تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

محصول : وزارت فرهنگ و هنر

به سفارش : شرکت ملی نفت ایران

کارگردان : منوچهر طیاب

35 م م ، رنگی ، 25 دقیقه 

محصول قبل از انقلاب


 

" طپش آهن و فولاد و نفت ، این شریان حیاتی در آبادان و سرگذشت این شهر از نخل و خرما تا صنعت و غوغا ... "