رامین حیدری فاروقی، متولد ۱۳۴۵ در تهران

اغلب مستندهای رامین حیدری، سفرنامه‌های تصویری شاعرانه است.


فیلم ها:


حضور در: