وحید نویدیان


فیلم ها:

        • اینجا ایران است


        جوایز :

                 نامزد دریافت تندیس بهترین فیلم مستند برای فیلم " اینجا ایران است " از بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 1391