تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند «مسجد شاه»/ 35 م.م رنگی/ 20 دقیقه/تولید 1348


کارگردان: منوچهر طیاب


 پژوهشگر: منوچهر طیاب


 محصول: وزارت فرهنگ و هنر- اداره کل امور سینمایی


 خلاصه فیلم: 

مستند مسجد شاه، به معرفی مسجد امام واقع در میدان نقش جهان اصفهان می پردازد.