تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند داستانی/   دقیقه/1388


کارگردان: سیدهاشم مرتضویان


فیلم بردار: امیر امان زاده


 تدوین گر: احسان کاظمی


 تهیه کننده: هاشم مرتضویان


 خلاصه فیلم: 

 در مورد بازارکه در آن به زور خانه ها پرداخته می شد.