقی متقاضیان ورود به خدمت وزارتخانه از طریق هسته‌های گزینش.

 

١٧.   حفاظت و نگهداری پرونده‌ها و اطلاعات جمع آوری شده در رابطه با گزینش افراد بصورت محرمانه.

 

١٨.   انجام مراحل اجرایی گزینش با اعلام ادارة کل امور اداری و بررسی وتعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی داوطلبان ورودبه خدمت اعم از رسمی ، غیررسمی ، پیمانی و مشمولین قانون کار.

 

١٩.   انجام مراحل اجرایی گزینش کارکنان متصدی مشاغل حساس ، اعزامی به ماموریت های خارج ازکشور، مامور یا انتقال به وزارت متبوع.

 

٢٠.   انجام مراحل گزینش درخصوص به کارگیری مجدد مستخدمین رسمی وثابت که رابطة استخدامی آنان با وزارت متبوع قطع شده باشد.

 

٢١.   بررسی و تأیید صلاحیت کارکنان هسته .

 

٢٢.   صدور رأی درمراحل بدوی و تجدید نظر و اعلام آن به ادارة کل اموراداری.

 

٢٣.   بررسی و رسیدگی به شکایات درمرحلة تجدید نظردرچارچوب قوانین ومقررات مربوطه.

 

٢٤.   انجام مصاحبه با داوطلبان پذیرفته شده در آزمون اختصاصی.  

 

 

 

            ٧- مرکز فناوری اطلاعات و رسانه­ها ی دیجیتال

 

١.       مطالعه، برنامه­ریزی و تدوین مستندات راهبردی در زمینه رسانه­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال و کاربری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ کشور و انتشار نتایح حاصله.

 

٢.       مطالعه، برنامه­ریزی و تدوین مستندات راهبردی در زمینه سامانه­ها وخدمات مخابراتی و ارتباطی، کاربری فن­آوری­اطلاعات و ارتباطات، مدیریت متمرکز اسناد، اطلاعات، محتوا و بسته­های         نرم افزاری و امنیت اطلاعات و ارتباطات در وزارت متبوع.

 

٣.       مطالعه، تدوین و نظارت بر استانداردها و نظام­های رتبه بندی رسانه­ها، فعالیت­ها و آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه­ای دیجیتال، ابزارها، خدمات و مراکز مرتبط و ضوابط و مقررات اعطای آن­ها در چارچوب قوانین مربوط.

 

٤.       مطالعه و بررسی واژگان و عبارات فارسی مناسب برای پدیده­های حوزه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال با همکاری با فرهنگستان­های جمهوری اسلامی ایران و اشاعه کاربری واژه­ها و عبارات فارسی به­جای واژگان بیگانه.

 

٥.       نظارت، هماهنگی وتدوین ضوابط و مقررات و تأیید تعهد و پرداخت وجوه و چگونگی استفاده، خرید و حمایت از آثار، محصولات، سامانه ها، رسانه­ها، نرم افزارها، سخت افزارها و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کلیه واحدهای سازمانی وزارت متبوع.

 

٦.       تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، ثبت، صدور مجوز تأسیس، انحلال، دسترسی، نصب و استفاده از تجهیزات مربوط و تأسیس دفاتر و نظارت بر فعالیت اشکال مختلف رسانه­های برخط از قبیل 

رسانه­های گروهی اینترنتی، مخابراتی، کابلی، بی­سیم، ماهواره­ای و سامانه­های پیام­ده و کاربرمحور و خدمات مرتبط.

 

٧.       تهیه وتدوین ضوابط و مقررات، صدور اجازه تأسیس و انحلال و نظارت­ بر­فعالیت ­واحدها، مؤسسات و مراکز فعالیت­های­فرهنگی دیجیتال از قبیل نشر دیجیتال برخط و برحامل دیجیتال، تکثیر و تولید حامل­دیجیتال،پدیدآوردن وتهیه­کردن­بسته­های­نرم افزاری­ رسانه­ای(مانند چند رسانه­ای­ها، دایرةالمعارف­ها)، خدمات تخصصی، ویرایش و پردازش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات و سایر خدمات مرتبط.

 

٨.       تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، صدور مجوز تأسیس و انحلال و نظارت بر سامانه­های الکترونیک عرضه و توزیع آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری،مطبوعاتی و رسانه­ای و نیز فعالیت­های تجاری در زمینه توزیع، تکثیر و عرضه بسته نرم­افزاری، داده و محتوای دیجیتال و حامل­های دیجیتال حاوی بسته­های نرم افزاری، داده و محتوا از قبیل واحدهای صنفی، فروشگاه­ها و 

سامانه­های عرضه برخط .

 

٩.       تهیه و تدوین ضوابط و مقررات و بررسی نرم افزارهای رایانه­ای و محتوای آن­ها از جهت فرهنگی با همکاری سایر حوزه های تخصصی وزارت متبوع و صدور مجوز، وضع ضوابط و مقررات و نظارت بر انتشار بسته های نرم افزاری رایانه­ای و آثار و محصولات نرم افزاری دیداری، شنیداری و نوشتاری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه می­شود.

 

١٠.   تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، صدور مجوز و نظارت بر واردات، صادرات، تولید، عرضه و ارائه سامانه­ها، نرم افزارها، تجهیزات، و خدمات مبتنی بر فن­آوری اطلاعات و ارتباطات که برای پدیدآوردن، تکثیر، نشر، عرضه و اجرای آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و رسانه­ای مورد استفاده قرار می­گیرد.

 

١١.   تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، صدور مجوز تأسیس و انحلال و نظارت بر فعالیت­ مراکز اعطای استاندارد و رتبه بندی رسانه­ها، فعالیت­ها و آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه­ای دیجیتال، کاربری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در پدیدآوردن، انتشار، تکثیر، عرضه و اجرای آثار فرهنگی، هنری،مطبوعاتی و رسانه­ای و ابزارها، خدمات و مراکز مرتبط.

 

١٢.   تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، صدور مجوز تأسیس و انحلال، نظارت­ بر  فعالیت و حمایت از تشکل­های صنفی مربوط به وظایف و مأموریت­های محوله.

 

١٣.   تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، صدور مجوز، نظارت بر برگزاری و حمایت از مسابقات، جشنواره ها، بازارچه ها و نمایشگاه­های بین­المللی، ملی و استانی رسانه­ها، فعالیت­های فرهنگی، آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه­ای دیجیتال و نیز مشارکت و حضور دست اندرکاران داخلی در  مسابقات، جشنواره ها، بازارچه ها و نمایشگاه­های یاد شده در خارج از کشور.

 

١٤.   تهیه وتدوین ضوابط و مقررات، صدور مجوز تأسیس و انحلال و نظارت بر فعالیت و حمایت از ایجاد، استمرار فعالیت و توسعه مجتمع­های فرهنگی دیجیتال، خانه های فرهنگی دیجیتال، شهرک ها و مراکز توانمندسازی (رشد) رسانه­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال و نیز بخش­های ویژه رسانه­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال در پارک­های علم و فن­آوری و مراکز رشد.

 

١٥.   تهیه ­و تدوین ضوابط و مقررات، نظارت، اعطای مشوق­ها و حمایت از صادرات، حضور فعال و       اثر گذار و جذب مخاطب در عرصه جهانی، سرمایه گذاری و مشارکت خارجی، اقدامات تبلیغی و ترویجی و برگزاری سالانه مسابقات، نمایشگاه­ها، جشنواره­ها و بازارچه­های ملّی و منطقه ای و بین المللی در زمینه رسانه ها،آثار و محصولات فرهنگی و هنری رسانه های دیجیتال.

 

١٦.   تدوین استانداردها و حمایت از ابزارهای ویرایش و سامانه­های مبتنی بر خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی.

 

١٧.   تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، مدیریت و حمایت از  ایجاد، نگهداری، پشتیبانی، توسعه، ارتقاء، تبلیغ و ترویج و آموزش کاربری سامانه­های ملی بخش فرهنگ کشور از قبیل شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، درگاه ملی فرهنگ، گنجینه ملی دیجیتال فرهنگ و هنر.

 

١٨.   تهیه و تدوین و ضوابط و دستورالعمل­ها، تأمین امنیت و حفاظت از نرم­افزارها و سخت­افزارهای رایانه­ای، سامانه­ها و درگاه­های ارتباطی و اطلاعاتی و اسناد، اطلاعات و محتوای دیجیتال وزارت متبوع با نظارت مرکز حراست.

 

١٩.   تهیه و تدوین و نظارت بر اجرای دستورالعمل­های کاربری و دسترسی، مدیریت، نظارت و تدارک و تأمین کالا و خدمات مربوط به پیاده­سازی، نگهداری، ، پشتیبانی، ارتقاء، توسعه، آموزش سامانه­های سخت افزاری و نرم افزاری، خدمات، وسایل و تجهیزات مبتنی بر فن­آوری اطلاعات و ارتباطات، مخابرات، ارتباطات، تلفن­خانه برای تمامی واحدهای سازمانی وزارت متبوع به­صورت متمرکز .

 

٢٠.   وضع مقررات ضوابط و دستورالعمل­ها یا پیشنهاد تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط به وظایف و مأموریت­های محوله برای تصویب در هیات وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع ذی­صلاح در چهارچوب موازین قانونی.

 

٢١.   هدایت رسانه­ها، فعالیت ­ها، آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه­ای دیجیتال کشور در جهت ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی، شناساندن مبانی انقلاب اسلامی به جهانیان، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و سایر اهداف فرهنگی نظام جمهوری اسلامی.

 

٢٢.   حمایت از رسانه­ها، فعالیت­ها و آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه­ای دیجیتال، کاربری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در پدیدآوردن، انتشار، تکثیر، عرضه و اجرای آثار فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و رسانه­ای و ابزارها، خدمات و مراکز مرتبط.

 

٢٣.   حمایت از انجام فعالیت­های پژوهشی، در حوزه رسانه ها و فعالیت­ها فرهنگی و هنری دیجیتال، کاربری فن­آوری­ اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ کشور و تعامل فرهنگ و فن­آوری اطلاعات و ارتباطات.

 

٢٤.   حمایت از انجام فعالیت­های، فرهنگی، آموزشی، رسانه­ای، تبلیغی و ترویجی از قبیل برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزشی، پدیدآوردن و انتشار محتوایی، آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه­ای مانند فیلم، کتاب، نشریه و رسانه برخط در حوزه وظایف و مأموریت­های محوله.

 

٢٥.   فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز و اعمال تدابیر و حمایت­های لازم برای توسعه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و دانش و مهارت­های عمومی و تخصصی مرتبط در پدیدآوردن، انتشار، تکثیر، عرضه و اجرای آثار فرهنگی، هنری،مطبوعاتی و رسانه­ای.

 

٢٦.   فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز و اعمال تدابیر و حمایت­های لازم برای توسعه فرهنگ عمومی و ارتقای دانش، مهارت و مشارکت عمومی در زمینه کاربری و بهره گیری مناسب از فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای مبتنی برآن و رسانه ها و آثار، محصولات و خدمات فرهنگی و هنری دیجیتال.

 

٢٧.   همکاری و هماهنگی با دستگاه­ها و مراجع  قضایی،  انتظامی، امنیتی و اجرایی در خصوص تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه­ای، مقابله با جرایم، تخلفات، ناهنجاری­ها و تعیین مصادیق و پالایش محتوای غیرمجاز در حامل­های دیجیتال، رسانه­های برخط، شبکه­های پستی و ارتباطی و سامانه­های مخابراتی و اطلاع رسانی و سایر اشکال فضای دیجیتال، مقابله با تکثیر، توزیع و عرضه غیر مجاز آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری، رسانه­ای و سایر وظایف و مأموریت­های محوله.

 

٢٨.   تعامل، همکاری، مشارکت در جلسات و فعالیت­ها و پیشنهاد عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها، مؤسسات، مجامع و مراجع خارجی، بین المللی و منطقه­ای در اجرای وظایف محوله با هماهنگی وزارت امورخارجه و سایر دستگاه­های اجرایی ذیربط.

 

٢٩.   ایجاد و اداره سامانه مدیریت داده به منظور تمرکز ، گردآوری، نگه­داری، طبقه بندی و فراهم آوردن دسترسی­های مجاز به اسناد، اطلاعات، بسته­های نرم­افزاری، محتوای نوشتاری، دیداری، شنیداری و سایر دادهایی که واحد های حوزه مرکزی وزارت  متبوع در حین انجام وظایف خود تولید، دریافت، مبادله، منتشر یا خریداری می­نمایند.

 

٣٠.   ایجاد مدیریت متمرکز، پشتیبانی، ارتقاء و توسعه سامانه­های نرم افزاری و ارتباطی اطلاع رسانی، رسانه­های برخط برای تمامی واحدهای سازمانی وزارت متبوع.

 

٣١.   طراحی، استقرار و ارتقا مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در وزارت متبوع براساس استانداردهای ملی مربوط و با نظارت مرکز حراست.

 

٣٢.   ارتقای فرهنگ، آگاهی و مهارت مدیران و کارکنان وزارت متبوع در زمینه کاربری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای مبتنی برآن، امنیت اطلاعات و ارتباطات، نظام مند شدن فرآیندها و ارتقای بهره وری، کارآمدی، اثر بخشی و شفافیت نظام اداری و ارائه نظرات و مشورت­های تخصصی مربوط در تعامل ­با واحد­های سازمانی وزارت متبوع.

 

٣٣.   تعامل و هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی حوزه مرکزی و استانی وزارت متبوع، دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط در اجرای وظایف و مأموریت­های محوله.

 

 

 

 

 

             ٨- دفتر مطالعات وبرنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی ،هنری ورسانه ای

 

١.       سیاستگذاری و تدوین برنامه­های جامع توسعه فرهنگ و هنر مبتنی بر قوانین، مصوبات، بخشنامه ها و راهبردهای کوتاه و بلند مدت از جمله چشم انداز بیست ساله، اصول سیاستهای فرهنگی کشور، برنامه های پنجساله و مراجع عالی تصمیم گیر.

 

٢.       سیاستگذاری و برنامه­ریزی به منظور ارتقاء، دانش فنی، فرهنگی و تخصصی اعضاء و صنوف فرهنگی، هنری و رسانه­ای.

 

٣.       برنامه­ریزی و تعیین راهکارهای مختلف به منظور افزایش سهم کالاهای فرهنگی، هنری و     رسانه­ای در سبد مصرف خانوارها.

 

٤.       برنامه­ریزی راهبردی فرهنگ و هنر در سطح وزارت با همکاری معاونت های تخصصی.

 

٥.       پژوهش و تحقیق در زمینه رسانه های مکتوب از جمله کتاب و مطبوعات کشور بمنظور پویایی، رشد و تعالی کمی و کیفی آن در جامعه با همکاری واحد های ذیربط.

 

٦.       پژوهش و تحقیق در زمینه رسانه های غیر مکتوب (دیداری و شنیداری) از جمله اینترنت بمنظور ارتقاء شکلی و محتوایی آن با همکاری واحدها و دستگاههای ذیربط.

 

٧.       پژوهش، تحقیق و آسیب شناسی در زمینه سایر موضوعات و فعالیتهای فرهنگی و هنری از جمله موسیقی، تأتر، هنرهای تجسمی و بمنظور ارزیابی و ارائه راهکارهای اجرایی به واحد های متولی.

 

٨.       مطالعه، پژوهش، نظرسنجی و ارائه طرحهای لازم در تعامل با پژوهشگاه و مراکز تحقیقی کشور به منظور توسعه فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانه­ای.

 

٩.       مطالعه و تحلیل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور شناخت نیازها و انتظارات جامعه و ارائه طرحهای لازم در این خصوص.

 

١٠.   تحقیق و مطالعه در خصوص پیوند ارزشهای اسلامی و ملی با جامعه فرهنگی، هنری و رسانه ای کشور.

 

١١.   تحقیق، مطالعه و بررسی روند فکری و تحولات جهانی سایر کشورها و تطبیق و مقایسه کیفی و کمی آن با فرهنگ ، هنر و رسانه ایران.

 

١٢.   مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل عمده فرهنگی ، هنری، اجتماعی (بویژه در خصوص فرق و مذاهب اقلیتهای دینی، نحله های فکری، مکاتب الحادی، عرفان های انحرافی، خرافات و غیره) و استخراج نتایج آن به منظور استفاده بهینه در اجرای برنامه های مرتبط، همچنین ایجاد بانک اطلاعات و آمار مربوط و اطلاع رسانی مناسب در صورت لزوم.

 

١٣.   مطالعه، بررسی و تطبیق تحولات فرهنگی در عرصه بخشی، فرابخشی و بین المللی.

 

١٤.   نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، برنامه های فرهنگی ، هنری و رسانه ای و بررسی میزان تحقق اهداف و برنامه ها و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این خصوص.

 

١٥.   تدوین نیازسنجی پژوهشی حوزه های تخصصی وزارتخانه بمنظور انجام تحقیقات مورد نیاز در هماهنگی با پژوهشگاه، فرهنگ، هنر و ارتباطات و دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی.

 

١٦.   مشارکت و تعامل مؤثر با دستگاههای فرهنگی و آموزشی کشور به منظور همکاری، هماهنگی،  بهره­مندی و تبادل تجربیات ارزنده از طریق برنامه­ریزی های مشترک و تبادل تفاهم نامه در حوزه فرهنگ و هنر.

 

١٧.   ایجاد ارتباط و تعامل مؤثر با مراکز پژوهشی کشور جهت شناسایی عوامل مؤثر داخلی، منطقه­ای، بین المللی و جهانی فرهنگ و هنر.

 

١٨.   تهیه، تدوین و پیشنهاد طرحها ، ایده ها و آئین نامه های مورد نیاز بخش فرهنگ و هنر به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.

 

١٩.   بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر داخلی منطقه ای، بین المللی و جهانی حوزه فرهنگ و هنر در تعامل مطالعات و برنامه­ریزی معاونت های تخصصی.

 

٢٠.   ترویج مفاهیم ، تعاریف و تبیین جایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فرهنگ، هنر و رسانه.

 

٢١.   انتشار نتایج تحقیقات ، مطالعات و نظر سنجی­ها به صورت مکتوب و دیجیتالی با هماهنگی مبادی ذیربط.

 

٢٢.   بررسی و اظهار نظر در مورد آئین نامه ها، طرح ها و لوایح ارسالی از مراجع ذی صلاح.

 

٢٣.   ابلاغ برنامه های ملی فرهنگی و هنری به واحدهای استانی و پی­گیری و نظارت بر آن.

 

٢٤.   حفظ و نگهداری و طبقه بندی اسناد مربوط به تحقیقات و گزارشات فعالیتهای انجام شده.

 

            ٩- دبیرخانه شورای فرهنگ  عمومی

 

١.       برنامه­ریزی در راستای ایجاد همکاری و هماهنگی دستگاه‌های دولتی به  منظور گسترش، ارتقاء و تعمیق فرهنگ عمومی.

 

٢.       برنامه­ریزی در راستای جلب مشارکتهای فرهنگی مردم و سایر دستگاه‌ها برای ارتقاء فرهنگ عمومی .

 

٣.       برنامه­ریزی در جهت تقویت علمی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و شهرستان‌ها .

 

٤.       اخذ برنامه­های پیشنهادی دستگاهها در حوزه فرهنگ عمومی ، ایثار و شهادت بمنظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های دستگاههای مرتبط

 

٥.       حمایت مادی و معنوی از مؤسسات و مراکز علمی ـ فرهنگی در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی .

 

٦.       بررسی و ارائه پیشنهاد درباره سیاستهای اقتصادی، اجتماعی کشور به منظور تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین و اصول سیاست فرهنگی کشور جهت ارائه به شورای فرهنگ عمومی.

 

٧.       تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با وظایف و مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور و پیگیری اجرای ‌آنها از طریق واحدهای تخصصی ذیربط.

 

٨.       تهیه طرح هایی به منظور رصد جریانات فرهنگی ایران و جهان و مشارکت در اجرای آن و ارائه نتایج به شورای فرهنگ عمومی کشور.

 

٩.       ساماندهی و به روز رسانی مرکز اسناد و آرشیو فرهنگ عمومی.

 

١٠.   تهیه گزارش­های دوره ای از شوراهای اقماری از جمله  شورای اسباب‌بازی، نصب مجسمه‌ها و نمادها در میادین، علائم و نشانه‌ها بر روی البسه و نامگذاری اماکن و ارزیابی فعالیت های آنها.

 

١١.   بررسی مناسبت‌های خاص پیشنهادی دستگاهها جهت درج  در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران و دریافت گزارش از عملکرد دستگاههای مرتبط.

 

١٢.   بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد طرحها و برنامه‌های فرهنگی ارجاع شده از سوی شورای فرهنگ عمومی و سایر دستگاههای مرتبط.

 

١٣.   پی‌گیری تشکیل شورای فرهنگ عمومی استانها و شهرستان‌ها و نظارت بر روند اجرایی فعالیت آنها

 

١٤.   همکاری علمی با رسانه‌ها به منظور ارتقاء سطح فرهنگی جامعه از طریق ارائه نتایج پژوهش ها ، ارائه مقلات علمی وارائه مصوبات.

 

١٥.   جمع‌آوری و تهیه گزارش از دستگاه‌ها در خصوص عملکرد آنها در رابطه با مصوبات ابلاغی به منظور تحقق برنامه های پیش بینی شده .

 

١٦.   اطلاع‌رسانی در خصوص مصوبات و اقدامات شورای فرهنگ عمومی کشور و استانها از طریق انتشار  نشریه ، سایت اینترنتی، برقراری ارتباط و همکاری با مطبوعات و رسانه‌های گروهی.

 

١٧.   تهیه گزارش از فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و شهرستانها به منظور انعکاس به شورای فرهنگ عمومی کشور.

 

١٨.   تهیه گزارشات دوره‌ای از چگونگی وضعیت فرهنگ عمومی استانها .

 

١٩.   برگزاری همایش و جشنواره های فرهنگی ، منطقه ای و ملی درحوزه فرهنگ عمومی.

 

 

 

       ١٠- شرح وظایف دبیر خانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی

 

١.       سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه مراکز فرهنگی هنری چند منظوره ( فرهنگی ، هنری و رسانه ای ) با لحاظ نمودن رشد جمعیت و پراکندگی فرهنگی در قالب برنامه­های توسعه.

 

٢.       برنامه­ریزی برای جمع آوری، تدوین و طبقه بندی کلیه اطلاعات مربوط به مجامع و مراکز فرهنگی هنری چند منظوره و تشکیل پایگاههای اطلاعاتی.

 

٣.       بررسی، مطالعه و ارایه ضوابط، سیاست ها و خط مشی های مربوط به تأسیس، بهره برداری، توسعه و گسترش مراکز فرهنگی و هنری چند منظوره و تک منظوره.

 

٤.       مطالعه ­و برنامه­ریزی ­درخصوص ­ایجاد زمینه های­لازم برای تنظیم ارتباط و همکاری و بهره گیری از ظرفیت و توان انجمن ها، کانون ها و سایر مؤسسات فرهنگی هنری چند منظوره در سطح کشور.

 

٥.       نظارت بر نحوه کار و گسترش فعالیت مراکز فرهنگی و هنری چند منظوره با مراکز و مراجع ذی ربط با هماهنگی معاونتهای وزارتخانه و سایر سازمانهای فرهنگی و هنری.

 

٦.       بررسی شرایط، تشکیل پرونده، احراز صلاحیت ، صدور موافقت اصولی و تعیین و تأئید مفاد اساسنامه متقاضیان تأسیس مراکز و مؤسسات فرهنگی و هنری تک منظوره و چند منظوره و نظارت عالیه بر فعالیت آنها .

 

٧.       تهیه و ارایه مقررات، دستورالعمل­ها و ضوابط هدایتی و نظارتی ناظر بر فعالیت های انجمن‌ها، تشکل ها، مؤسسه ها و کانون های غیر دولتی در بخش فرهنگ و هنر و طرح آن در هیأت.

 

٨.       تهیه و تدوین دستور العمل ها، ضوابط و روش ها برای انجام تحقیقات و احراز صلاحیت ها برای طرح در جلسات هیات رسیدگی و اعلام نتیجه.

 

٩.       تشکیل جلسات هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری چند منظوره برای اجرای ضوابط و مقررات مربوط.

 

١٠.   صدور و ابلاغ مجوز تأسیس، توسعه و انحلال مراکز و انجمن های فرهنگی هنری چند منظوره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب اساسنامه آنها و ابلاغ مراتب به سازمان ها و مراجع ذی ربط نظیر سازمان ثبت شرکت ها.

 

١١.   حمایت ازطرحها برای توسعه مشارکت مردم و نهادهای صنفی و حرفه ای در فعالیت های فرهنگی و هنری چند منظوره از طریق اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه.

 

١٢.   صدور مجوز تأُسیس مؤسسات فرهنگی و هنری توسط اتباع خارجی و دیپلمات ها (سفارتخانه ها) با هماهنگی سازمانها و مراجع ذی ربط.

 

١٣.   ساماندهی فعالیت‌های بین المللی مراکز فرهنگی و هنری با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.

 

١٤.   همکاری و مساعی در بازسازی، نوسازی، تجهیز و توسعه ظرفیت مراکز فرهنگی و هنری موجود و معرفی به مبادی ذیربط.

 

١٥.   رسیدگی به موارد تخلف مراکز فرهنگی و هنری چند منظوره در چارچوب موازین مربوط.

 

١٦.   برگزاری همایش ها و سمینارهای مطالعاتی و پژوهشی فرهنگی و هنری در قالب برنامه های توسعه.

 

١٧.   بررسی مشکلات فرهنگی هنری مراکز و تدوین موازین لازم برای حمایت از اداره کنندگان این قبیل مؤسسات از طریق واحدهای اجرایی ذی ربط.

 

١٨.   بررسی دفاتر محاسباتی و مالی مراکز فرهنگی و هنری بر اساس ضوابط مربوط.

 

     معاونت قرآن و عترت-١١      

 

   ١.              سیاست گذاری برای چگونگی برگزاری نمایشگاه های قرآن وعترت

 

   ٢.              تدوین سیاست­ها و ضوابط برگزاری جشنواره ها و مسابقات قرآن و عترت ، صدور مجوز و نظارت بر اجرای آن.

 

   ٣.              تدوین سیاست­ها و ضوابط حمایت از فعالیت مؤسسات فرهنگی، جلسات و مکاتب قرآن و عترت مردمی و هدایت و نظارت بر آن ها.

 

   ٤.              سیاست­گذاری و برنامه­ریزی برای توانمندسازی هنرمندان متعهد و فعالان قرآن و عترت جهت تولید آثار و محصولات قرآن و عترت.

 

   ٥.              سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ و اسرار اقامه نماز.

 

   ٦.              راهبری کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی – ترویجی قرآنی.

 

   ٧.              راهبری و تدوین ضوابط مرتبط با تأمین فعالیت های قرآنی کشور و تعیین اولویت های آن

 

   ٨.              راهبری در برنامه­ریزی و اجرای هماهنگ و هم افزای برنامه های قرآن و عترت دستگاه­ها و نهادهای دولتی عمومی و مردمی.

 

   ٩.              نظارت کلان با توجه به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

 

١٠.              نظارت بر عملکرد شورا یا کمیته هماهنگی امور قرآنی دستگاه­ها در استان و شهرستان ها

 

١١.              نظارت بر اجرای سیاست های حمایت از فعالیتهای تبلیغی – ترویجی مردمی

 

١٢.              نظارت بر اجرای سیاست های حمایت از برنامه های آموزش تخصصی کوتاه مدت قرآنی مردمی

 

١٣.              نظارت بر اجرای سیاست های حمایت از فعالیتهای آموزش عمومی قرآن و عترت مردمی

 

١٤.              برنامه ریزی برای رشد خلاقیت های قرآنی کشور

 

١٥.              برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص در امر فعالیتهای قرآن و عترت

 

١٦.              برنامه ریزی جهت بهره گیری از توان فعالان هنری،‌فرهنگی و رسانه های در توسعه فرهنگ قرآنی

 

١٧.              حمایت از طرح ها، آثار و محصولات فرهنگی ، هنری و رسانه های قران و عترت

 

١٨.              حمایت از ایجاد فضاها و ابزار و تجهیزات مناسب اطلاع رسانی فعالیت های قرآن و عترت

 

١٩.              ارزیابی وظایف و فعالیت سازمان ها در حوزه تخصصی قرآنی و ارائه گزارش دوره ای به شورای توسعه فرهنگ قرآنی

 

٢٠.              ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه معاونت امور قرآن و عترت ( میزان اثربخشی و کارایی برنامه ها، ارائه گزارش های عملکرد، اخذ و تطبیق برنامه های اجرایی با اهداف و برنامه کلان معاونت )‌

 

٢١.              ارزیابی و نظارت بر چاپ و نشر آثار، محصولات و ترجمه های قرآن و عترت

 

٢٢.              ارزیابی و صدور مجوز جهت تشکیل مراکز و مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

 

٢٣.              تدوین طرح و برنامه های ملی قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج

 

٢٤.              طراحی، استقرار و مدیریت ساز و کارهای ارزیابی عملکرد وزارتی در حوزه قرآن و عترت

 

٢٥.              طراحی، استقرار و به روز آوری نظام اداری رسانی و گزارشگیری با هماهنگی وزارت جهت ارائه در مجلس ، دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

٢٦.              ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

 

٢٧.              تدوین و پیشنهاد سیاست های اجرایی امور قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج و پیشنهاد آن به کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی.

 

٢٨.              تدوین و پیشنهاد ساز و کارهای مناسب برای تسهیل ارتباطات ، هماهنگی و هم افزایی فعالیت دستگاههای دولتی، عمومی و مؤسسات مردمی در حوزه تبلیغ و ترویج.

 

٢٩.              تدوین و پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن.

 

٣٠.              تدوین ضوابط تأسیس و سیاست های توسعه مراکز، مؤسسات و انجمن های قرآن و عترت.

 

٣١.              تدوین و به روزآوری و نظارت براجرای سیاست ها و ضوابط حمایتی توسعه و تجهیز فیزیکی.

 

٣٢.              تدوین ، به روزآوری و نظارت بر اجرای سیاست های حمایت از خادمان و فعالان قرآن و عترت کشور.

 

٣٣.              پیش بینی و پیشنهاد اعتبارات قرآنی کشور و پیگیری آن در مجلس و دولت.

 

٣٤.              تعیین موضوعات برای مطالعه و پژوهش های لازم برای ساماندهی و توسعه فعالیت های قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج.

 

٣٥.              بسترسازی تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و معرفی کارکردهای آن در دستگاههای دولتی.

 

٣٦.              پیگیری تصویب طرح های قرآن و عترت در کمیسیون فرهنگی دولت.

 

٣٧.              شناسایی و ایجاد ظرفیت های جدید فعالیت قرآن و عترت در دستگاههای دولتی.

 

٣٨.              بررسی و پایش قابلیتهای موجود و ایجاد ظرفیتهای جدید فعالیت قرآن و عترت در سازمان ها و مراکز وابسته.

 

٣٩.              تدوین ضوابط شناسایی، معرفی، تکریم و حمایت از خادمان، نخبگان، فعالان و مدیران قرآن و عترت داخل و خارج.

 

 

 

  شرح وظایف دفتر تبلیغ و ترویج امور قرآن و عترت-١١/١   

 

   ١.              برنامه ریزی و نظارت بر طرح های تبلیغات محیطی، ساخت نمادهای شهری، آرایه های بصری با موضوع قرآن و عترت.

 

   ٢.              برنامه ریزی برای ارتقاء مهارتهای تبلیغی و ترویجی امور قرآن و عترت دستگاه ها و نهادهای عمومی و مردمی.

 

   ٣.              نظارت بر برگزاری جشنواره های عمومی و تخصصی، مسابقات عمومی و تخصصی، نمایشگاه های عمومی و تخصصی قرآن و عترت در سطوح استانی ، ملی، بین المللی در دستگاه هایی اجرایی مرتبط با موضوع.

 

   ٤.              نظارت بر عملکرد تبلیغی و ترویجی قرآن و عترت دستگاه ها و نهادهای عمومی و مردمی.

 

   ٥.              طراحی و نظارت بر مراکز اسناد و اطلاعات تخصصی، موزه ها، نگارخانه ها، پایگاه های اینترنتی هنرهای قرآن و عترت.

 

   ٦.              تدوین ضوابط، فرآیندها و نظام نامه های صدور مجوز و نظارت بر اجرای جشنواره ها، مسابقات، محافل و نمایشگاه های قرآن و عترت در دستگاه های اجرایی ذیربط.

 

   ٧.              تدوین ضوابط، فرایندها و نظام نامه های فعالیت های هنری با موضوع قرآن و عترت و نظارت در دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع.

 

   ٨.              تدوین راهکارهای تبلیغی برای جلب مشارکت بخش غیردولتی داخلی و خارجی در راستای فعالیت های جشنواره ای و نمایشگاهی قرآن و عترت با تأکید بر سیاست های تبلیغی و ترویجی نظام در دستگاه هایی اجرایی مرتبط با موضوع.

 

   ٩.              نیازسنجی، تدوین و به روز آوری رشته های هنری و تبلیغ و ترویج قرآن و عترت.

 

- دفتر پژوهش و برنامه ریزی امور قرآن و عترت١١/٢  

 

   ١.              پژوهش برای شناسایی و تحلیل عملکرد شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال ، سرمایه های اجتماعی و برنامه ریزی ایجاد و ارتقای شبکه ارتباطی آن ها و تعیین و هدایت نقش آن ها.

 

   ٢.              پژوهش در راستای شناسایی چالش ها و مسائل راهبردی و کاربردی کلان در امور قرآن و عترت و ارایه پیشنهاد رفع چالش ها.

 

   ٣.              نظارت بر انجام پژوهش ها و مطالعات کاربردی دستگاه های متولی امور قرانی ، دستگاه های مرتبط و نهادهای مردمی.

 

   ٤.              نظارت بر مدیریت طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و مطالعات میدانی بر اساس اولویت های پژوهشی دستگاه های متولی امور قرانی، دستگاه های مرتبط و نهادهای مردمی.

 

   ٥.              برنامه ریزی برای تدوین بسته های پرسشی مورد نیاز برای طرح های کلان و خرد افکار سنجی مرتبط با موضوع .

 

   ٦.              برنامه ریزی برای برقراری تعامل با مراکز حوزوی و دانشگاهی، مراجع عظام تقلید و اخذ مشاوره های علمی و بهره گیری از ظرفیت نخبگان قرآنی و هنری.

 

   ٧.              برنامه ریزی به منظور ایجاد ،‌ارتقاء ، تعامل و بهره برداری از ظرفیت های تبلیغی ترویجی قرآن و عترت بخش های دولتی ، عمومی و مردمی.

 

   ٨.              طراحی سامانه برای شناسایی ، حمایت و بهره گیری از ظرفیت و توان افراد خلاق و خلاقیت های امور قرآن و عترت.

 

   ٩.              طراحی نظام و سامانه های اطلاع رسانی فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآن و عترت.

 

١٠.              طراحی نظام ارزش گذاری ، طبقه بندی و ارزیابی محصولات و آثار علمی ، پژوهشی ، فرهنگی و رسانه های قران و عترت.

 

١١.              تدوین ضوابط ارزیابی و صدور مجوز جهت نشر آثار، محصولات و ترجمه های قرآن و عترت.

 

١٢.              تدوین سرفصل ها ، موضوعات و اولویت های پژوهشی دستگاه های متولی امور قرانی ، دستگاه های مرتبط و نهادهای مردمی.

 

١٣.              تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های قرآن و عترت به مراجع قانونی ذیربط با هدف استفاده از ظرفیت های قانونی و شناسایی خلاء های موجود.

 

١٤.              پایش مستمر وضعیت امور قرآنی و  عترت برای تبیین نیازهای پژوهشی و تحلیل شرایط امور قرآن و عترت و فرهنگ کشور.

 

١٥.              هماهنگی با دبیرخانه ها، کمیسیون ها و شوراهای مرتبط جهت هدفگذاری و تدوین اولویت های پژوهشی امور قرآن و عترت.

 

١٦.              نیازسنجی پژوهش ها و مطالعات توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآن و عترت.

 

          ٣/١١- دفتر آموزش و توسعه مشارکت های امور قرآن و عترت

 ١.              نیازسنجی ، طراحی نظام تربیت مربی، فرایند سنجش، تدوین متون آموزشی برای دوره های آموزشی آزاد کوتاه مدت بر اساس نیاز و سطوح مختلف مخاطب.

 ٢.              نیازسنجی ، برنامه ریزی و نظارت بر مراکز و واحدهای آموزش علمی کاربردی در رشته های قرآن و عترت با اخذ مجوزهای مربوطه و با مشارکت مؤسسات مردمی.

 

   ٣.              نیازسنجی، برنامه ریزی و نظارت بر دوره های تربیت مربی، مبلغ و مدرس قرآن و عترت با مشارکت مؤسسات مردمی.

 

   ٤.              نیازسنجی، برنامه ریزی و نظارت بر دوره های توانمندسازی فعالان قرآن و عترت با مشارکت مؤسسات مردمی و کانون ها.

 

   ٥.              طراحی، تدوین و اجرای ضوابط، فرایندها ونظام نامه های حمایت از مؤسسات ،‌جلسات ، مکاتب و کانون های قرآن و عترت.

 

   ٦.              طراحی و پیاده سازی سامانه حمایت و تشویق مادی و معنوی از افراد خلاق و طرح ها و خلاقیت های برتر قرآن و عترت.

 

   ٧.              طراحی نظام آموزشی، فرایند سنجش و تدوین متون آموزشی برای دوره های آموزشی آزاد کوتاه مدت بر اساس نیاز و سطوح مختلف مخاطب.

 

   ٨.              تدوین ضوابط نحوه تأسیس مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های قران و عترت، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت های آنها.

 

   ٩.              تدوین سیاست های حمایتی از برنامه و فعالیت های قران و عترت.

 

١٠.              حمایت از گسترش نهادهای قران و عترت مردمی و فعالیت های آن.

 

١١.              حمایت از ایجاد فضاها و ابزار و تجهیزات مناسب اطلاع رسانی علوم قرآن و عترت.

 

١٢.              حمایت از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در تولید، نشر و عرضه آثار و محصولات قرآن و عترت.

 

١٣.              شناسایی ، معرفی، تجلیل و حمایت از اساتید و صاحب نظران ، نخبگان ، خادمان ، فعالان ، مدیران و دست اندرکاران قران و عترت داخلی و خارج از کشور.

 

٤/١١- اداره کل ارتباطات و هماهنگی امور قران و عترت

 

   ١.              برنامه ریزی جهت تسهیل ارتباطات و هماهنگی فعالیت دستگاه های دولتی ، عمومی و مؤسسات مردمی.

 

   ٢.              نظارت بر سامانه و مراکز اطلاع رسانی و پورتال ملی قران و عترت.

 

   ٣.              ارزیابی و نظارت بر فعالیت های تبلیغی، ترویجی قران و عترت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و مردمی.

 

   ٤.              ارزیابی فعالیت مؤسسات، جلسات و مکاتب قرآن و عترت مردمی.

 

   ٥.              طراحی و استقرار سامانه هماهنگی بین دستگاههای دولتی، مؤسسات و گروه های فعال غیردولتی در جهت هم افزایی و ارتقاء فعالیت های امور قران و عترت در سطح ملی و بین المللی.

 

   ٦.              هماهنگی و تعامل جهت فعالی سازی شورا یا کمیته هماهنگی امور قرآنی در استان ها و     شهرستان ها.

 

   ٧.              هماهنگی امور قرآن و عترت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در استان ها و شهرستان ها.

 

   ٨.              هماهنگی برنامه ها و رویکردهای فعالیت های قرانی دستگاه ها و نهادهای دولتی، عمومی و مردمی براساس منشور توسعه فرهنگ قرانی.

 

   ٩.              هماهنگی با نهادهای مردمی برای بهره مندی توانمندی آحاد جامعه.

 

١٠.              پیگیری اجرای مصوبات شوراها، کمیسیونها و دبیرخانه ها در ارتباط با موضوع قران و عترت.

 

١١.              پیگیری و اخذ گزارش اجرای مصوبات مرتبط با امور قران و عترت شورا ، کمیسیون ها و دبیرخانه ها و مراجع قانونگذاری.

 

١٢.              ایجاد بانک اطلاعات قران و عترت کشور، ساماندهی آمار و اطلاعات قرانی و به روز رسانی اطلاعات برنامه های ملی قران و عترت کشور.

 

دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرانی- ١١/٥

 

   ١.              استقرار و فعال سازی کارگروه های مصوب کمیسیون و نظارت بر آن.

 

   ٢.              فعال سازی شورا با کمیته هماهنگی امور قرآن دستگاه ها در استان ها و شهرستان ها.

 

   ٣.              تمهید مقدمات و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرانی .

 

   ٤.              تدوین و پیشنهاد سیاست های اجرایی امور قرانی در حوزه تبلیغ و ترویج و پیشنهاد آن به کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی قرانی.

 

   ٥.              بررسی و پیشنهاد طرح ها و برنامه های ملی در حوزه تبلیغ و ترویج .

 

   ٦.              ارائه پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا در حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن.

 

   ٧.              ارائه پیشنهاد موضوع برای مطالعه و پژوهش به دفتر تخصصی ذیربط دفتر پژوهش و برنامه ریزی             ‌به منظور ساماندهی و توسعه فعالیت های قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج.

 

   ٨.              ارزیابی انجام وظایف و فعالیت سازمان ها در حوزه تخصصی و ارائه گزارش دروه ای به شورای توسعه فرهنگ قرآنی.

 

   ٩.              تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و معرفی کارکردهای آن در دستگاه  های دولتی.

 

١٠.              نظارت بر فعالیت های توسعه فرهنگ قرآنی با توجه به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

 

١١.              مدیریت سامانه نظارت و گزارش گیری فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور.

 

١٢- معاونت امور فرهنگی

 

١.       سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، استاندارد سازی و مهندسی امور فرهنگی ، منطبق با اهداف اسلام و انقلاب اسلامی.

 

٢.       سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسب فرهنگی در زمینه افزایش و ارتقاء آگاهی‌های مفید عمومی از طُرق مختلف ارزشی با همکاری مراکز مرتبط.

 

٣.       سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت تولید، توسعه و ترویج فرهنگ مکتوب، فرهنگ مطالعه و پژوهش.

 

٤.       سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور صیانت از استقلال فرهنگی و هویت اسلامی ـ ایرانی.

 

٥.       سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جامع توسعه، ترویج و امور فرهنگی و هنری مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی ، در چارچوب اختیارات حاکمیتی.

 

٦.       سیاستگذاری به منظور تقویت و ترویج فرهنگ نماز، مهدویت، انتظار، اتحاد، جهاد، ایثار و شهادت، تلاش در رشد فضائل اخلاقی با رویکرد خانواده.

 

٧.       سیاستگذاری و برنامه­ریزی به منظور توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی در میان اقشار مختلف به‌منظور رشد و ارتقاء سطح معرفت، دانش و فرهنگ اسلامی از طُرق مختلفی چون برگزاری نمایشگاه‌ها، جایزه‌های مختلف کتاب و مدیریت یارانه‌های فرهنگی مربوطه.

 

٨.       برنامه‌ریزی در جهت تولید، توسعه، ترویج، نشر و حمایت از شعر و ادبیات داستانی .

 

٩.       برنامه­ریزی و اتخاذ تصمیم در راستای آموزش و تربیت نیروی انسانی مفید در سطح مدیریت و کارشناسی امور فرهنگی همچنین آموزش‌های لازم ضمن خدمت کارکنان.

 

١٠.   برنامه‌ریزی در جهت پرورش استعداد و ذوق فرهنگی افراد (عوام و خواص) به‌ویژه جوانان.

 

١١.   برنامه‌ریزی در جهت تولید، توسعه، ترویج، نشر و حمایت از آثار مکتوب.

 

١٢.   برنامه‌ریزی‌های فرهنگی ـ اجتماعی به‌منظور افزایش آگاهی‌های عمومی مردم جهت به کار نبردن اصول، افکار، عقاید، باورها، الگوها، واژه‌ها و (فرهنگ) بیگانه در جامعه با هماهنگی و همکاری مراجع ذی‌ربط.

 

١٣.   برنامه‌ریزی به‌منظور احیاء و اشاعه فرهنگ‌های اصیل اسلامی ـ ایرانی فراموش و مبدل شده و جایگزینی آنها با موارد نادرست و عُرفی ؛ همچنین ارائه طرح‌های مناسب جهت ترغیب و تشویق اقشار مختلف به آن‌ها.

 

١٤.   برنامه­ریزی ، توسعه، ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ ایرانی ـ‌ اسلامی از طُرق مختلفی چون راه‌اندازی و حمایت بنیادها و بنگاه‌های فرهنگی ـ هنری ـ ادبی همچنین تبیین و ارتقاء جایگاه آن‌ها در داخل و خارج از کشور با هماهنگی و همکاری مراکز ذی‌ربط.

 

١٥.   برنامه­ریزی در راستای فعالیت‌های فرهنگی به‌منظور شناخت، پیشگیری و مبارزه با مقوله‌های استکبار، ظلم، مواد مخدر، مکاتب الحادی، عرفان‌های انحرافی، خرافات  و ارائه الگو و خدمات فراخور با هماهنگی سایر واحدها و مراکز مربوطه و بهره‌مندی از امکانات در چارچوب اختیارات محوله.

 

١٦.   برنامه­ریزی و همکاری در راستای ارتقاء و گسترش سطوح کمی و کیفی حوزه ادبیات فارسی و نشر آثار فاخر مربوطه و تعیین و تحکیم جایگاه آن در ایران و جهان با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط ، همچنین برنامه ریزی برای ایجاد و اداره بنیادها و بنگاه‌های ادبی ـ هنری و انجام اقدامات حمایتی و نظارتی در چارچوب ضوابط.

 

١٧.   برنامه­ریزی و همکاری به به‌منظور پشتیبانی و حمایت از  برنامه‌ها و مشارکت در فعالیت‌های هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی در سطح کشور.

 

١٨.   نظارت بر اجرای اصول و سیاست‌های فرهنگی کشور در چارچوب اختیارات.

 

١٩.   بررسی و نظارت بر دستگاه‌های ذیربط در زمینه انعقاد قرارداد، توافق یا تفاهم‌نامه‌های فرهنگی با سایر کشورها در حوزه اختیارات محوله و اجرای صحیح و به موقع آن‌ها.

 

٢٠.   هدایت و نظارت بر واحدها و مراکز ذی‌ربط جهت ارتقاء سطوح کمی و کیفی و ارائه هرچه بهتر خدمات فرهنگی و هنری مرتبط مطابق با فن‌آوری‌های روز (رایانه‌ای، الکترونیکی، مخابراتی)، کنترل، نظارت و حفاظت (فنی و محتوایی) از آن‌ها.

 

٢١.   هدایت و حمایت مادی و معنوی از ترویج و آموزش فرهنگ پهلوانی در زمینه فرهنگ نشرمکتوب و الکترونیک.

 

٢٢.   انجام مطالعات و تحقیقات لازم در مبانی و مسائل فرهنگ عمومی و استفاده از نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی؛همچنین طراحی فعالیت‌های نوین در راستای فرهنگ مؤید عمومی باتوجه به نیازهای روز.

 

٢٣.   مطالعه میدانی از طریق شناسایی فرهنگ سایر ملل به‌منظور توسعه مناسبات فرهنگی و جلوگیری از نفوذ فرهنگ مخرب بیگانه.

 

٢٤.   هدایت و حمایت مادی و معنوی از پژوهش‌های فرهنگی.

 

٢٥.   تعیین و تدوین ضوابط، شرایط و چگونگی مدیریت، هدایت، حمایت مادی و معنوی، نظارت بر فعالیت‌های داخلی و خارجی امور فرهنگی و هنری و اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط و آثار آنان.

 

٢٦.   تعیین و تدوین ضوابط مربوط به حمایت از مصنفان، مؤلفان، مترجمان، ویراستاران، تصویرگران 

(اهل قلم)، واحدهای صنفی آنان و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای اجرای آن‌ها.

 

٢٧.   تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چگونگی تأسیس، اداره یا انحلال مؤسسات و دفاتر نشر، صدور پروانه نشر (مکتوب و الکترونیک) همچنین آیین‌نامه‌های حمایتی، رتبه و سطح‌بندی ناشران و نظارت بر فعالیت آنان.

 

٢٨.   تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چگونگی تأسیس، اداره ،  انحلال، حمایت و صدور مجوز  انواع چاپخانه‌ها (افست، دیجیتال، سیلک).

 

٢٩.   تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چگونگی و شرایط برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها، همایش‌ها، مجامع، تشکل‌ها، مسابقات فرهنگی، صدور مجوز فعالیت‌ و نظارت بر آن‌ها.

 

٣٠.   تعیین و تدوین ضوابط مربوط به شناسایی، بزرگداشت و چگونگی تکریم و تجلیل از پدیدآورندگان آثار نوشتاری (داخلی و خارجی) و نشر آثار آنان.

 

٣١.   تعیین و تدوین ضوابط مربوط به شناسایی، انتخاب و معرفی اهل قلم، آثار مکتوب ، ناشران (اصحاب فرهنگ و هنر) همچنین چگونگی تشویق، حمایت و اهداء جوایز و نشان‌های فرهنگی و هنری به آنان.

 

٣٢.   تعیین و تدوین ضوابط مربوط به ساماندهی، هدایت، حمایت و حفاظت از میراث مکتوب به‌ویژه نسخ خطی و امور مربوطه و نظارت به موارد مذکور.

 

٣٣.   تعیین و تدوین ضوابط کنترل و نظارت بر: فعالیت‌ها، تولیدات، نامگذاری‌ها، طراحی بناها، نصب نمادها، استفاده از علائم و نشان‌ها، به کاربردن شعارها، استعمال مُدها، مفاد آموزشی از نظر عدم کاربرد فرهنگ، مصادیق،‌واژه‌ها ی بیگانه مغایر با فرهنگ اسلامی­ـ ایرانی، با هماهنگی و همکاری واحدها، مراکز و مراجع ذی‌ربط.

 

٣٤.   تعیین و تدوین ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی اقلیت‌های دینی ـ مذهبی و اتباع بیگانه، صدور مجوز فعالیت‌ آنان و نظارت بر امور مذکور.

 

٣٥.   تعیین، تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مربوط به چگونگی انتخاب، شیوه عملکرد و مراحل اجرایی امور مرتبط با اعضاء هیأت‌های نظارت بر دبیر خانه های «ضوابط نشر»، «صدور پروانه نشر»‌، «نشر کتب»، «انتخاب و خرید کتب»، «چاپ و نشر»، «رسیدگی به تخلفات»، همچنین کمیته‌های «تخصصی ارزشیابی شعرا و نویسندگان»، «بررسی و انتخاب کتب ارزشمند»، «بررسی و انتخاب طرح‌های فرهنگی و هنری».

 

٣٦.   تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چگونگی صادرات و واردات (ورود و خروج) محصولات،  تولیدات و ملزومات فرهنگی مرتبط، آیین‌نامه‌های حمایتی و نظارت بر آن‌ها.

 

٣٧.   تعیین و تدوین ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی تولید ، توزیع و عرضه ،بازی و سرگرمی های علمی،فرهنگی ، آموزشی مرتبط و با همکاری مراکز ذیربط همچنین اجرا و نظارت عالیه آنها.

 

٣٨.   تدوین، اصلاح و پیشنهاد قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به کلیه فعالیتهای فرهنگی و ارائه به  مراجع و مراکز ذیربط برای تائید.

 

٣٩.   پیش بینی و روزآمد سازی بانک جامع آمار و اطلاعات کلیه فعالان، اشخاص (حقیقی و حقوقی) مراکز (خصوصی و دولتی)، محصولات،‌ تولیدات فرهنگی و هنری (داخلی و موارد لازم خارجی).

 

٤٠.   شناسایی و بررسی جریان‌ها، سنجش و کشف نیازها، نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها، تجزیه و تحلیل عملکرد‌های امور فرهنگی با بهره‌گیری از کارشناسان خبره و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مربوطه به طُرق مقتضی همچنین استفاده از پیشنهادهای سازنده.

 

٤١.   تعامل و تبادل نظر  با سایر دستگاه‌ها، مراکز و دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر (داخلی و خارجی) به‌ویژه رسانه‌ها و اصحاب رسانه جهت تقویت، توسعه، ترویج، تبلیغ و تسهیل امور فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین‌المللی.

 

١/١٢- شرح و ظایف دفتر توسعه  کتاب و کتابخوانی

 

١.       برنامه‌ریزی‌های لازم به‌ منظور اجرای دقیق قوانین، ضوابط و آیین‌نامه‌های نشر کتاب در کشور.

 

٢.       برنامه ریزی در راستای افزایش و ارتقاء سطوح کمی و کیفی محتوای نشر و آثار نوشتاری براساس شناخت وضع موجود؛ همچنین اهداف و سیاست‌های تعیین شده قانونی.

 

٣.       برنامه­ریزی و ­مدیریت جلسات و اداره دبیرخانه کمیته بررسی و انتخاب کتب ارزشمند و طرح‌های فرهنگ مکتوب.

 

 

 

٤.       مطالعه، تحقیق و نیازسنجی‌های لازم در زمینه موضوعات اساسی حوزه کتاب و کتابخوانی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن‌ها.

 

٥.       نظارت بر تحویل نسخ رایگان آثار منتشره ناشران و توزیع صحیح آن‌ها جهت کتابخانه‌ها.

 

٦.       پیشنهاد برنامه و فعالیت‌های مرتبط با توسعه فرهنگ کتابخوانی به ویژه بین نوجوانان و جوانان با استفاده از کلیه روشهای تبلیغی، تشویقی و اطلاع‌رسانی و همکاری مستقیم در اجرای آن‌ها.

 

٧.       پیشنهاد برنامه و فعالیت‌ها جهت توسعه و ترویج امور نویسندگی به‌ویژه  ادبیات  داستانی، پایداری  با بکارگیری توانمندی‌های موجود در سراسر کشور و حمایت‌های مقتضی از پدیدآورندگان آثار مرتبط.

 

٨.       ارائه برنامه و فعالیت‌ها در جهت جلب و جذب علاقمندان امور کتاب و کتابخوانی و پرورش استعداد و ذوق فرهنگی آنان از طُرقی چون مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط.

 

٩.       پیشنهاد حک و اصلاح قوانین، ضوابط و آیین‌‌نامه‌های مرتبط با نشر کتاب وهمچنین موارد مرتبط با امور کتابخوانی به مراجع مربوطه از طریق معاونت متبوع در صورت لزوم.

 

١٠.   شناسایی و معرفی اعضاء و گروه‌های تخصصی ارزیابی کتاب به معاون فرهنگی جهت انتصاب و مدیریت جلسات.

 

١١.   شناسایی و معرفی اعضاء ، مدیریت جلسات ، اداره و نظارت بر دبیرخانه‌های شورا، هیأت، کمیته و کارگروه‌های تخصصی‌ـ نظارتی­اجرای ضوابط نشر، صدور پروانه نشر، انتخاب و خرید کتاب، رسیدگی (تجدیدنظر) به تخلفات ناشران و اهل قلم حوزه مرکزی و استانی.

 

١٢.   تهیه و تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های ارزیابی کتاب در دو حوزه کودک و بزرگسال.

 

١٣.   تهیه، تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های هدایتی، حمایت مادی و معنوی، مدیریتی، نظارتی مؤلفان، مترجمان، تصویرگران (اهل قلم و نوقلمان) ناشران، پخش‌کنندگان و فروشندگان کتاب ، همچنین تشکّل‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، مراکز و مؤسسات به‌ویژه واحدهای آموزشی مرتبط.

 

١٤.   ارزیابی محتوایی و کیفی متون منتشر شده (مکتوب و الکترونیک) از طریق گروه‌های تخصصی، تهیه و ارائه گزارش مربوطه به معاونت متبوع.

 

١٥.   تعامل و بررسی محتوایی  آثار مکتوب جهت ارائه به واحد مربوطه برای ثبت.

 

١٦.   هماهنگی و همکاری متقابل و مداوم بین مصنفان، مؤلفان، مترجمان، مصححان، ویراستاران، ادبا، شعرا، مؤسسات و انجمن‌های مرتبط، مراکز فرهنگی و انتشاراتی (داخل و خارج) کشور و مخاطبین آن‌ها، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط.

 

١٧.   صدور مجوز تأسیس، اداره و انحلال مراکز،‌ دفاتر، مؤسسات نشر، پخش، توزیع، فروش، عرضه و اطلاع‌رسانی کتاب و آثار نوشتاری در محیط‌های حقیقی و مجازی (نشر مکتوب و الکترونیک) براساس قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه و نظارت مستمر آنان.

 

١٨.   صدور مجوز پیش از چاپ و نشر کتاب (مکتوب و الکترونیک) براساس ضوابط و آئین‌نامه‌های مربوطه (با استفاده از روش‌های به روز رایانه‌ای) و نظارت بر اجرای دقیق آن‌ها.

 

١٩.   صدور مجوز توزیع، عرضه و اعلام وصول کتاب (مکتوب و الکترونیک) براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه، همچنین کنترل و نظارت موارد مرتبط.

 

٢٠.   صدور مجوز ورود و خروج (صادرات و واردات) تولیدات حوزه نشر (کتاب و ...) با هماهنگی و همکاری مراکز ذی‌ربط همچنین تهیه و تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه اعم از اجرایی، هدایتی، حمایتی و نظارتی.

 

٢١.   اداره دبیرخانه‌های­انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، جایزه‌های ادبی (جلال آل احمد، پروین اعتصامی ) و نظارت محتوایی بر چگونگی داوری آثار برگزیده و روند اجرائی آن‌ها.

 

٢٢.   شناسایی آثار ارزشمند مکتوب و ارائه نتایج حاصله به معاونت متبوع، همچنین ارائه برنامه‌های لازم جهت ساماندهی امور مرتبط با میراث مکتوب مربوطه (نسخ خطی) در ایران و جهان.

 

٢٣.   اظهار نظر در خصوص طرح ها و پژوهشها و فعالیتهای فرهنگی مرتبط با امور کتاب و کتابخوانی (آثار نوشتاری و اصحاب قلم و اندیشه) و نظارت بر حسن اجرا و انجام آنها.

 

٢٤.   بررسی و شناخت خواست و نیازهای مخاطبین کتاب، کتابخوانان و امور کتابخوانی به منظور برنامه‌ریزی جهت تعمیق، تعمیم و ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه.

 

٢٥.   مدیریت و اداره کتابخانه تخصصی و مرکزی وزارتخانه متبوع، طراحی برنامه‌ و فعالیت‌های مقتضی جهت ارتقای سطح کمی و کیفی آن و توسعه خدمات علمی و فنی به مخاطبان.

 

٢٦.   انجام دوره‌ای نظرسنجی‌های لازم درخصوص کتابخوانی، افکارسنجی‌کتابخوانان و ارزیابی کتابخانه‌ها همچنین تهیه و تنظیم گزارش‌های مربوطه و ارائه آن به معاونت متبوع و به‌منظور بهره‌گیری از آن ها در اتخاذ تصمیمات لازم، پیش‌گیری و رفع موانع موجود و تلاش در بهبود روند توسعه کتابخوانی در کشور.

 

٢٧.   تنظیم راهبردها و تعریف فعالیت‌های لازم و مقتضی جهت ارتقاء و گسترش سطوح کمی و کیفی آثار ارزشمند نوشتاری در حوزه‌های دینی و معرفتی و حمایت‌های شایسته از آن‌ها همچنین تلاش در تعمیق، تحکیم، تعمیم و ترویج صحیح فرهنگ غنی عَلَوی، شیعی و مهدوی در ایران و جهان.

 

٢٨.   گزارش عملکرد و نحوه کار گروههای تخصصی ارزیابی کتاب در دو حوزه کودکان و بزرگسالان به معاونت متبوع و هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر.

 

٢٩.   شناسایی و بررسی جریان‌های فکری کشور در حوزه‌ نشر و  آثار نوشتاری از طریق دبیران گروه‌های تخصصی ارزیابی و ارائه به معاونت متبوع.

 

٣٠.    مدیریت کمیته‌های مربوطه در نمایشگاه‌های کتاب (بین‌المللی،‌استانی ) همچنین جشنواره‌های انتخاب و جایزه‌های مختلف کتاب.

 

٣١.   ساماندهی و به هنگام سازی بانک جامع اطلاعات و آمار (گردآوری، تنظیم، طبقه‌بندی) در ارتباط با نویسندگان کتب، کتابخوانان، کتابخانه‌ها، کتابخوانی، پدیدآورندگان، ناشران مکتوب و الکترونیک، توزیع‌کنندگان و نمایندگی‌های داخلی و خارجی آنان (امور نشر و اهل قلم) با استفاده از روش‌های نوین رایانه‌ای، روزآمدسازی و عرضه مناسب از طُرق مقتضی.

 

 

 

٢/١٢- دفتر امور چاپ و نشر

 

١.       طراحی برنامه‌های لازم جهت ارتقاء وگسترش سطوح کمی و کیفی آموزش‌های (کوتاه مدت، بلند مدت، پودمانی) علمی ـ فرهنگی ـ هنری مرتبط به ویژه حوزه چاپ و نشر و صنایع وابسته با مدیریت و نظارت صحیح و هماهنگی و همکاری مراکز ذی‌ربط درون و برون سازمانی.

 

٢.       برنامه­ریزی در جهت افزایش و گسترش ارتباطات بین‌المللی دست‌اندرکاران حوزه‌های چاپ و نشر و صنایع وابسته.

 

٣.       برنامه ریزی و ارائه راهکارها برای افزایش بهره‌وری در صنعت چاپ کشور در چارچوب حوزه اختیارات.

 

٤.       برنامه­ریزی  به‌منظور بهره‌گیری از فن‌آوری‌های پیشرفته در حوزه چاپ و نشر و صنایع وابسته.

 

٥.       برنامه­ریزی جهت افزایش و گسترش ارتباطات بین اتحادیه ها و موسسات چاپ و نشر و صنایع وابسته جهت همکاری و انتقال تجارب.

 

٦.       برنامه­ریزی به منظور حمایت از برگزاری نمایشگاه‌ و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی حوزه چاپ و نشر و ایجاد بستر مناسب جهت حضور و مشارکت واحدهای مرتبط در آن‌ها به منظور رسیدن به اهدافی چون؛  معرفی توانمندی‌های موجود و کسب بازارهای منطقه.

 

٧.       ارائه برنامه­های کاربردی و بنیادی در راستای جلب مشارکت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به منظور ایجاد و راه‌اندازی مؤسسات چاپ و صنایع وابسته با اعمال سیاست‌های حمایتی و نظارتی.

 

٨.       تدوین و ارائه برنامه­ها  جهت اقتصادی نمودن بخش صنعت چاپ و نشر و صنایع وابسته در کشور ، همچنین گسترش مناسب اشتغالزایی در این قسمت و جلوگیری از انحصار بازارهای داخلی این حوزه توسط بیگانگان.

 

٩.       تدوین ضوابط، آیین‌نامه‌ و دستورالعمل‌های لازم مدیریتی، اجرایی، هدایتی، حمایتی و نظارتی حوزه چاپ ـ نشر و صنایع وابسته در کشور.

 

١٠.   تهیه، تدوین و اجرای ضوابط مربوط به صدور یا لغو امتیازات و نحوه فعالیت انواع چاپخانه‌ها (افست، دیجیتال، سیلک ) و نظارت بر آن‌ها.

 

١١.   تهیه وتدوین آیین‌نامه صدور مجوز پیش از چاپ محصولات (غیر از کتب و نشریات) و نظارت و کنترل امور مربوطه.

 

١٢.   تهیه و تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به ورود و خروج محصولات چاپی (غیر از کتب و نشریات) صدور مجوز و نظارت بر آن‌ها.

 

١٣.   تهیه و تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم مرتبط با واردات، صادرات، ترخیص، نقل و انتقال و بهره‌برداری هر نوع دستگاه و ماشین‌آلات چاپ و صنایع وابسته، تأسیس نمایندگی‌های مربوطه، صدور مجوزهای لازم درخصوص هر یک از موارد مذکور و مرتبط و نظارت بر آن‌ها.

 

١٤.   بررسی و ارزیابی و مدیریت و اجرای طرح‌ها و پژوهش‌های حوزه صنعت چاپ و نشر و اعلام نتایج حاصله و ارائه پیشنهادهای تسهیلی به معاونت متبوع و نظارت بر حسن انجام آن‌ها.

 

١٥.   هدایت و حمایت‌های قانونی از مراکز و کارگزاران امور چاپ و صنایع وابسته درکشور از قبیل معافیت‌های مالیاتی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی ، همچنین ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه صنعت چاپ و نشر و نظارت بر آن امور.

 

١٦.   ساماندهی و به روز رسانی بانک جامع اطلاعات و آمار در حوزه چاپ و نشر، صنایع وابسته و امور مرتبط، با استفاده از روش‌های نوین رایانه‌ای، به روز نگه داشتن و اطلاع‌رسانی مناسب آن.

 

١٧.   برقراری ارتباط با مراکز داخلی و خارجی فعال در فن آوری های پیشرفته چاپ و نشر و تاسیس و نظارت بر شهرک های چاپ.

 

١٨.   بهره‌گیری و استفاده لازم از نتایج مطالعات مرتبط با روند توسعه صنعت چاپ و نشر جهان و منطقه در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط این حوزه در کشور.

 

١٩.   هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط (دولتی و غیردولتی) جهت تسهیل امور چاپ و نشر در کشور و گسترش همکاری متقابل به‌منظور معرفی و عرضه محصولات مرتبط در بازارهای بین‌المللی.

 

٣/١٢- اداره کل مجامع ، تشکلها و فعالیت‌های فرهنگی

 

١.         برنامه ریزی جهت گسترش فعالیت‌ها و مناسبات‌ فرهنگی با مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط، تعامل، همکاری و مشارکت با آن‌ها در قالب تفاهم‌ و توافق‌نامه‌های فرهنگ.

 

٢.        برنامه ریزی و ساماندهی به منظور  عرضه محصولات فرهنگی و هنری با رویکرد اسلامی ـ ایرانی به‌ویژه کتب و آثار نوشتاری ارزشمند در مراکز، مجامع و نمایشگاه‌های بین‌المللی به‌منظور معرفی دستاوردهای علمی، فرهنگی، هنری، فنی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران.

 

٣.          برنامه ریزی به منظور تامین آثار ارزنده علمی، فرهنگی و هنری ناشران خارجی و فراهم نمودن تسهیلات و شرایط مناسب برای دستیابی آسان جامعه به این آثار.

 

٤.          ارائه برنامه های هدایتی و حمایتی و توسعه پژوهش‌های فرهنگی ـ اجتماعی ـ ادبی با رویکرد اسلامی ـ ایرانی در داخل و خارج از کشور همچنین انتخاب، بزرگداشت و تجلیل از برگزیدگان هریک با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مربوطه.

 

٥.          پیشنهاد برنامه های کاربردی در راستای تحکیم روابط و پیوندهای فرهنگی با سایر ملل با حفظ استقلال و صیانت از هویت‌های اسلامی ـ ایرانی نظیر اصول و عقاید شیعه، عفاف و حجاب، خط و زبان فارسی با اتکا به مطالعات و تحقیقات لازم.

 

٦.          تدوین و ارائه برنامه‌های اجرایی و نظارتی جهت برگزاری جشنواره‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین‌المللی مطابق با ضوابط مربوطه همچنین فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای حضور و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در آن‌ها.

 

٧.          نظارت بر فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی، هنری فِرَق، مذاهب و اقلیت‌های دینی در کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، همچنین تدوین ضوابط هدایتی و حمایتی لازم در این خصوص.

 

٨.          نظارت بر برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری مرتبط جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور و هدایت و حمایت مؤسسات و مراکز فرهنگی برگزار کننده.

 

٩.          تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم در ارتباط با بزرگداشت مفاخر ایران در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد امکان حضور و همکاری مرتبطین این حوزه.

 

١٠.       تهیه و تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های برگزاری، تشکیل و نظارت بر جشنواره‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، مجامع، تشکل‌ها و مسابقات مرتبط فرهنگی و هنری.

 

١١.       تهیه و تدوین ضوابط شناسایی و انتخاب اشخاص (حقیقی و حقوقی) و شرایط و چگونگی اعطای جوایز و نشان‌های فرهنگی با همکاری و هماهنگی مراکز ذی‌ربط.

 

١٢.       مشارکت در تهیه و تنظیم توافق و تفاهم‌نامه‌های فرهنگی (ملی و بین‌المللی) و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های مناسب جهت اجرای مفاد مرتبط آن‌ها.

 

١٣.       شناسایی،‌تعامل و همکاری با مجامع، تشکل‌ها ی فرهنگی ـ هنری ـ ادبی، ایجاد و اداره انجمن‌ها، بنیادها و بنگاه‌های مرتبط و انجام اقدامات لازم هدایتی، حمایتی و نظارتی در چارچوب ضوابط.

 

١٤.       حمایت‌ مادی و معنوی از اصحاب فرهنگ، هنر، قلم، پژوهشگران، محققین و مجامع، انجمن‌ها و گروه‌های غیر ایرانی علاقه‌مند به فرهنگ اسلام، ایران و انقلاب اسلامی به‌منظور خلق آثار فرهنگی مرتبط.

 

١٥.       هماهنگی ، همکاری و حمایت  از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری (مرتبط) اقشار، جوامع و مراکز خاص نظیر: محصلان، نظامیان، کارگران، سالمندان، بیماران، معلولان، بی‌سرپرستان، زندانیان.

 

١٦.       صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها، جنشواره‌ها، همایش‌ها ، تشکیل مجامع، گروه‌ها ـ انجام فعالیت‌ها و مسابقات فرهنگی هنری، براساس ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت بر آن‌ها.

 

١٧.       صدور مجوز فعالیت و نظارت بر امور فرهنگی، هنری،‌ تبلیغاتی و اجتماعی مربوط به اقلیت‌های دینی و اتباع خارجی (حقیقی و حقوقی) در کشور و همچنین اظهارنظر در مورد ورود، خروج و اقامت مبلغین آن‌ها در حوزه اختیارات با هماهنگی و همکاری مراکز ذی‌ربط.

 

١٨.       بررسی کارشناسی و صدور مجوز طراحی، تولید، توزیع، ورود و خروج بازی و سرگرمی‌های علمی ـ فرهنگی ـ آموزشی مرتبط، با هماهنگی و همکاری مراکز ذی‌ربط همچنین تهیه و تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم در این خصوص.

 

١٩.       ارزیابی و ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و هنری مربوطه (ملی و بین‌المللی) و همچنین   بررسی مشکلات، برخورد قانونی با متخلفان، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و تهیه و ارائه گزارشات هریک از امور به معاونت مربوطه.

 

٢٠.       هماهنگی با مراجع و مراکز مربوطه جهت تعامل، عضویت و مشارکت معاونت یا  وزارتخانه متبوع در مجامع، محافل و انجمن‌های ملی و بین‌المللی فرهنگی و هنری در حوزه اختیارات.

 

٢١.       به روز رسانی و ساماندهی بانک جامع اطلاعات و آمار در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی و هنری، با استفاده از روش‌های نوین رایانه‌ای، به روز نگه‌داشتن و عرضه مناسب آن.

 

 

 

          ١٣- معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

 

١.       سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه اداره و توسعه فعالیت های خبری و اطلاع رسانی و تبلیغاتی کشور درچارچوب سیاستهای وزارتخانه.

 

٢.       سیاست گذاری و تدوین ضوابط مربوط به ورود و خروج مطبوعات و نشریات و سایر محصولات خبری، اطلاع رسانی و تبلیغاتی.

 

٣.       سیاست گذاری و تعیین ضوابط و صدور مجوز  و حمایت مادی و معنوی از برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها، مسابقات و سمینارهای مطبوعاتی در سطح ملی و بین المللی.

 

٤.       سیاست گذاری و تدوین ضوابط و هدایت نحوه گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه ها و فعالیت های دستگاههای دولتی، نهادها و موسسات عمومی.

 

٥.       سیاست گذاری در زمینه بررسی اثرات برنامه ها و فعالیت های دولت در افکار عمومی و فرهنگ سازی به منظور همکاری بیشتر مردم با دولت.

 

٦.       سیاستگذاری در راستای مبادلات رسانه ای با سازمان های منطقه ای و بین المللی در امور خبری، مطبوعاتی و اطلاع رسانی با همکاری سایر دستگاه های اجرایی

 

٧.       تدوین سیاست ها و ضوابط مربوط به حمایت و تشویق روزنامه نگاران، فعالیت های مطبوعاتی خبری، تبلیغاتی و اطلاع رسانی و تشکل های صنفی و تخصصی مربوطه

 

٨.       برنامه ریزی جهت شکوفایی استعدادها در زمینه فعالیت های خبری، مطبوعاتی و تبلیغاتی کشور.

 

٩.       برنامه ریزی، حمایت و تعیین ضوابط در زمینه تأسیس، انحلال و توسعه فعالیت های خبرگزاریهای غیر دولتی و پایگاههای خبری الکترونیک در چارچوب قوانین، مقررات و نظارت بر آنها.

 

١٠.   برنامه ریزی در تهیه و تنظیم استانداردهای فنی و حرفه ای مطبوعات و نظارت بر آن.

 

١١.   برنامه ریزی در تعیین نمایندگان مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نظارت بر فعالیت آنان.

 

١٢.   تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به فعالیت های آموزشی در زمینه خبری، مطبوعاتی و تبلیغاتی.

 

١٣.   بررسی وتعیین ضوابط و صدور مجوز فعالیت خبرنگاران و نمایندگان رسانه های خارجی و مؤسسات خدماتی مرتبط در ایران و نظارت بر کار آنها.

 

١٤.   بررسی وتعیین ضوابط صدورمجوز تأسیس و تصمیم گیری درزمینه چگونگی فعالیت نمایندگی های رسانه های خارجی در ایران و نظارت بر کار آنها.

 

١٥.   هدایت، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست ها و برنامه ها و فعالیت های مطبوعاتی خبری و تبلیغاتی کشور.

 

١٦.   بررسی و تجزیه و تحلیل در زمینه بازتاب رویدادهای ایران در رسانه های مهم خارجی و انعکاس ارائه گزارش به مراجع ذی ربط.

 

١٧.   بررسی اثربخشی فعالیت رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن در حوزه مطبوعات و تبلیغات ایران و جهان.

 

١٨.   تعیین خط مشی و تهیه دستورالعمل در زمینه نحوه ارتباط کانون ها و مجامع تبلیغاتی با مجامع بین المللی.

 

١٩.   هدایت و حمایت مادی و معنوی از ترویج و آموزش فرهنگ پهلوانی در زمینه های مطبوعاتی و رسانه ای

 

 

 

          ١/١٣- ادارة کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی

 

١.  . برنامه ریزی در جهت گسترش و توسعه فعالیت های مطبوعاتی درچارچوب قوانین و مقررات جاری.

 

٢.  تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و ضوابط صدور مجوز تأسیس و انحلال دفاتر، مراکز و مؤسسات نشر و توزیع و فروش مطبوعات و خبرگزاریهای غیردولتی منطبق با قوانین مرتبط و متناسب با نیاز و شرایط محلی.

 

٣. بررسی وتأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس و فعالیت مراکز توزیع و فروش مطبوعات.

 

٤. صدور مجوز تأسیس و انحلال دفاتر، مراکز و مؤسسات نشر مطبوعات و خبرگزاریهای غیردولتی در قالب ضوابط مربوط.

 

٥. بررسی صلاحیت و صدور کارت خبرنگاری برای متقاضیان به منظور فعالیت داخلی و بین المللی.

 

٦. تنظیم ، تدوین و پیشنهاد آئین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی، حمایتی ، هدایتی و نظارتی درحوزة مطبوعات ، خبرنگاران و خبرگزاریها و توزیع نشریات.

 

٧. تهیه، تدوین ، بررسی و ارزیابی طرحهای توسعة تولید و توزیع مطبوعات و خبر.

 

٨.تهیه و تنظیم استانداردهای حرفه ای نشریات ونظارت بر حفظ این استانداردها در مطبوعات داخلی.

 

٩. تهیه ضوابط و نظارت به توزیع و نشر آگهی های دولتی در مطبوعات.

 

١٠. پشتیبانی و حمایت ­از مطبوعات کشور و خبرگزاریهای غیردولتی کشور و فعالان و دست اندرکاران مربوط.

 

١١. ساماندهی نظام پرداخت یارانه مطبوعات و شفاف سازی آن و توزیع کمک های دولتی به مطبوعات واجد شرایط به طور مستمر.

 

١٢. ساماندهی و به روز رسانی بانک اطلاعاتی نشریات دارای مجوز به منظور اطلاع رسانی آماری و سایر بهره برداری های مرتبط.

 

١٣. هدایت، نظارت بر فعالیت های مطبوعات و خبرگزاریها و پایگاه های اطلاع رسانی الکترونیکی ایرانی براساس ضوابط مربوط.

 

١٤. حمایت مادی و معنوی از برگزاری مجامع، سمینارها ، جشنوارها، مسابقات در جهت رشد کمی و کیفی و حرفه ای مطبوعات و خبررسانی ها.

 

١٥. حمایت اقتصادی و فرهنگی از تشکل های صنفی در حوزه مطبوعات به ویژه خانه های مطبوعات و مشاغل مربوط، همچنین تشکیل مجامع مطبوعاتی و خبرگزاری

 

١٦. حمایت فنی و تخصصی از فرآیند تبادل اخبار ،طبق مقررات و قوانین و ضوابط حاکم برنظام رسانه ای کشور.

 

١٧. حمایت مادی و معنوی از تولید کنندگان و مصرف کنندگان کالاهای مطبوعاتی نظیر بولتن ، نشریه، عکس و غیره.

 

١٨. صدور مجوز، هدایت ، حمایت مادی و معنوی و نظارت برنشریات الکترونیک درمحیط های رایانه ای و ثبت مشخصات آنها.

 

١٩. بررسی عملکرد واحدهای مرتبط در حوزه های مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری الکترونیکی داخلی و ارائه گزارش های دوره ای مورد نیاز به مراجع ذی ربط.

 

٢٠. نظارت بر اجرا و تحقق مفاد قانون مطبوعات و سایر مقررات و مصوبات ناظر بر انتشار مطبوعات.

 

٢١. نظارت و دفاع ازمطبوعات کشور و دست اندرکاران آن در زمینه تأمین آزادی های مطرح در قانون اساسی و سایر قوانین مربوط.

 

٢٢. گرد آوری، پردازش ، تجزیه و تحلیل و به روزرسانی اطلاعات مربوط و  ارائه گزارشات مورد نیاز مراجع ذیربط در قالب سیستم های اطلاعاتی یکپارچه.

 

٢٣. انجام امور دبیرخانه ای هیأت مرکزی نظارت بر مطبوعات.

 

٢٤. ایجاد ، هماهنگی و وحدت رویه به منظور حسن اجرای مأموریت ها، وظایف و تکالیف در حوزة مطبوعات میان واحدهای استانی.

 

 

 

٢/١٣- شرح وظایف دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

 

١.       سیاست گذاری و تعیین خط مشی برای کانون های آگهی و تبلیغاتی در چار چوب قوانین و آئین نامه های مصوب.

 

٢.       برنامه ریزی و حمایت از برگزاری کارگاهها و آموزش های دوره ای برای علاقمندان و فعالان درحوزة تبلیغات و روابط عمومی با استفاده از توان بخش غیردولتی

 

٣.       برنامه ریزی و تعیین خط مشی و تهیه دستورالعمل های لازم در زمینه تبلیغات چاپی، سمعی و بصری و تبلیغات محیطی .

 

٤.       تهیه ، تدوین ، بررسی و ارزیابی طرحهای توسعه صنعت تبلیغات و اطلاع رسانی.

 

٥.       تهیه آئین نامه و دستورالعمل نحوة صدور مجوز تأسیس، انحلال و نظارت بر نحوة کار کانون های آگهی و تبلیغاتی ، مراکز ، مؤسسات و مجامع تبلیغاتی درکشور و اخذ گزارش های ادواری از فعالیت آنها از طریق واحدهای استانی.

 

٦.       نظارت بر نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت مراکز و مجامع تبلیغاتی و کانون های آگهی و تبلیغاتی در چارچوب مقررات مربوط.

 

٧.       تعیین و بکارگیری روش های لازم برای کنترل و نظارت بر فعالیت مراکز تبلیغاتی .

 

٨.       نظارت بر اجرای قوانین ، ضوابط و مقررات مرتبط با پخش و انتشار تبلیغات از 

رسانه های مختلف کشور.

 

٩.       تهیة آئین نامه و دستورالعمل های لازم برای فعالیت شرکت  های تبلیغاتی خارجی در ایران.

 

١٠.   تهیة ضوابط مربوط به ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدیران بخش های مربوط به کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان ها و تأیید صلاحیت علمی و فنی آنان.

 

١١.   تهیه آیین نامه و دستورالعمل در خصوص نحوة صدور اجازة ورود و خروج تمامی مواد تبلیغاتی براساس آئین نامه های مربوط.

 

١٢.   هدایت و نظارت بر  اتحادیه ها، صنوف، کانونها و مؤسسات تبلیغاتی و روابط عمومی.

 

١٣.   تحقیق و پژوهش در خصوص فعالیت های تبلیغاتی و بهره گیری از نتایج تحقیقات در راستای هماهنگ کردن تبلیغات تجاری با دیگر فعالیت های فرهنگی و تهيه و ارائه گزارش های لازم.

 

١٤.   راهبری و اداره دبیرخانه کمیته مرکزی کانون های تبلیغاتی کشور.

 

١٥.   انجام اقدامات لازم درزمینة اجرای سیاست های مربوط به ممنوعیت هرگونه همکاری افراد حقیقی ، حقوقی در حوزة تبلیغات با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان.

 

١٦.   تعیین خط مشی و تهیه دستورالعمل های لازم در خصوص نحوة ارتباط کانون ها و مجامع تبلیغاتی با مجامع بین المللی

 

١٧.   هماهنگی و وحدت رویه میان ادارات کل استانها و نظارت بر عملکرد و

 فعالیت های آنها در حوزة تبلیغات و شورای هماهنگی روابط عمومی استان.

 

١٨.   هماهنگی و نظارت بر انتشار کتب و نشریات تخصصی در حوزة تبلیغات و روابط عمومی .

 

١٩.   ساماندهی و بروزرسانی بانک اطلاعات و پایگاههای اطلاع رسانی در حوزة تبلیغات و روابط عمومی کشور.

 

٢٠.   هماهنگی در برگزاری همایش ها ، جشنواره ها ، نمایشگاهها ، سمینارها و نشست های داخلی و بین المللی ویژه صنعت تبلیغات و روابط عمومی.

 

٢١.   همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی درخصوص واژه گزینی اصطلاحات بیگانه و جلوگیری از بکارگیری واژه های بیگانه در زمینة تبلیغات و اطلاع رسانی.

 

٢٢.   بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش ها و شکایات رسیده از نحوة فعالیت مراکز تبلیغاتی در قالب ضوابط و مقررات مربوط.

 

٢٣.   هماهنگی در انجام برنامه های تبلیغاتی وزارتخانه ها وسازمانهای تحت نظر دولت ودستگاههایی که از امکانات دولتی استفاده می کنند

 

٢٤.   تمرکز و ارائه اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه ها و فعالیت های دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به منظور معرفی عملکرد ، اقدامات و برنامه های دولت و سایر نهادها به مردم.

 

٢٥.   ایجاد تعامل و همکاری و اجرای مصوبات شورای اطلاع رسانی دولت در زمینة  اطلاع رسانی و عملکرد دستگاههای اجرایی دولت.

 

٢٦.   پیشنهاد برنامه و طرح های فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و پژوهش پیرامون اثرات برنامه و فعالیت دولت در افکار عمومی و ارائه آن به شورای اطلاع رسانی دولت

 

٢٧.   همکاری با ستادهای برگزاری مناسبت های خاص با سایر دستگاه های اجرایی کشور.

 

٢٨.   همکاری و ارتباط با مجامع بین المللی به منظور استفاده از دانش و فناوری نوین در حوزة روابط عمومی.

 

 

 

٣/١٣- اداره کل رسانه های خارجی

 

١.       پیشنهاد سیاست ها و برنامه های­کلان وزارتخانه درحوزه رسانه­های خارجی ومؤسسات خدمات رسان ذیربط و پی گیری تصویب و ابلاغ آنها.

 

٢.       سیاست گذاری و نظارت بر ورود و توزیع نشریات خارجی.

 

٣.       اجرای سیاست های­تبلیغاتی و مطبوعاتی در خارج ازکشور در قالب موازین و خط مشی‌های مربوط.

 

٤.       پیشنهاد و تعیین ضوابط و دستورالعمل های ورود و توزیع نشریات خارجی.

 

٥.       تهیه و تنظیم ضوابط صدور مجوز تاسیس، تعلیق، انحلال، فعالیت و نظارت بر عملکرد رسانه های خارجی و عوامل خبری وابسته و مؤسسات خدمات رسان به رسانه های خارجی.

 

٦.       صدور مجوز اعطای روادید، اقامت و تمدید آنها جهت نمایندگان رسانه‌های خارجی .

 

٧.       تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های حمایتی و هدایتی  در حوزه رسانه های خارجی و مؤسسات خدمات رسانی مربوط.

 

٨.       تعیین نمایندگان مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و هدایت و نظارت بر فعالیت آنان با هماهنگی وزارت امور خارجه .

 

٩.       فراهم­آوردن زمینه مبادلات و کمک به عقد قرار داد های همکاری حرفه ای و فنی میان رسانه های داخلی و خارجی با هماهنگی حوزه های ذی ربط.

 

١٠.   ایجاد هماهنگی ­در واحدهای ذیربط و برقراری ارتباط مؤثر با سایر ادارات کل وزارت متبوع و دیگر دستگاههای­ذیربط به منظور تحقق سیاست ها و برنامه ها وحسن اجرای­آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های حوزه رسانه های خارجی.

 

١١.   بررسی ­عملکرد واحدهای­مرتبط و ارائه­گزارش­های دوره­ای مورد نیاز مراجع ذیربط درحوزه رسانه های خارجی و مؤسسات خدمات رسان و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های آنها در قالب ضوابط و مصوبات مربوط .

 

١٢.   گردآوری، پردازش، تجزیه و تحلیل، تشکیل بانک اطلاعات، توسعه و بروز رسانی اطلاعات مربوط در حوزه رسانه های خارجی و ارایه گزارش های مورد نیاز مراجع ذیربط.

 

١٣.   انعکاس­نحوه، روش وموضع گیری های تبلیغاتی و رسانه­ای شوراها به مقامات و نهادهای تصمیم ساز در کشور.

 

 

 

     ١٤- معاونت امور هنری

 

١.       سیاستگذاری در جهت شناساندن مبانی، مظاهر و اهداف جمهوری اسلامی با بهره گیری از وسایل و امکانات هنری در داخل و خارج از کشور.

 

٢.       سیاستگذاری به منظور هدایت، رشد و توسعه فعالیت های هنری در سطح جامعه.

 

٣.       سیاستگذاری در راستای حمایت و تشویق دست اندرکاران امور هنری به منظور تقویت زمینه تحقیق و تتبع و  ابتکار در جامعه.

 

٤.       سیاستگذاری در راستای حمایت و تکریم از هنرمندان هنرهای نمایشی، موسیقی و تجسمی.

 

٥.       اتخاذ سیاست ها و برنامه ها به منظور تامین نیازهای شغلی در عرصه فرهنگ و هنر.

 

٦.       برنامه ریزی به منظور گسترش مشارکت مردم در امور هنری و حمایت از فعالیت های مردمی از طریق تقویت تشکل ها، مؤسسه ها و کانونهای مختلف هنری و نیز تشویق سرمایه گذاری برای تامین نیازهای این بخش.

 

٧.       برنامه ریزی در راستای حمایت و کمک به ایجاد پوشش های تأمین اجتماعی برای دست اندرکاران هنری.

 

٨.       برنامه ریزی برای تجهیز سالنهای نمایش و کلاسهای هنری در مساجد با مشارکت کانون های فرهنگی.

 

٩.       برنامه ریزی ، سیاستگذاری ، هماهنگی ، نظارت و اطلاع رسانی احکام قانون ساماندهی مد ولباس و مدیریت اموردبیرخانه ای آن .

 

١٠.   تدوین و پیشنهاد رشته ها و برنامه های درسی متناسب با حوزه فرهنگ و هنر در سطح عالی.

 

١١.   همکاری در انعقاد و اجرای قرار داد در زمینه مبادلات آثار هنری.

 

١٢.   بررسی و ارائه پیش نویس سیاست های کلی هنری کشور و ارائه به مراجع ذی ربط.

 

١٣.   هدایت و حمایت از موسسات هنری بمنظور افزایش تولید و نشر آثار هنرمندان کشور.

 

١٤.   هدایت،حمایت مادی و معنوی جهت ترویج فرهنگ پهلوانی در زمینه های موسیقی، جشنواره ها، هنرهای تجسمی و نمایشگاهی.

 

١٥.   تنظیم ضوابط و دستورالعمل های صدور اجازه ورود و خروج آثار هنری.

 

١٦.   تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل های لازم برای تاسیس و اداره مؤسسات آموزشی مربوط به منظور آموزش افراد مجرب در رشته های مختلف هنری و نظارت بر اجرای آنها.

 

١٧.   تنظیم ضوابط و دستورالعمل های ایجاد، توسعه و تجهیز تأسیسات هنری در سراسر کشور و نظارت برای اداره آنها.

 

١٨.   تعیین ضوابط ناظر بر تشکیل جشنواره ها و نمایشگاهها و مسابقات هنری و اعطاء جوایز در چارچوب مقررات.

 

١٩.   تعیین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به نظارت بر فعالیت هنری خارجیان مقیم ایران و     فعالیت های هنری خارج از کشور با همکاری و هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.

 

٢٠.   تهیه و تنظیم ضوابط تأسیس آموزشگاههای آزاد، مؤسسات و انجمن های هنری.

 

٢١.   تنظیم ضوابط و دستورالعمل های صدور اجازه تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات آزاد آموزشهای هنری.

 

٢٢.   تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به صدور پروانه نمایش برای کلیه نمایش هایی که در سطح ملی عرضه می گردد و نحوه دریافت هزینه از متقاضیان.

 

٢٣.   تعیین ضوابط و دستورالعمل های مربوط و نظارت بر فعالیت های هنری اقلیت های دینی.

 

٢٤.   تدوین ضوابط و دستورالعمل صدور اجازه تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات و آموزشگاه های آزاد هنری و انجمن های هنری و نظارت بر آنها.

 

٢٥.   همکاری در واژه سازی و واژه گزینی در مقوله های هنری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 

٢٦.   نظارت بر محصولات و اماکن هنری از نظر عدم کاربرد واژه های بیگانه.

 

٢٧.   نظارت و ارزشیابی در حوزه حرکت و اجرای برنامه های نمایشی.

 

٢٨.   پی­گیری ارزیابی و اعطای درجه هنری به مرشدان زورخانه با همکاری شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور.

 

٢٩.   تشکیل شورا ی سیاست گذاری و نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه یادمان و مدیریت دبیرخانه شورا.

 

٣٠.   تشکیل­ شورای نظارت برعلائم، نشانه­ها و تصاویر البسه ولوازم التحریر وکالاهای مشابه و پی­گیری اجرای مصوبات آن.

 

٣١.   ترویج هنر اسلامی و ملی در داخل کشور و کمک و همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای معرفی و ترویج آن در خارج از کشور از طریق آموزش و جذب علاقمندان و برگزاری نمایشگاهها.

 

٣٢.   شناسایی و حفظ اصالت و مالکیت و کیفیت انتقال آثار هنری

 

 

 

         ١-١٤- دبیرخانه مد ولباس

 

١.       سیاستگذاری، هماهنگی، اجرا ، نظارت ، اطلاع رسانی ؛ منطبق با اهداف قانون مد و لباس.

 

٢.       هماهنگی و ارتباط سهل و سریع و فراگیر میان کارگروه  مد و لباس و جامعه طراحان ، دانشگاهیان ، مردم و سایر مرتبطین حوزه مد و لباس .

 

٣.       فراهم نمودن امکان اجرای طرحها و پروژه های مطالعاتی وتحقیقاتی مورد نیاز ازطریق همکاری مستمر وتعریف شده با پژوهشگران حوزه و دانشگاه

 

٤.       اخذ و جمع بندی گزارش عملکرد دستگاه های مشمول قانون و ارزیابی آنها به منظور ارائه به کارگروه مد و لباس.

 

٥.       پیگیری مصوبات کارگروه مد و لباس و نظارت برحسن اجرای آنها.

 

 

 

            ١/١٤- دفتر هنرهای تجسمی

 

١.       برنامه ریزی جهت بررسی و تهیه طرح های توسعه هنرهای تجسمی.

 

٢.       برنامه ریزی و نظارت بر اجرای رویدادهای ملی از جمله نمایشگاهها و جشنواره ها و بینال ها به منظور اشاعه آفرینش های هنری برتر.

 

٣.       برنامه ریزی  برای معرفی و عرضه دستاوردهای هنرهای تجسمی داخلی و بین المللی به علاقمندان.

 

٤.       برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی به منظور بهره گیری از تخصص و توان صاحب نظران و پیشکسوتان و انتقال آن به هنرمندان جوان.

 

٥.       مطالعه، بررسی ارائه طرح های توسعه هنرهای تجسمی.

 

٦.       مطالعه و بررسی فناوری های نوین به منظور استفاده از آن بر اعتلاء گسترش هنرهای تجسمی.

 

٧.       نظارت بر ورود و خروج آثار مشکوک هنرهای تجسمی درچارچوب مقررات و سیاست های مصوب.

 

٨.       نظارت بر فعالیت مراکز، مؤسسات ، انجمن ها، اتحادیه های مربوط به هنرهای تجسمی و ارزیابی عملکرد آنها

 

٩.       نظارت و صدور مجوز به سایر مراکز و نهادهای فرهنگی و هنری اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری اکسپوها و نمایشگاهها و جشنواره ها در حوزه هنرهای تجسمی.

 

١٠.   مشارکت و نظارت بر برگزاری نمایشگاههای دو سالانه ملی به انجمن ها، مؤسسات فرهنگی و هنری و نهادهای هنری مردمی.

 

١١.   تهیه و تدوین ضوابط خلق و نمایش آثار هنری و تجسمی و نظارت بر آنها به منظور جلوگیری ازگرایش این آثار به سوی فرهنگ های منحط.

 

١٢.   تدوین ضوابط مربوط به صدور مجوز ایجاد، توسعه یا انحلال مراکز، مؤسسات ، نگارخانه ها ،     انجمن ها، اتحادیه های هنرهای تجسمی و نظارت بر اجرای آن ها.

 

١٣.   حمایت مادی و معنوی از حضور فعال هنرمندان و آثار هنری آنان در عرصه بین المللی.

 

١٤.   فراهم آوردن تسهیلات حمایتی جهت سهولت تأمین و تدارک ابزار و امکانات برای خلق آثارتجسمی و انجمن ها و مؤسسات فعال در این زمینه و ایجاد امکان برای تجربه فنی و هنری بویژه در زمینه هنرهای بومی.

 

١٥.   پیشنهاد برنامه ها ، طرح ها و آئین نامه ها در راستای سیاست های نظارتی و حمایتی در زمینه هنرهای تجسمی.

 

١٦.   ساماندهی و به روز رسانی  بانک اطلاعاتی در خصوص فعالیت های هنری، هنرمندان، اتحادیه ها و انجمن های هنری تجسمی .

 

١٧.   صدور مجوز تاسیس نگارخانه ها، مؤسسات و انجمن های هنری تجسمی و نظارت برآنها.

 

 

 

           ٢/١٤ - دفتر امور موسیقی

 

١.       سیاستگذاری، هدایت، حمایت، نظارت وتدوین خط مشی های کلان برای اعتلای موسیقی ایرانی .

 

٢.       مطالعه و بررسی فناوری های نوین در صنعت موسیقی جهان به منظور استفاده از آن بر اعتلاء گسترش و روز آمدی موسیقی ایرانی.

 

٣.       برنامه ریزی برای تعامل فعال با فرهنگ موسیقایی غیر ایرانی.

 

٤.       برنامه ریزی و ارائه موازین و مقررات برای حمایت از فعالان عرصه موسیقی .

 

٥.       برنامه ریزی برای  ترویج و بکار گیری ارزشهای ایرانی و اسلامی در خلق آثارموسیقایی کشور .

 

٦.       برنامه ریزی برای توسعه ، ترویج وتقویت فعالیتهای موسیقایی عملی وحمایت از گروه های متولی این امر.

 

٧.       برنامه ریزی جهت ترویج استانداردهای مورد نظر در رسانه های نوشتاری ،صوتی و تصویری.

 

٨.       تدوین ضوابط و مقررات برای فعالیت های موسیقایی مؤسسات، کانونها، انجمنها ، واحدهای صنفی وگروهی .

 

٩.       حمایت  معنوی برای پالایش ذوق زیبایی شناسی و سلیقه موسیقی عامه در جهت درک و استقبال از موسیقی .

 

١٠.   حمایت مادی و معنوی از گروه های موسیقی با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری .

 

١١.   حمایت مادی و معنوی از تشکیل کارگاه­های تخصصی آموزشی به منظور بهره گیری از تخصص و توان­ صاحبنظران و پیشکسوتان و انتقال آن به هنرمندان جوان .

 

١٢.   حمایت مادی و معنوی از تشکلهای هنری و فراهم ساختن ساز وکار لازم برای رفع موانع فعالیت بخش خصوصی در عرصه های گوناگون فعالیتهای مرتبط موسیقی .

 

١٣.   حمایت از برگزاری جشنواره های تخصصی وحضور گروه های موسیقی ایرانی در خارج از کشور.

 

١٤.   ارائه طرحها و پیشنهادات به­منظور حمایت ازتوسعه زیر­ساختها ازجمله تأسیس سالن ،تالار و استودیوهای تخصصی .

 

١٥.   نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه نشر و اجرای آثار موسیقایی درکشور.

 

١٦.   نظارت بر فعالیت مؤسسات ، انجمنها و واحدهای صنفی موسیقایی کشور و ارزیابی عملکرد آنها .

 

١٧.   صدور مجوز برای اجرای آثار صحنه ای و تولیدات موسیقیایی .

 

١٨.   تدوین ضوابط و مقررات مربوط به مالکیت معنوی در حوزه موسیقی با همکاری مراجع ذیربط.

 

١٩.   صدور مجوز تأسیس ،‌توسعه و انحلال مؤسسات ، انجمنها ، واحدهای صنفی و مراکز موسیقایی کشور.

 

٢٠.   واگذاری تصدی امور اجرایی در زمینه موسیقی به بخش غیر دولتی

 

٢١.   بستر سازی برای تغییر رویکرد حمایتی وترویجی به سمت موسیقی ریشه دار ایرانی وحذف تدریجی موسیقی های مبتذل.

 

٢٢.   تعامل و تبادل نظر دوره ای با نهادهای مذهبی جهت تبیین اهداف و جلوگیری از القائات غیر واقعی.

 

٢٣.   مدیریت و اداره  کمیته حل اختلاف متشکل از مدیران دفتر موسیقی، خانه موسیقی  و نمایندگان ناشران و هنرمندان و کارشناسان واحد نظارت و بخش خصوصی.

 

٢٤.   ساماندهی و به روز رسانی بانک اطلاعاتی گروه ها و هنرمندان حوزه موسیقی کشور.

 

 

 

           ٣/١٤- اداره کل هنرهای نمایشی

 

١.       تدوین سیاستهای اجرائی در زمینه گسترش کیفی و فیزیکی هنرهای نمایشی.

 

٢.       سیاستگذاری در جهت بررسی و تهیه طرح های توسعه هنرهای نمایشی به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه.

 

٣.       برنامه ریزی جهت توسعه و پویایی اقتصاد هنرهای نمایشی و ساماندهی نظام یارانه ای حمایت از تولید آثار نمایشی.

 

٤.       برنامه ریزی در راستای توسعه ساختارها و زیربناهای لازم جهت رشد، تولید و عرضه آثار نمایشی.

 

٥.       برنامه ریزی در جهت رشد فرهنگ و هنر ایرانی – اسلامی و فراهم آوردن زمینه اشاعه بنیان های هویت ملی از طریق گسترش تئاتر با رویکرد آئین ها و سنن ملی فرهنگ عمومی و منطقه ای کشور.

 

٦.       برنامه­ریزی برای فراهم آوردن تسهیلات لازم برای حضور هنرمندان هنرهای نمایشی در جشنواره ها و مسابقات داخلی و بین المللی.

 

٧.       برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت ها جهت بهبود و افزایش ظرفیت های نمایشی از طریق توسعه و تجهیز فضاهای نمایشی و گسترش فعالیت های نمایشی در سراسر کشور.

 

٨.       برنامه ریزی برای فراهم آوردن زمینه های بروز خلاقیت ها و کشف استعدادها و زمینه سازی برای رشد اندیشه ها و شکوفائی منابع انسانی از طریق آفرینش و ارائه آثار نمایشی متناسب با منزلت فرهنگی کشور.

 

٩.       برنامه ریزی به منظور حمایت مادی و معنوی از هنرمندان در جهت ایجاد و توسعه و بهره برداری از فضاهای نمایشی نظیر تالارها، موزه ها ، مراکز مطالعاتی و آموزشی با همکاری بخش خصوصی و سایر دستگاههای اجرایی.

 

١٠.   برنامه ریزی  در جهت تقویت ساختار حقوقی و قانونی حمایت از هنرمندان و همچنین تعمیم مقررات تأمین اجتماعی به کلیه فعالان عرصه نمایش.

 

١١.   برنامه ریزی در جهت ترویج فرهنگ هنرهای نمایشی از طریق تقویت گروههای نمایشی از نظر کمی و کیفی.

 

١٢.   برنامه ریزی به منظور حمایت مادی  از چاپ و انتشار و پژوهش های آثار نمایشی و پایان نامه های برتر دانشجویی.

 

١٣.   برنامه ریزی به منظور حمایت ­از ­برگزاری­کارگاه های­آموزشی وکلاس­های عملی­تئاتر به صورت ملی،استانی و بین المللی .

 

١٤.   مطالعه، بررسی و حمایت از پژوهش در تاریخ ادبیات نمایشی ایران و اسلام و ویژگی های آنها و اهتمام در جهت توسعه کمی و کیفی بخش تولید و توزیع هنرهای نمایشی در داخل و خارج از کشور.

 

١٥.   صدور مجوز به منظور اجرا در تالارهای عمومی سطح کشور.

 

١٦.   صدورمجوز به­منظورایجاد توسعه­یا انحلال و ارزیابی فعالیت مراکز، اتحادیه ها، کانون ها و انجمن های مربوط به هنرهای نمایشی در چارچوب قوانین و مقررات مصوب و نظارت برحسن اجرای آنها

 

١٧.   تدوین ضوابط مربوط به خلق هنرهای نمایشی و جلوگیری از گرایش این هنر به سوی فرهنگ های منحط و نازل.

 

١٨.   تدوین ضوابط مربوط به فعالیت مراکز، اتحادیه ها ،کانون ها، انجمن ها و واحدهای صنفی مربوط به هنرهای نمایشی .

 

١٩.   هماهنگی و برقراری تعاملات بین المللی و تبادل تجارب در این زمینه از طرق عرصه آثار و     توانائی های هنرمندان و فرهنگ و هنر ایرانی – اسلامی.

 

٢٠.   ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت مادی و معنوی از فعالان عرصه هنرهای نمایشی به منظور بسط، مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی صنفی و حرفه ای و رشد تولید و توزیع آثار نمایشی.

 

٢١.   تدوین ضوابط و دستورالعمل های لازم برای صدور پروانه نمایش ( ملی، محلی و بین المللی ) و نحوه دریافت هزینه از متقاضیان و نظارت بر حسن اجرای آثار نمایشی.

 

 

 

            ٤/١٤- دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی وهنری

 

١.       برنامه ریزی بمنظور  بازآموزی و ارتقاء دانش فنی و تخصصی اعضاء و اساتید  آموزشهای فرهنگی و هنری درجهت توسعه ظرفیتهای کمی وکیفی  درقالب برنامه های میان مدت و بلندمدت.

 

٢.       برنامه ریزی برای تقویت ارتباط مناسب و مکمل میان بخش فرهنگی و بخش آموزش کشور درجهت گسترش آموزشهای فرهنگی درمراکز آموزش  پایه وعالی کشور.

 

٣.       مطالعه و برنامه ریزی برای جمع آوری ، تدوین و طبقه بندی اطلاعات مرتبط با طرحهای آموزشی مجامع ومراکز فرهنگی و هنری و تشکیل پایگاههای اطلاعاتی به منظور بهره گیری از ظرفیت وتوان آنها.

 

٤.       طراحی و برنامه ریزی محتوا، مواد ،زمان و ارائه نظامهای آموزش رسمی و غیررسمی فرهنگ وهنر.

 

٥.       برنامه ریزی برای استفاده اصحاب فرهنگ وهنر ازفرصت های آموزشی و مطالعاتی درداخل وخارج ازکشور .

 

٦.       مطالعه و ارائه راهکار مناسب به منظور بسط وگسترش مفاهیم فرهنگ وهنر دینی و ارزشی در آموزشهای فرهنگی و هنری کشور

 

٧.       مطالعه و پژوهش در زمینه آموزشهای علمی – کاربردی برای دستیابی به روشها و الگوهای مناسب آموزشی.

 

٨.       بررسی ، مطالعه و ارائه ضوابط ، سیاستها وخط مشی های مربوط به تأسیس ، بهره برداری ، توسعه وگسترش مراکز فرهنگی ، هنری و آموزشی چند منظوره با لحاظ نمودن رشد جمعیت.

 

٩.       نظارت و ارزیابی مستمر بر فعالیت مراکز ، مجامع ، تشکلها ونهادهای صنفی حرفه ای فرهنگی ، هنری و آموزشی وارائه گزارش به مراجع مربوطه

 

١٠.   تدوین برنامه درسی برای مقاطع مختلف آموزشی از قبیل آموزش عالی ، پودمانی ، کوتاه مدت علمی – کاربردی.

 

١١.   بررسی وصدور مجوز تأسیس مؤسسات فرهنگی ، هنری و آموزشی توسط اتباع خارجی ودیپلماتها  (سفارتخانه ها) باهماهنگی سازمانها ومراجع ذیربط.

 

١٢.   صدور مجور تأسیس ، رسیدگی ونظارت براداره آموزشی هنرستانهای تحت پوشش آموزشهای مهارتی ( کارودانش – آزاد).

 

١٣.   هدایت و حمایت  از فعالان عرصه آموزش فرهنگ و هنر در کشور.

 

١٤.   تهیه و ارائه ضوابط ، برنامه ها ، دستورالعمها و سایر طرحهای آموزشی در جهت توسعه آموزشهای منابع انسانی بخش فرهنگ وهنر.

 

١٥.   بررسی امکانات فناوری نوین و استفاده بهینه از آنها در جهت ارتقاء کیفی آموزشها ، توانمندسازی وتوسعه ظرفیت نیروی انسانی بخش فرهنگ و هنری کشور.

 

١٦.   تهیه وتدوین دستورالعملها، ضوابط و روشهای لازم برای تشکیل پرونده متقاضیان .(اخذ کارت صلاحیت تدریس ، تأسیس وتمدید مجوز آموزشگاههای آزاد هنری و آزمون های جامع و ادواری و مهارتی در رشته های کاردانش و آزمونهای ورودی هنرجویان هنرستانهای هنرهای زیبا ،صدور مجوز و تمدید رشته های درحال اجرا در مراکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر) .

 

١٧.   بررسی تعیین صلاحیت و صدور و ابلاغ مجوز تأسیس ، توسعه و انحلال مراکز، کانونها ، اتحادیه ها، انجمنها و موسسات فرهنگی و هنری در چارچوب قوانین ومقررات مربوط ، پس از تصویب اساسنامه آنها و ابلاغ به سازمانها و مراجع ذیربط ( نظیر سازمان ثبت شرکتها).

 

١٨.   ارائه طرحهای موثر برای توسعه مشارکت مردم ونهادهای صنفی وحرفه ای فرهنگی ، هنری و آموزشی دارای مجوز.

 

١٩.   هماهنگی و همکاری در فعالیتهای بین المللی مراکز فرهنگی وهنری و انعکاس نتایج حاصل از ارتباط با مجامع و سازمانهای بین المللی ( یونسکو ، آیسیسکو و اکو) به مراکز مربوطه وحضور مؤثر در آنها جهت ایجاد هماهنگی های لازم در تعامل فرهنگی ، هنری و آموزشی .( مشارکت در کنفرانس جهانی آموزش هنر ذیل سازمان علمی فرهنگی یونسکو) .

 

٢٠.   همکاری در بازسازی ، نوسازی ، تجهیز وتأمین امکانات وتسهیلات توسعه ظرفیت مراکز فرهنگی ، هنری و آموزشی کشور.

 

٢١.   برگزاری همایشها ، نمایشگاهها ، نشستهای تخصصی و سمینارهای مطالعاتی و پژوهشی و آموزشی فرهنگی وهنری درقالب برنامه های توسعه با مشارکت بخش غیر دولتی .

 

           ١٥- معاونت حقوقی ، امور مجلس و استانها

 

١.       سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص فعالیتهای مربوط به امور حقوقی و مجلس در چارچوب سیاستهای وزارتخانه.

 

٢.       برنامه ریزی در جهت معرفی فعالیتها و اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تبادل اطلاعات با نمایندگان به منظور اجرای برنامه ها و طرح های فرهنگی ، هنری و تبلیغاتی در حوزه انتخابیه آنها.

 

٣.       برنامه ریزی در راستای برگزاری جلسات برای تبادل نظر با نمایندگان مجلس بمنظور تسهیل اجرای برنامه ها و طرحهای فرهنگی،هنری وتبلیغاتی.

 

٤.       نظارت بر تنظیم و انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی از نظر حقوقی و قانونی و مشارکت در تهیه و تنظیم فرمها و دستورالعملهای حقوقی.

 

٥.       نظارت بر تعیین ضوابط مربوط به شناسایی و ثبت آثار فرهنگی و هنری و حقوق مادی و معنوی مخترعین، مؤلفین، هنرمندان و پدیدآورندگان کلیه آثار فرهنگی ، هنری و مطبوعاتی.

 

٦.       نظارت بر مطالعه و بررسی وتهیه گزارشات و اطلاعات و آمار از وضع فرهنگی­استانها و مناطق و ارائه گزارش های مورد نیاز در خصوص مشکلات ، تنگناها، نظرات و ویژگیهای واحدهای استانی و شهرستانی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع و شوراهای برنامه ریزی.

 

٧.       بررسی و مطالعه مستمر قوانین و مقررات مربوط به فعالیتهای بخش فرهنگ و هنر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی لازم به مراجع ذیربط

 

٨.       بررسی ، مطالعه و شناسایی راهکارهای مطلوب برای تقویت واحدهای استانی در قالب تفویض اختیار

 

٩.       اقدام در شناسایی فرهنگی مناطق کشور از نظر کیفیت زندگی، اوضاع طبیعی ، وضعیت تاریخی ،اقوام و عقاید و باورها، سنت ها ،آداب و رسوم ،زبان و گویش ها، ادیان و مذاهب.

 

١٠.   دفاع از لوایح پیشنهادی در کمیسیونها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی حسب مورد.

 

١١.   تنقیح قوانین و مقررات و روز آمد نگه داشتن آنها.

 

١٢.   بررسی و ارائه نظر مشورتی به مقام عالی وزارت در زمینه انتصاب مسؤلین استانی و نظارت بر عملکرد آنها.

 

١٣.   انجام اقدامات در زمینه طرح دعاوی، تنظیم دادخواستها و لوایح دفاعیه در مراجع حقوقی و قضایی.

 

١٤.   ارائه راهنمایی ها و پاسخ به استعلامهای واحدهای مختلف مرکزی و استانی در جهت ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات.

 

 

 

            ١/١٥- دفتر حقوقی و مالکیت معنوی

 

١.       برنامه ریزی برای برگزاری میزگردها و سمینارهای تخصصی .

 

٢.       گردآوری، طبقه‌بندی و بررسی کلیه قوانین، ضوابط، دستورالعمل‌های حقوقی و قضایی مرتبط با وظایف وزارتخانه و همچنین منابع و ماخذ حقوقی و قضایی بین‌المللی

 

٣.       بررسی و انجام کلیه امور حقوقی وزارتخانه و ارائه مشورت‌های حقوقی در انعقاد موافقت‌نامه‌ها، تنظیم قرار دادها و موارد نظیر.

 

٤.       تهیه و نظارت بر اجرای مقررات و دستورالعمل‌های حقوقی.

 

٥.       نظارت و مشارکت در تهیه و تنظیم اساسنامه‌ها، آئین نامه‌ها و مقررات از لحاظ حقوقی و آثار و تبعات حقوقی ناشی از آنها.

 

٦.       هماهنگی و تعامل با مراجع حقوقی و قضایی جهت پی‌گیری و انجام وظایف محوله و انعکاس نظرات این مراجع در زمینه‌های مرتبط با وظایف وزارتخانه به واحدهای ذی ربط.

 

٧.       اظهار نظر و ارائه طریق قانونی در مسائل حقوقی به سازمانهای وابسته و واحدهای تابعه در صورت ارجاع.

 

٨.       طرح دعاوی در مراجع قضایی و حقوقی به نمایندگی از سوی وزارتخانه و سازمانهای تابعه و تهیه لوایح دفاعیه و درخواستهای حقوقی در مقابل دعاوی علیه وزارتخانه و سازمانهای تابعه در مراجع قضایی.

 

٩.       بررسی و اظهار نظر نسبت به پیش‌نویس موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها و تهیه پیش نویس متون موارد فوق با هماهنگی معاونت‌های ذی‌ربط.

 

١٠.   بررسی و اظهار نظر پیرامون قراردادهای منعقده فی‌مابین وزارتخانه و اشخاص حقیقی و حقوقی از لحاظ رعایت قوانین و مقررات جاری و انطباق آنها با موازین حقوقی.

 

١١.   انجام اقدامات لازم در جهت وصول مطالبات و احقاق حقوق وزارتخانه.

 

١٢.   ساماندهی و به روز رسانی بانک اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات برای بهره‌برداری کلیه واحدها.

 

١٣.   هماهنگی و تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اطلاع معاونت متبوع بمنظور تبیین مقررات، موازین و طرحهای حقوقی.

 

١٤.   طراحی و استقرار نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین المللی .

 

١٥.   تعیین ضوابط مربوط به شناسایی و ثبت آثار فرهنگی و هنری و حقوق مادی و معنوی مؤلفین، هنرمندان و پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای .

 

١٦.   هماهنگی و برقراری ارتباط منسجم و مستمر با شورای عالی انفورماتیک و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور و سایر مراجع ذیربط.

 

١٧.   هماهنگی و تعامل  با مراجع حقوقی، قضایی و قانون‌گذاری جهت هماهنگی امور و مستند سازی روز آمد نمودن بانک  قوانین و مقررات حقوقی و اجرایی و رویه‌های قضائی برای بهره برداری کلیه واحدهای سازمانی دستگاه.

 

١٨.   اجرای طرحهای مطالعاتی ملی و بین‌المللی در خصوص امور مالکیت معنوی .

 

١٩.   رسیدگی به دعاوی پدید آورندگان آثار فرهنگی و هنری .

 

            ٢/١٥- دفتر امور مجلس

 

١.       پیگیری موارد و موضوعات مرتبط با وظایف وزارتخانه در جلسات، مذاکرات، تصمیم‌گیریهای کمیسیونها و جلسات علنی مجلس شورای اسلامی بمنظور اطلاع از مراحل تصویب.

 

٢.       اخذ  نظرات نمایندگان و نیازمندیهای فرهنگی، هنری و تبلیغی حوزه‌های انتخابیه آنان و مشکلات و مسائل مطروحه به منظور انعکاس به واحدهای ذیربط.

 

٣.       ارائه اطلاعات لازم از طرح‌ها، برنامه‌های جاری و آینده و همچنین تصمیمات و عملکرد وزارتخانه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

 

٤.       جمع آوری و تدوین اطلاعات مرتبط با برنامه ها، سیاست ها، مصوبات و عملکرد وزارتخانه به منظور بهره برداری در کمیسیون ها و جلسات مجلس شورای اسلامی.

 

٥.       بررسی تبعات و جوانب فرهنگی و اجتماعی طرح ها، لوایح، قوانین و مباحث مطروحه در مجلس شورای اسلامی با همکاری واحدهای ذیربط.

 

٦.       ارائه نظرات و مشورتهای لازم به سایر معاونت‌های وزارتخانه در زمینه‌های خواسته شده و مورد استعلام.

 

          ٣/١٥- دفتر هماهنگی  امور استانها

 

١.       اخذ سیاستها، خط مشی های کلی و برنامه های فراگیر، حمایتی، هدایتی و نظارتی وزارتخانه و بررسی و مطالعه چگونگی اعمال واجرای آنها در سطح کشور.

 

٢.       برنامه ریزی حمایتی درجهت انجام مطالعات، تحقیقات و بررسیهای  منطقه ای به واحدهای استانی بمنظور جامعه شناسی و فرهنگ شناسی مناطق مربوط.

 

٣.       برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم برای تأمین وسایل و تجهیزات و موارد مصرفی واحدهای استانی با هماهنگی واحدهای ذی ربط وزارت متبوع.

 

٤.       مطالعه در شناسایی فرهنگی مناطق کشور از نظر کیفیت زندگی، اوضاع طبیعی، وضعیت تاریخی اقوام و عقاید و باورها، سنت ها، آداب و رسوم، زبان و گویشها، ادیان و مذاهب

 

٥.       مطالعه و بررسی در مورد چگونگی توزیع عادلانه امکانات و منابع فرهنگی و هنری به استانهای کشور به ویژه مناطق محروم و انعکاس نتایج مطالعات به دفتر برنامه و بودجه و سایر واحدهای برنامه ریزی و تصمیم گیری و سیاستگذاری.

 

٦.       نظارت و پی گیری در زمینه برقراری ارتباط مستمر، سریع و صحیح فی مابین واحدهای استانی و حوزه های وزارتخانه و فراهم آوردن زمینه های برقراری ارتباط در موارد برگزاری سمینارها، جلسات  و غیره

 

٧.       نظارت و هماهنگی در زمینه های اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در استانهای مرزی.

 

٨.       نظارت و هماهنگی بر اجرای برنامه های ملی و استانی.

 

٩.       تهیه ، تدوین و به هنگام سازی  شناسنامه های فرهنگی استانها ومناطق کشور با هماهنگی و همکاری حوزه های وزارت متبوع و ارگانهای ذی ربط کشور ، بمنظور استفاده محققان پژهشگران و مسئولین دستگاه از شرایط فرهنگی استان و رفع کمبودها و نواقص.

 

١٠.   اقدام دربکارگیری شیوه های مناسب برای انجام فعالیتهای فوق ( تأمین، شناسایی ) گردآوری، تفکیک  و طبقه بندی و ایجاد امکانات لازم بمنظور دسترسی سریع به اطلاعات دقیق و به روز با همکاری واحدهای ذی ربط وزارت متبوع

 

١١.   ارایه اطلاعات به پژوهشگران ، علاقمندان، برنامه ریزان و سایر مراجعان و تهیه و تنظیم گزارشهای دوره ای از ماهیت اطلاعات موجود و جمع آوری شده.

 

١٢.   ارزیابی فعالیتها، طرحها و برنامه ها و حصول اطمینان از صحت انجام وظایف و عملکرد واحدهای استانی از طریق اعزام هیأت های نظارت و ارزیابی.

 

١٣.   مشارکت و همکاری با واحدهای ذی ربط وزارت متبوع در خصوص ساماندهی وضعیت ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 

١٤.   هماهنگی در فعالیتهای واحدهای استانی از طریق حوزه های ذی ربط با توجه به ویژگیهای شناخته شده آنها و ارزشیابی نحوه کار مدیریت و همچنین چگونگی اجرای برنامه ها وطرحهای واحدهای استانی و تهیه گزارش های جامع در این موارد به مراجع مربوط

 

١٥.   همکاری با حوزه های وزارت متبوع در زمینه ایجاد ارتباط و اعمال سیاستهای حمایتی ، هدایتی و نظارتی آنان در منطقه مورد نظر.

 

١٦.   همکاری در جهت ارائه اطلاعات لازم به مراجع ذی ربط بمنظور برآورد کمیت و کیفیت مناسب بودجه و طرحهای عمرانی استان ها در کل کشور.

 

١٧.   هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در استانها.

 

١٨.   همکاری با دفتر مدیریت عملکرد جهت تسهیل در ارزیابی عملکرد استانها.

 

١٩.   هماهنگی و تعامل با حوزه های ذی ربط در برنامه ریزی امور فرهنگی، هنری، تبلیغی و اجتماعی عشایر کشور با توجه به مصوبات و دستورالعمل ها.

 

٢٠.   بررسی نیازمندیها ، مشکلات، نارسائیهای اجرایی و نحوه طرحها و برنامه های فرهنگی و هنری و تبلیغاتی و غیره در استانهای کشور و تهیه گزارشهای جامع از انجام موارد برای مقامات و حوزه های مختلف و پی گیری موارد تا حصول نتیجه.

 

٢١.   هماهنگی و تعامل پیرامون تأئید ودفاع از طرحهای پژوهشی واحدهای استانی از طریق مراجع پژوهشی ذیربط.

 

 

 

           ١٦- معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

١.       تعیین سیاست ها و راهکارهای اشتغال و کارآفرین در طول برنامه های توسعه کشور.

 

٢.       برنامه ریزی بمنظور جذب و بکارگیری نیروی انسانی مناسب در قالب برنامه تأمین نیروی انسانی وزارتخانه.

 

٣.       برنامه ریزی و اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور در وزارتخانه.

 

٤.       برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور تأمین مطلوب خدمات رفاهی، تفریحی، مسافرتی، درمانی، بهداشتی و مددکاری کارکنان و خانواده های آنان.

 

٥.       برنامه ریزی به منظور تأمین به موقع و مطلوب نیازهای پشتیبانی حوزه مرکزی در چارچوب مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط.

 

٦.       برنامه ریزی ، تأمین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محلهای مختلف.

 

٧.       برنامه ریزی ، هماهنگی ، جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم بودجه وزارت متبوع با همکاری و  مشا رکت واحدهای ذی ربط و توزیع و تخصیص آن و نظارت بر اجرای آنها.

 

٨.       برنامه ریزی و طراحی برنامه جامع نیروی انسانی از جمله بهسازی ترکیب نیروی انسانی، جذب و نگهداری نیروی انسانی ، ارتقاء مهارت و کارآیی ( آموزش کارکنان و مدیران وزارتخانه ) .

 

٩.       برنامه­ریزی و تعیین شاخصها و استاندارهای ایجاد،توسعه و ساخت و ساز فضاهای فرهنگی و هنری و اجرای طرحهای عمرانی ملی و نظارت بر آنها.

 

١٠.   برنامه ریزی و انجام امور مربوط برای انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در تعامل و هماهنگی با سایر واحدهای وزارت.

 

١١.   طراحی برنامه جامع نوسازی و تحول اداری وزارتخانه در چار چوب ضوابط، مقررات و بر نامه های مصوب کشور.

 

١٢.   بررسی،مطالعه ­و برنامه ریزی در راستای تقویت اقتصاد فرهنگ از جمله اشتغال، صنایع،         سرمایه گذاری، فنآوری در بخش فرهنگ و هنر و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه .

 

١٣.   مطالعه و بررسی برنامه ها و اهداف توسعه ادارات کل، اعتبارات و منابع مالی استانها براساس سیاستها، خط مشی ها و جهت گیری های منطقه ای و استانی.

 

١٤.   مطالعه و تدوین مستندات راهبردی توسعه کاربری فناوری اطلاعات در وزارت متبوع.

 

١٥.   مطالعه و بررسی شناخت ، تحلیل و ارزیابی سنجش اثربخشی برنامه ها و عملکرد واحدهای مختلف.

 

١٦.   بررسی طرح ها و برنامه ها و تصویب و نظارت بر تعهد و پرداخت اعتبارات و چگونگی استفاده ، خرید و حمایت از آثار، سامانه ها، رسانه ها، نرم افزارها، سخت افزارها و خدمات مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کلیه واحدهای حوزة مرکزی وزارت متبوع.

 

١٧.   راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه ها و تحول اداری در قالب قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختار و فرآیندها.

 

١٨.   طراحی نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی.

 

١٩.   تهیه و تدوین شاخص ها و نحوه ارزیابی عملکرد برنامه ها، طرحها و فعالیت واحدها.

 

٢٠.   بررسی و مطالعه و ارائه راهکار در  زمینه تدوین سیاست های اشتغالزایی کشور بمنظور توسعه فعالیتها و سرمایه گذاری بخش خصوصی.

 

٢١.   نظارت بر بررسی، مطالعه و تدوین ضوابط و دستورالعملهای لازم بمنظور اجرای مؤثر و صحیح قوانین، مقررات و آئین نامه های اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی  وزارتخانه و واحدهای تابعه استانی.

 

٢٢.   نظارت بر انجام امور مربوط به صدور احکام کارگزینی، انتصابات، حضور و غیاب، مرخصی ها، ارزشیابی، ماموریت، انتقال، پرداخت حقوق و دستمزد، طبقه بندی مشاغل، بازنشستگی، استعفاء و خروج از خدمت کارکنان در حوزه مرکزی با هماهنگی واحدهای ذی ربط.

 

٢٣.   نظارت بر انجام امور مالی نظیر تنظیم و کنترل حسابها در چارچوب اعتبارات مصوب، انجام صحیح هزینه ها و سایر پرداختها، وصول درآمدها و سایر دریافت ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

 

٢٤.   نظارت بر  حفظ و نگهداری اموال و دارائیهای منقول و غیر منقول وزارتخانه و تمرکز اسناد و مدارک مربوط.

 

٢٥.   اتخاذ تدابیر لازم به منظور نگهداری، تنظیم و تحویل به موقع حساب دریافت ها، پرداخت ها و نظارت بر حسن اجرای این امور در حوزه مرکزی و واحدهای تابعه

 

٢٦.   تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه ، میان و بلند مدت با مشارکت مؤثر واحدهای ذیربط.

 

٢٧.   ارزیابی مستمر عملکردهای مالی با رویکرد ارایه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح در جهت بهبود مستمر و اثر بخشی آنها.

 

٢٨.   ارزیابی مستمر فعالیتهای پشتیبانی در وزارتخانه با رویکرد شناسایی انحرافات احتمالی و بکارگیری اقدامات اصلاحی.

 

٢٩.   طراحی، تدوین و ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط لازم برای اجرای  مؤثر برنامه های مربوط به منابع انسانی در حوزه مرکزی و واحدهای استانی.

 

٣٠.   اتخاذ تدابیر لازم به منظور وصول به موقع درآمدها اعم از درآمدهای عمومی و اختصاصی.

 

٣١.   اجرای صحیح و دقیق کلیه قوانین و مقررات اداری و استخدامی وزارتخانه.

 

 

 

            ١/١٦- دفتر برنامه و بودجه

 

١.       سیاستگذاری و تدوین راهبردهای بلند مدت توسعه و توزیع عادلانه فضاها و امکانات فرهنگی منطبق با ویژگیهای سرزمین (آمایش سرزمین).

 

٢.       برنامه ریزی جهت  بهره مندی از نظرات ، پیشنهادات و جمع بندی اطلاعات، بررسی ها و توجیهات به منظور دفاع از بودجه سالانه آنها در قالب برنامه ریزی عملیاتی.

 

٣.       مطالعه، بررسی، برآورد اعتبارات و نیازها، برای دستیابی به اهداف و برنامه های کوتاه، میان و     بلند مدت

 

٤.       مطالعه و بررسی برنامه ها و اهداف توسعه ادارات کل، اعتبارات و منابع مالی استانها بر اساس سیاستها، خط مشی ها و جهت گیریهای منطقه ای و استانی .

 

٥.       مطالعه ، بررسی، کنترل و نظارت بر برنامه های حوزه های مختلف و همکاری در جهت تدوین شاخص ها و معیارها و دستوالعمل های اجرایی آن و پیگیری دستورالعمل ابلاغی.

 

٦.       تعیین منابع مالی و اهتمام جهت افزایش آن و نظارت بر حسن اجرای آن.

 

٧.       نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنمائیهای لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.

 

٨.       تهیه، تنظیم، پیشنهاد و اصلاح بودجه و تبصره های مرتبط با وزارتخانه و پیش بینی درآمدها در قالب اهداف برنامه ها، ضوابط و موازین تعیین شده و دفاع از آن در مراجع ذی ربط.

 

٩.       بررسی مستمر و اظهار نظر در خصوص قوانین، مصوبات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها ، طرحها و تبصره ها، پیشنهادات ارائه شده از سوی کمیته ها، شوراها، سمینارها، هیأت دولت و در زمینه بودجه و برنامه ریزی منطقه ای و استانی.

 

١٠.   تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای مربوط به نحوه محاسبه و برآورد در آمدها و هزینه های بودجه و ارائه دستورالعمل ها و روشهای بودجه بندی به حوزه های وزارت برای تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه.

 

١١.   ارائه راهکارهای هدایتی به استانها در تنظیم و دفاع از بودجه سالانه.

 

١٢.   تهیه و مبادله موافقت نامه های اصلی و متفرقه دستگاه اعم از هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و پیگیری تخصیص اعتبارات و وجوه در مقاطع مختلف و اعلام آن به واحدهای ذیربط

 

١٣.   توزیع و اختصاص اعتبار طرحها، برنامه ها و فعالیتها بر اساس مقررات تعیین شده و نظارت بر حسن اجرای آن و دریافت گزارشات مربوطه از واحدها و ارائه آن به مراجع ذیربط

 

١٤.   دریافت گزارشهای ادواری از عملکرد واحدهای مربوطه و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آن در جهت ارتقاء عملکرد واحد

 

١٥.   تعامل و همکاری با دستگاهها و سازمانهای تابعه و استانها در جهت تنظیم برنامه و بودجه سنواتی آنها و مبادله موافقت نامه های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها.

 

 

 

           ٢/١٦- دفتر نوسازی و تحول اداری

 

١.          سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی طرح‌های آماری برای شناسایی، گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری با تأکید بر استفاده از فناوری نوین در سطح دستگاه ، سازمانها ، موسسات و شرکت های وابسته واحدهای استانی.

 

٢.          تعیین و تدوین سیاستهای نیروی انسانی سازمان بر اساس آمار، اطلاعات پرسنلی و ضوابط و مقررات استخدامی.

 

٣.          برنامه ریزی نیروی انسانی و پیش بینی عرضه و تقاضای پرسنل مورد نیاز در وضعیت موجود وبر مبنای اهداف آتی وزارت

 

٤.          برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان.

 

٥.          تدوین برنامه جامع نیروی انسانی در سطح ستاد و استان.

 

٦.          برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای استانی و نظارت بر حسن اجرای آن.

 

٧.          برنامه ریزی و انجام مطالعات مستمر بمنظور شناخت فرایندها و روشهای انجام کار، مستند سازی و مهندسی مجدد آنها .

 

٨.          برنامه ریزی برای تأمین نیازهای آموزشی کارکنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی لازم در سطح وزارتخانه با موافقت مراجع ذیربط و رعایت مقررات مربوطه.

 

٩.          برنامه‌ریزی و نظارت در جهت استقرار آمارهای ثبتی در راستای اجرای طرح‌های آماری در حوزه فرهنگ و هنر.

 

١٠.       مطالعه و شناخت نیازهای آماری کشور در بخش فرهنگ و هنر

 

١١.       مطالعه  به منظور استقرار نظام وسبک های نوین مدیریت و فرهنگ سازی برای تحقق تحول اداری و کارآمدی نظامهای مدیریت.

 

١٢.       مطالعه و بررسی بمنظور اصلاح ساختار سازمانی دستگاه  و سازمانهای وابسته ، منطبق با برنامه های کلان و ملی، سیاست ها، ضوابط و مقررات مربوطه.

 

١٣.       انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه و ارزیابی مستمر چگونگی و عملکرد چرخه و ارائه راه حل های اصلاحی

 

١٤.       مطالعه و بررسی توسعه مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدیهای دولت در اجرای ضوابط مربوطه.

 

١٥.       مطالعه و تهیه کنترل و استاندارد سازی فرمهای اداری و کدگذاری اصلاح و بهنگام سازی آنها.

 

١٦.       بررسی، مطالعه ، نیازسنجی آموزشی و تهیه و تدوین دروس تخصصی کارکنان بمنظور ارتقاء سطح مهارت ، دانش و نگرش آنها در سطوح مختلف.

 

١٧.       بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسائیها و مشکلات جاری سیستمها ،فرایندها و روشهای مشترک اختصاصی و عمومی .

 

١٨.       همکاری در بررسی و مطالعه معیارها و روشهای ارزشیابی و ارائه پیشنهادات اصلاحی بمنظور ارتقاء اثر بخشی برنامه های ارزشیابی کارکنان.

 

١٩.       نظارت بر حسن اجرای فرایندها و روشهای ابلاغی و بررسی میزان اثر بخشی آنها.

 

٢٠.       انجام اقدامات لازم در جهت اجرای مصوبات شورای عالی اداری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی شورای تحول اداری در سطح وزارتخانه، سازمانهای وابسته و ادارات کل استانی.

 

٢١.       تدوین شاخص های سلامت نظام اداری و همکاری در سنجش میزان سلامتی نظام اداری وزارتخانه.

 

٢٢.       اتخاذ تدابیر و اعمال خط مشی های لازم بمنظور ارتقاء رضایت ارباب رجوع.

 

٢٣.       انجام اقدامات در اجرای مصوبات و دستورالعمل های ستاد جشنواره شهید رجایی در وزارتخانه.

 

٢٤.       تهیه برنامه ها درخصوص ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری در دستگاه و استفاده و مصرف بهینه و مؤثر منابع ( انسانی، زمانی ، مالی، فیزیکی، اطلاعاتی)  در دستگاه ذیربط.

 

٢٥.       بررسی و تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی ، اهداف، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط و مقررات .

 

٢٦.       ارائه پیشنهادات اصلاحی در ارتباط با مهندسی مجدد سازمان و ساختار تشکیلاتی، ایجاد ، ادغام ، حذف ، تفکیک وانحلال واحدها یا پست های سازمانی.

 

٢٧.       بررسی و اعلام نظر درخصوص قوانین، آئین نامه ها ، تصویب نامه ها و اساسنامه ها از بعد تشکیلاتی.

 

٢٨.       تدوین  استانداردهای فضا و مکان و نحوه استقرار واحدها در ساختمانها و استفاده بهینه از فضاها

 

٢٩.       بررسی و اصلاح قوانین و مقررات صدور مجوزها و خدمات وزارت متبوع درجهت استاندار سازی عنوان ، زمان ، هزینه ، مراحل ، شرایط و مدارک درخواستی.

 

٣٠.       تدوین و تنظیم کمی و کیفی مواد آموزشی و نظارت بر اجرای دوره ها حسب ضرورت.

 

٣١.       ارزیابی عملکرد و اثر بخشی دوره های آموزشی و استاندارد سازی دوره های مزبور.

 

٣٢.       اتخاذ تمهیدات برای تسهیل اطلاع رسانی به متقاضیان و انتشار آمارهای تولید شده از طریق تهیه سالنامه ، فصل نامه و ماهنامه آماری.

 

        ٣/١٦- اداره کل امور اداری و منابع انسانی

 

١.       برنامه ریزی در زمینه جذب مشمولین خدمت وظیفه، طلبه وظیفه و اخذ مجوزهای مربوطه به منظور همکاری با واحدهای تعیین شده.

 

٢.       نظارت بر انجام وظایف محوله به کمیته های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها.

 

٣.       هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آزمون استخدامی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها براساس خط مشی تعیین شده

 

٤.       نظارت بر دبیرخانه مرکزی و امور مکاتباتی و استفاده از آخرین دست آوردهای فنآوری اطلاعاتی و ارتباطی در اداره امور مربوطه

 

٥.       اجرای برنامة تأمین نیروی انسانی وزارتخانه و اخذ مجوز استخدام وتوزیع آن در مرکز استانها و جابجایی سهمیه ها با رعایت مقررات و آیین نامه های مربوطه.

 

٦.       ارائه پیشنهاد برای پیش بینی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه وزارت متبوع با همکاری  واحدهای ذینفع و اجرای مصوبات مربوطه.

 

٧.       درج آگهی استخدام ، انجام مصاحبه، انجام مکاتبات لازم با گزینش وزارتخانه و سایر ارگانهای داخل و خارج وزارتخانه.

 

٨.       بررسی و اظهار نظر و ارائه پیشنهاد در مورد قوانین، مقررات، آیین نامه ها و ضوابط اداری و استخدامی با مشارکت واحدهای ذیربط.

 

٩.       رسیدگی و اقدام در مورد دعاوی استخدامی کارکنان و شرکت در مجامع قضایی ذیربط با مشارکت دفتر حقوقی.

 

١٠.   ابلاغ و اجرای آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مراجع قضایی درخصوص کارکنان .

 

١١.   رسیدگی به درخواستها و مشکلات اداری و استخدامی کارکنان شاغل و بازنشسته.

 

١٢.   ارزشیابی مشاغل، نظارت و همکاری در مرحله تدوین و اجرا و جاری نگه داشتن امر طبقه بندی مشاغل.

 

١٣.   شناسایی ماهیت وظایف و مسئولیتها، اهمیت آنها و تشخیص سطح دشواری کار مشاغل مختلف و تهیه و تأیید شرایط احراز آنها در  ارتباط با نیازهای وزارتخانه و رشته های شغلی جدید با همکاری دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات.

 

١٤.   تشکیل جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل در اداره کل منابع انسانی وهماهنگی امور استانها و اظهار نظر در مورد انتصابات ، ارتقاء گروه و سایر امور محوله به کمیته .

 

١٥.   مطالعه و بررسی در زمینه میزان فوق العاده شغل مشاغل و سایر مزایای مختلف و تهیه پیشنهادات اصلاحی جهت ارائه در مراجع ذیربط.

 

١٦.   انجام امور مربوط به حضور وغیاب و ارائه گزارش جمعی ساعات کار ، تأخیر ، تعجیل و اضافه کار ساعتی کارکنان ستادی.

 

١٧.   انجام امور مربوط به صدور احکام کارکنان نظیر استخدام، انتصاب، ارتقاء ،مأموریت ، انتقال ، مرخصی ، بازنشستگی، بازخرید خدمت، اخراج،انفصال، تعلیق، استعفا، فوت و لغو قرارداد.

 

١٨.   ساماندهی و به روز رسانی بانک اطلاعات کارکنان در زمینه تعداد، نحوه توزیع، مشخصات شاغلین، مشخصات شغلی و استخدامی و ارائه آن به مراجع ذیربط برای استفاده در تصمیم گیری و برنامه ریزیهای  وزارتخانه و حفظ و نگهداری کلیة اسناد ، مدارک و پرونده های کارکنان واحدهای استانی.

 

١٩.   ابلاغ مصوبات مربوط به سازمانهای وابسته و واحدهای استانی.

 

٢٠.   انجام کلیه امور مربوط به سفرهای اداری خارج از کشور کارکنان وزارتخانه.

 

٢١.   انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگی وظیفه بگیر و انتقال حق بیمه کارکنان ، بین صندوقهای بازنشستگی ، استرداد کسور کارکنان بازخریدی و تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان.

 

٢٢.   انجام کلیه امور اداری و استخدامی جانبازان و ایثارگران.

 

٢٣.   بررسی و ارزیابی مشمولین طرحهای تخصصی و تحقیقی، هنرمندان ومدیران.

 

  ٤/١٦- ادارة کل امور مالی و ذیحسابی

 

     ١.          برنامه ریزی برای کنترل اموال و دارایی های وزارتخانه و نظارت بر نظام های انبارداری واحدهای ذیربط درخصوص نگهداری وسایل و تجهیزات اداری و فنی و ارسال صورتحسابهای مربوطه به وزارت امور اقتصادی ودارایی

 

٢.          برنامه ریزی برای برگزاری جلسات مناقصه ، ترک مناقصه مربوط به اعتبارات جاری و تملک دارائی های سرمایه ای و سایر کمیسیونهای مالی و اعلام نظر و ارائه پاسخ به مسائل مربوط به امور مالی.

 

٣.          ادارة نظام مالی وزارتخانه با بهره گیری از واحدهای امور عمومی سایر معاونت ها شامل تأمین و تخصیص اعتبارات ، ثبت ، مصرف، کنترل بر مصرف هزینه و نیز صدور دستورالعمل های لازم جهت انجام واجرای مناسب این نظام براساس شرح وظایف مشترک حوزه های معاونت.

 

٤.          اقدام لازم به منظور تأمین اعتبارات و تطبیق آن با برنامه ، فصول و عملیات بودجة جاری و تملک و دارائی های سرمایه ای و انجام عملیات حسابداری و دریافتی های سایر منابع و اعتبارات ابلاغی از سایر دستگاهها.

 

٥.          انجام مکاتبات برای  اصلاح موافقت نامه ها و جابجایی اعتبارات فصول، تنظیم و کنترل حساب در چارچوب اعتبارات جاری به تفکیک فصول و برنامه های مصوب و در انطباق با قوانین و مقررات مالی کشور ، قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین مربوط.

 

٦.          اعمال نظارت قبل ازوقوع هزینه هاوانطباق اسنادومدارک مربوط به مجوز خرجهای صادره با قوانین ومقررات جاری.

 

٧.          کنترل، نظارت ، بازبینی و رسیدگی به اسناد هزینه به منظور اجرای ضوابط و مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و سایر مقررات مربوط.

 

٨.          انجام کلیة فعالیت های مربوط به عملیات حسابداری و تنظیم اسناد هزینه نظیر اسناد حقوق و مزایا، اضافه کاری و سایر پرداخت های کارکنان و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و صدور اسناد قراردادها و پرداخت کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و صدورگواهی حقوق.

 

٩.          انجام فعالیت های مربوط به ثبت و نگهداری ، تنظیم و تفکیک دفاتر حسابداری، ضبط و تنظیم پرونده های مالی و سایر عملیات مربوط بادریافت و پرداخت ، ارسال و بایگانی اسناد و مدارک مالی.

 

١٠.       تهیة صورتحسابها وترازنامه های ماهانه ونهایی اعتبارات هزینه وتملک دارائی سرمایه ای وارسال آنها به وزارت اموراقتصادی ودارایی برای دریافت تائیدیه های مربوطه.

 

١١.       نگهداری حسابهای بودجه جاری و تملک دارائی های سرمایه ای.

 

١٢.       اقدام لازم به منظور وصول به موقع درآمدها اعم از درآمدهای عمومی و اختصاصی.

 

١٣.       دریافت ضمانت نامه وسپرده های قانونی پیمانکاران و مهندسین مشاور بر اساس قراردادهای منعقده، رسیدگی ، حفظ، نگهداری و مراقبت در تمدید آنها در سررسیدهای مقرر .

 

١٤.       تفویض و واگذاری بخشی از اختیارات و مسئولیت های پیشگفته به عاملین ذیحساب حوزه ها و واحدهای وزارتخانه و نظارت بر کارآنها برای تسریع در فعالیت های مالی و جلوگیری از توقف در انجام  کارها در محدوده مقررات و آئین نامه های مصوب.

 

١٥.       ایجاد تسهیلات لازم برای گردآوری و آگاهی از قوانین ، مقررات ، ضوابط و 

تصویب نامه های عمومی مالی و مالیاتی کشور و اجرای آنها به طریق مقتضی در وزارتخانه.

 

٥/١٦- اداره کل پشتیبانی ، رفاهی و خدمات فنی

 

١.       برنامه ریزی و ارائه خط مشی برای تدارک و تأمین وسایل، تجهیزات، کالاها و مواد مصرفی مورد نیاز حوزه های مختلف وزارتخانه با هماهنگی واحدهای مربوطه.

 

٢.       برنامه ریزی و اداره مراکز تفریحی و زیارتی در سطح کشور ، انعقاد قراردادهای رفاهی با مراکز سیاحتی، زیارتی و هماهنگی لازم با ادارات کل استانی جهت ارائه این خدمات به آنها.

 

٣.       برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات پشتیبانی و فنی بطور مناسب و موثر بصورت

 

٤.        غیر متمرکز با توجه به محل استقرار و مشخصات فیزیکی واحدهای مختلف وزارتخانه.

 

٥.       برنامه ریزی بمنظور تامین خدمات و کادر خدماتی لازم از قبیل پذیرائی، نظافت، فضای سبز، حمل و نقل، تاسیسات از طریق واگذاری وظایف به بخش غیر دولتی در اجرای موازین مربوط و نظارت و کنترل خدمات ارائه شده بخش مذکور از نظر کمی و کیفی.

 

٦.       برنامه ریزی و تعیین شاخصها و استانداردهای ایجاد ، توسعه و ساخت ساز فضاهای فرهنگی و هنری و ساختمانها و تأسیسات وزارتخانه .

 

٧.       مطالعه، بررسی و شناخت نیازهای عمرانی وزارتخانه به منظور ایجاد و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری.

 

٨.       مدیریت و نظارت بر مجموعه ساخت و ساز و احداث و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در قالب اعتبارات عمرانی در کلیه استانهای کشور.

 

٩.       نظارت بر فعالیتهای مشاوران و پیمانکاران براساس مفاد قراردادها و شاخصهای فنی مربوط.

 

١٠.   نظارت بر تحویل کالا و اجناس ترخیص شده به انبار مربوطه و اخذ رسید انبار مبنی بر تطبیق کمیت و کیفیت و سلامت و سرعت وصول اجناس سفارش داده شده و همچنین سرعت زمان وصول آنها

 

١١.   نظارت بر آماده سازی ساختمانها به منظور ارائه تسهیلات لازم تأسیساتی ، فنی ، حمل و نقل و امور خدماتی جهت برگزاری مراسم و مناسبت های خاص.

 

١٢.   نظارت بر امور مربوط به تلفنخانه و خدمات مخابراتی خطوط تلفن های ثابت و همراه.

 

١٣.   نظارت بر حسن اجرای امور خدماتی، نظافت.

 

١٤.   نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژه های عمرانی و انطباق با مفاد  قراردادها.

 

١٥.   انعقاد قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با همکاری واحدهای ذیربط.

 

١٦.   مدیریت طرحها و پروژه های عمرانی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران.

 

١٧.   بررسی و شناخت احتیاجات رفاهی کارکنان وتهیه و تنظیم طرح ها و دستورالعمل های اجرائی آنها نظیر امور وام،مددکاری ، مهد کودک، سیاحتی و زیارتی، رستوران ، بیمه و درمان، تعاونی ها و فعالیت های ورزشی.

 

١٨.   بررسی ساختارها و شناخت ضرورتهای مربوط به ترمیم و تعمیرات عمرانی فضاهای فرهنگی و ابنیه اداری وزارتخانه.

 

١٩.   انجام امور مربوطه به وام های قرض الحسنه و اضطراری بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و حسابرسی بازپرداخت وام ها و هماهنگی با بعضی بانک ها جهت اعطای تسهیلات به کارکنان.

 

٢٠.   تأمین امکانات ورزشی متمرکز و غیر متمرکز از طریق انعقاد قرارداد با ورزشگاهها و ارائه  تسهیلات ورزشی به کارکنان و نیز برگزاری مسابقات و اردو های ورزشی.

 

٢١.    شناخت و جمع آوری اطلاعات از مراکز فروش و انجام امور مربوط به سفارشات خریدها و توزیع و تخصیص آنها به حوزه های مختلف وزارتخانه براساس قوانین و مقررات جاری.

 

٢٢.   تنظیم اسناد و مدارک مالی مربوط به سفارشات با همکاری و هماهنگی اداره کل امور مالی و امور عمومی واحد سفارش دهنده.

 

٢٣.   گردآوری، طبقه بندی و تنظیم اسناد و مدارک لازم برای خریدهای کلی و عمومی با همکاری تخصصی واحدهای سفارش دهنده.

 

٢٤.   انجام خریدهای داخلی براساس مقررات مناقصات دولتی و ضوابط مربوطه.

 

٢٥.   تنظیم و ارائه گزارش خرید و سایر مدارک و اسناد مربوطه به اداره کل امور مالی و سایر مراجع ذیربط در وزارتخانه.

 

٢٦.   ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای گردآوری و آگاهی از قوانین و مقررات ضوابط بازرگانی و تدارکاتی، دولتی و غیردولتی در زمینه خرید و فروش و تأمین کالا و لوازم و ملزومات و نیز اطلاع از قیمت ها، پراکندگی مراکز فروش و شرایط و تصویب نامه های مربوط.

 

 


 

اهداف-

طبق قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیشبرد اهداف زیر تأسیس شده‌است:

 

رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی

استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب

اعتلای آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه

رواج فرهنگ و هنر اسلامی

آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی

گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان

فراهم آمدن زمینه‌های وحدت میان مسلمین

معاونت‌ها[ویرایش]

این وزارتخانه شامل معاونت‌های زیر است:

 

معاونت اداری، مالی و امور استان‌ها

معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری (به سازمان سینمایی تبدیل شد)

معاونت امور فرهنگی

معاونت امور هنری

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه

سازمان حج و زیارت

معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی

دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها

حوزه‌های ستادی[ویرایش]

دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

روابط عمومی

حوزه وزارتی

اداره کل حراست

حوزه پشتیبانی و رفاهی کارکنان

دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال

سازمان‌ها و مراکز تابعه[ویرایش]

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور]

سازمان اوقاف و امور خیریه

سازمان حج و زیارت

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

سازمان چاپ و انتشارات

ستادعالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد

هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

صندوق اعتباری هنر

 

وزیران :

ناصر میناچی (۱۳۵۸–۱۳۵۷)

عباس دوزدوزانی (۱۳۶۰–۱۳۵۸)

عبدالمجید معادیخواه (۱۳۶۱–۱۳۶۰)

سید محمد خاتمی (۱۳۷۰–۱۳۶۱)

علی اردشیر لاریجانی (۱۳۷۲–۱۳۷۰)

مصطفی میرسلیم (۱۳۷۶–۱۳۷۲)

عطاء الله مهاجرانی (۱۳۷۹–۱۳۷۶)

احمد مسجد جامعی (۱۳۸۴–۱۳۷۹)

محمدحسین صفار هرندی (۱۳۸۸–۱۳۸۴)

سید محمد حسینی (۱۳۹۲–۱۳۸۸).[۵]

علی جنتی (۱۳۹۲–۱۳۹۵)

سید رضا صالحی امیری (۱۳۹۵-اکنون) (وزیر)

 


 

 

مشاهده وب سایت : http://www.farhang.gov.ir