تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

مستند/ 16 م.م رنگی/ 30 دقیقه/تولید 1354


کارگردان: منوچهر طیاب


 پژوهشگر: منوچهر طیاب


فیلم بردار: فریدون ری پور

دستیارفیلمبردار: کاظم آقابابایی

گوینده متن انگلیسی: تری گراهام


 تدوین گر: منوچهر طیاب


 تهیه کننده: منوچهر طیاب


 خلاصه فیلم: 

 جلوه ذوق و هنر مردم اصفهان در معماری،کاسیگاری ها، آینه کاری ها و هنرهای دستی چون قلمزنی، کنده کاری، پارچه بافی و مقعیت زاینده رود از نظر کشاورزی ، تولید برق و ذوب آهن ایران.

این مستند به زبان انگلیسی نیز دارای گفتار متن است.